Kombijournalister

Flere og flere av de journalistene jeg har møtt, jobber med formidling av nyheter og budskap i flere kanaler. En effektiv og bra måte å jobbe på for journalister i dagens mediesamfunn.

Her kan du bli med meg på et møte jeg hadde med en redaktør og TV-fotograf på et av bakrommene i Stormberg Konseptbutikk i Oslo: 

I vinter ble jeg kontaktet av VISMagazine som i løpet av en drøy halvtime både lagde webTV intervju og en to siders magasinsak i deres trykte publikasjon. Tema var bedrifters samfunnsansvar i en kommersiell konkurransesituasjon.

Se også bloggposten: Ryktene om avisens død er ikke betydelig overdrevet

Kommentarer

Kommentarer