Gjesteblogger: Veiskiller

Jeg har nylig returnert fra en tur til Kina og besøk hos flere av våre leverandører. Denne turen gav litt andre kommentarer på blokka sammenlignet med tidligere turer. Det er ting som tyder på at tekstilbransjen i Kina står ved et veiskille som er litt begge deler for oss kunder og forbrukere. Kanskje vi også er i ferd med å nærme oss et veiskille?!

Klær og tekstiler har i lengre tid vært billig i Norge og Vesten. Den billige arbeidskraften i Kina og andre land i Østen har gjort det mulig for oss å kjøpe og forbruke mye klær. Vi tar oss i å forvente veldig lave priser på klær produsert utenfor Europa. Samtidig har arbeiderne i tekstilbransjen i Kina vært en av de lavest lønnede. Det ser det nå ut til at de vil gjøre noe med. Det må vi ta konsekvensen av.

Etter ferien i forbindelse med kinesisk nyttår i februar opplevde enkelte fabrikker å savne opptil 40% av arbeidsstokken de hadde før ferien begynte. Det er passe dramatisk når ordreboka for mange er full. Dette er spesielt gjeldende på fabrikker hvor mange av arbeiderne kommer fra landsbygda og inn mot byene for å jobbe på fabrikkene. Nye betingelser i landbruket, svake lønninger i tekstilbransjen og ettbarnspolitikken kan være noen av årsakene til at arbeiderne ikke ønsker å komme tilbake.

IMG_1596.JPG
Foto: Stormberg AS

Når en familie ikke får mer en ett barn å forsørge med et landbruk som har fått gunstigere betingelser i senere tid så er 60 timers uke bak en relativt dårlig symaskin ikke like attraktivt. Fabrikker som har hatt en stor andel unge ansatte fra landsbygda sier at de unge nå vil reise mer rundt og oppleve Kina. Det finansierer de ved å jobbe rundt på ulike fabrikker. Gjennomtrekken er dermed sikret.

Det tvinger seg fram en bedring i lønn- og velferdsordninger for å gjøre tekstilfabrikkene mer attraktive. Det tvinger fram høyere priser hos oss i Stormberg og andre som handler med Kina. Og til slutt og rest må alle vi som handler klær produsert i Kina finne oss i at de kinesiske arbeiderne vil nærme seg vårt lønnsnivå bittelittegrann og betale en høyere pris for jakka og fleecegenseren. Samtidig står Stormbergs visjon dønn fast; Turglede til alle!

Se også bloggposten: «Nå vil vi opp og fram»

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Jan-Halvor-Bransdal-tw.jpg

 

Kommentarer

Kommentarer

4 Comments
 1. Arvid: Det er mat og ressurser nok til oss alle. Det er ikke det det handler om. Det handler om økonomi. Slik verdensøkonomien fungerer i dag, er vi avhengig av billig arbeidskraft og ressurser i østlige land for at vår produksjon skal være lønnsom nok i våre dyre land.

  Jan Halvor: Bra at dere satser på etisk handel, det er i deres situasjon en positiv ting, som bedrift. Jeg bare tror ikke at handel i seg selv vil endre det grunnleggende økonomiske systemet som skaper problemene i utgangspunktet. Jeg tror det beste som kan skje slike land som Kina, er at det oppstår en situasjon hvor arbeiderne kan få flere rettigheter, en bedre situasjon, mer makt over hverdagen sin og arbeidsplassen sin. I dag blir f.eks fagforeningsaktivister forfulgt og banket opp av regimet (som ironisk nok blir kalt "kommunistisk").

  Handel i seg selv er nødvendig, men hvorvidt det er positivt eller negativt avehnger av forutsetningene, hvem handelen tjener.

 2. Jeg deler i stor grad deres syn her. Fordelingen Øst-Vest og Nord-Sør er usunn og bidrar i mange tilfeller til økte forskjeller mellom fattig og rik. Samtidig mener jeg at handel er en av de viktigste forutsetningene for utvikling i ethvert land. Det er nettopp derfor jeg mener arbeidet med ETISK riktig handel er så viktig.

  Stormbergklær må bli dyrere for å ivareta etikken og møte de økte kravene til lønn og andre arbeidsvilkår fra arbeidere i Østen. Det må Stormberg akseptere og være villige til å betale. Som igjen betyr at kundene må være villige til å betale mer for turtøyet sitt.

  En makroøkonomisk forandring bort fra kolonistisk system er nok heller ikke å forakte…

 3. @ThomasLG Vi i vesten er avhenigege av at Østen er fattige slik at vi kan være rike, dette er et trist faktum og ingen av oss her i Vesten er vel villige til å gå tilbake til et Europa før krigen?

  Jeg trur klær vil bli dyrere, allerede nå kan en vanlig bukse koste 900kr (er det virkelig så billig?) og det som vil skje er at her i Vesten vil presset på arbeidere til å gå ned i lønn være massivt mens eierene bare vil ta ut mer og mer bonuser.

  De rike blir rikere og de fattige blir fattigere.

 4. Turglede til nordmenn, men ikke fullt så mye glede til barnefamilie-foreldre som jobber disse 60 underbetalte timene i uka du skriver om. Det berømte klasseskillet har blitt internasjonalt, her i vesten har vi arbeidere blitt til et "arbeideraristokrati", mens arbeiderne i øst er "kjerne-proletariatet".

  Hva skjer den dagen "kjerne-proletariatet" i øst krever like mye i lønn, og like gode arbeidsforhold, som oss? (ikke dermed sagt at alt er flott her til lands, men relativt sett) Hva skjer da med lønnsomheten til vestlige bedrifter? Er de kanskje egentlig avhengig av at de fattige arbeiderne nettopp forblir fattige?

Comments are closed.