Frivillighet

Det er en sterk og imponerende kultur i Norge for frivillig arbeid. Frivillig arbeid defineres ofte som frivillig innsats på ikke-kommersiell basis. Ifølge SSB står frivillig sektor for en ubetalt arbeidsinnsats som årlig tilsvarer mer enn 180 000 årsverk.

Jeg har ofte latt meg imponere over engasjementet og innsatsen frivillige i humanitære organisasjoner, idrettsklubber og andre foreninger og lag står for. Den frivillige innsatsen betydning for barn og unge, ja for hele Norge, kan ikke overvurderes.

Frivillig arbeid er også positivt for dem som utøver den frivillige innsatsen. Det å gjøre noe for andre, er å gjøre noe for seg selv.

Se også bloggposten: Et inkluderende samfunn

Kommentarer

Kommentarer