Samhold

Den vanskeligste delen av omstillingsprosessen i Stormberg har vært behovet for nedbemanning. Av totalt 88 medarbeidere, er status pr i dag at to fast ansatte og en vikar ikke blir med oss videre. Alle tre skal fortsatt jobbe noen måneder i Stormberg, de får tett oppfølging og vi jobber for og håper at alle tre har ny jobb å gå til når de har jobbet ut sin oppsigelsesperiode.

Vi har en målsetting om at de endringene vi arbeider med i Stormberg, skal ha en årlig resultateffekt på rundt 10 mill. Da vi startet arbeidet med nye kostnadsbesparende tiltak for å tilpasse kostnadene til våre inntekter, var det en fare for at vi måtte foreta en nedbemanning som innebar at flere enn tre medarbeidere ikke ble med oss videre.

Årsaken til at nedbemanningen fikk et begrenset omfang, skyldes flere forhold. For det første så har vi i løpet av omstillingsprosessen arbeidet frem en rekke kostnadsbesparende tiltak som ikke er knyttet til lønn. Små og store steiner er snudd flere ganger, og vi har identifisert det vi tror er bedre måter å drive virksomheten på.

Stormberg-samhold.jpg

Lønn er Stormbergs største driftskostnad. I en omstillingsprosess som dette, kommer vi derfor ikke unna å se kritisk også på lønnsutgiftene. Lønnstiltak som er gjennomført for å redusere behovet for nedbemanning er bl.a. lønnskutt blant de av Stormbergs medarbeidere som har hatt høyest lønninger, etablering av mer fleksible arbeidstidsordninger som innebærer at det avspaseres mer i de sesongmessig rolige periodene og jobbes tilsvarende mer i de travle periodene, innføring av strenge overtidsbegrensninger og mer ferie fra 2011 i stedet for lønnsøkning i år.

Det at Stormbergmedarbeidere har stilt opp solidarisk for hverandre gjennom disse tiltakene, har ført til at nedbemanningen i Stormberg tross alt har blitt mindre enn mange andre virksomheter har opplevd.

Som jeg sa til mine medarbeidere på forrige ukes allmøte: Det er lett å være med på en opptur og jobbe i en virksomhet som har gode resultater. Det er krevende å jobbe i motbakke og levere dårlige resultater, men det er i motgang vi viser hva vi er gode for.

Jeg er imponert over innstillingen til mine medarbeidere i denne krevende perioden. Det har vært fokus på de daglige arbeidsoppgavene, solid innsats for å serve våre Kunder, gode salgsresultater, sterkt samhold, positiv innstilling og det har vært vist stor omstillingsvilje og -evne i alle team.

Stormbergerne har igjen vist at vi går sammen også i motbakke. Derfor vil vi komme styrket ut av denne omstillingsprosessen og sikre de gjenværende arbeidsplassene. 

Se også bloggposten: Krevende uke.

Kommentarer

Kommentarer