Gjesteblogger: Fra flopp til suksess

Klimatoppmøtet i København i fjor blir av mange omdømt fra COP-15 til FLOPP-15. Selv om det skjedde mye positivt på toppmøtet så floppet det i forhold til målsetningen om en bindende klimaavtale. I slutten av dette året får verdens ledere en ny sjanse i Mexico til å få dette til, bremse klimaendringene og gjenopprette noe av integriteten.

At det i det hele tatt blir et nytt toppmøte i Mexico allerede i år er positivt. Det betyr at verdens ledere mener det som skjedde i København er verdt å bygge videre på. En bindende avtale er dermed igjen innen rekkevidde, men da må det gjøres en ryddejobb i forkant. Kaoset som oppstod i København og forvirringen om hva som egentlig ble utfallet kan også hindre Mexicotoppmøtet i å bli suksess.

commitment.jpg
  
Mye av løsningen ligger i statslederes og politikeres vilje til å gå foran og vise at de mener alvor. Gjør de det så vil det være lettere for folk flest å forstå at dette er viktig og derfor få et sterkere trykk nedefra. Her gjelder også ledernes ledere (les: USA, Kina m. fl.). Barack Obama og Wen Jiabao sitter på store deler av løsningen og vil få med seg mange u-land og i-land om de greier å nærme seg hverandre.

”Nå eller aldri” ble sagt i forkant av COP-15. Hva bør sies i forkant av toppmøtet i Mexico? ”Aldri” er vel strengt tatt ikke noe alternativ. 2009 tikket inn som det nest varmeste året på jorden siden målingene startet. Det er faktum for både klimaskeptikere og klimaforkjempere. Jorda greier seg nok greit, men vår sivilisasjon står i fare om ikke Mexicotoppmøtet blir den suksessen verdens oljekarteller frykter.

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

 Jan-Halvor-Bransdal-tw.jpg

Kommentarer

Kommentarer

7 Comments
 1. Suksess i møte med klimautfordringene betinger endringer hos enkeltmennesker. Hverken global klimaavtale (god eller dårlig), biodrivstoff (mye eller lite), vitenskap (ren eller korrupt) eller politikere (modige eller feige) kan løse dette på egen hånd. Men; de kan være nøkler til en del av de endringene som enkeltmennesker må, og ofte vil gjøre.

  Alt henger sammen med alt. Hvis alle gjør noe så kommer endringene. Og ja; jeg tror en global klimaavtale vil være et viktig steg fra verdens lederes side. Men en slik avtale vil nødvendigvis favorisere noe og noen fremfor annet og andre. Og det vil alltid være rom for forbedringer i en så omfattende avtale. Men jeg tror den vil bidra til å dra den miljømessige bunnlinjen i positiv retning.

 2. Hvis Stoltenberg virkelig vil bekjempe den globale oppvarmingen så tror jeg han bør fokusere på å destruere solen.

  Har ikke folk fått med seg hvor mye fusk og fanteri som pågår hos IPCC? Dette er juks folkens fra ende til annen.

  Mennesket vil ikke klare å stoppe klimaendringer. Er folk virkelig så naive at de tror på det?

 3. Stoltenberg og Solheim reiser rundt
  i verden og forteller vi er best i
  verden på alt.Må nå snart kunne
  innse alle plassene Norge ligger
  på jumboplass.Begge er ute etter
  internasjonale stillinger når
  karrieren som politikkere er over.

  JILL

 4. Jeg håper demokratiet er i stand til å ta hånd om klimakrisen, det kan se ut som de politikerne som tør å snakke om klima blir straffet for det. Velgerne stemmer i stor grad utifra sine kortsiktige preferanser og ikke utifra sine langsiktige interesser. Dette er vel en av årsakene til at partiet som blottet for miljøpolitikk, Frp er blitt så store som de er blitt. Skremmende.

 5. At vi må redusere co2 utslippet er udiskutabelt. Så arbeidet for å få til en storstilt reduskjon i utslippene støtter jeg fullt og helt. Men jeg er ikke enig i at all den klimaendringen vi ser i dag kun er menneskeskapt. Det er å være ganske så naiv og ensporet dersom en tror så er tilfelle. Hvis en er litt villig til å se det hele i et litt større perspektiv å innse at jorden tilhører og er en del av et solsystem, en galakse og noe enda større, så vil en snart oppdage et det er andre årsaker også som også påvirker vår klima. Jorden er ikke adskilt og isolert fra resten og jorden er ikke universets navle og vi mennesker er ikke guder med all makt. Bare ta en titt på alle de endringene som foregår med planetene i vårt lille solsystem så forstår du fort at her er det større krefter på gang. Og du må for all del ikke tro at vår jord er fullstendig isolert mot alle slike endringer.

 6. Folk vil ikke ha forandring og politikkere tør ikke eller vil ikke legge forutsetningen for morgendagens samfunn. Skattene brukes ikke til å lette omstilling, men til å betale kosnadene med ett produksjonssystem som snart vil dø ut. I Norge er mulightene for å være miljøvennlig, meget begrenset av økonmiske forhold. Alternativ byggemetoder eller kommunikasjonssystemer er praktisk talt fraværende. Ett eksempel sykkel er ett utrolig flott transportmiddel, men Norge er vel en av de mest trafikkfarlige stedene og sykle i vår del av verden.
  I stedet satser man økt bilisme og avgiftsinntekter av dette. Folk kjøper hus som bare blir større og større. Livstil preges, av en optimisme om stadig vekst i lønninger og stabilitet i næringslivet. ( lån på 30. års nedbetaling og lite reserve kapital. )
  Sannheten er at usikkerhet vil være stor og omstillingsbehov formidable.
  Vi planlegger på gårdagens premiser og nekter å ta inn over oss hva fremtiden krever.

 7. Anbefaler alle til å abbonere på teknisk ukeblad. Der finner man mange gode innlegg av folk som ikke er inspirert av klimamilliardæren Al Gore og hans 300 klimaselskaper. Kanskje lese litt om vitenskapelig metode også. Ditt argument om 2009 som går et år tilbake i tid sier jo sitt om ditt inntrykk av vitenskap. Oljekartellene vil jo tjene RÅTT på denne avtalen.. Har du lest avtalen i detalj?? Tror du virkelig ikke biodrivstoff ikke vil skape sultkatastrofer? Tror du de store vil dele sin patent verdt flere titallsmilliarder med resten av kloden?
  Å kjøre inn CO2 skatt har de prøvd på siden 80-tallet. Det er en tydelig business-modell. En må være religiøs for å tro på at en biologisk gass med sine uendelig mange buffersystemer ikke greier equlibrium. Selv tror jeg på dem som har spådd riktig klima og har gode vitenskapelige argumenter, men de er det desverre ikke nok interesse/penger i.

Comments are closed.