Gjesteblogger: Fotballbane til 7 millioner per år

Vi er godt inne i det internasjonale Naturmangfoldsåret. Det skal være året da naturens mangfold virkelig feires og verdsettes. Dette har FN delvis tatt på alvor og begynt å sette prislapper på deler av naturen og de ”tjenestene” de tilbyr. Og det er ikke knapper og glansbilder det er snakk om. Hadde naturen gått på børs ville verden sannsynligvis tatt bedre vare på de langsiktige verdiene her.

Korallrevene har vært omtalt som noe av det som er hardest rammet og som definitivt er truet av utryddelse på lengre sikt. 30 % av verdens korallrev er alvorlig skadet. De tjenestene som korallrevene leverer i form av gode oppvekstvilkår for fisk og beskyttelse for kysten mot vær og vind er verdsatt til 170 milliarder dollar. Per år.

korallrev.jpg
«Coral reef fish» av designatednaphour. Tilgj. under C.C. License 2,0.

Det er 100 forskere gjennom prosjektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) som har regnet seg fra til dette og mye annet i arbeidet for å finne den økonomiske verdien av natur. I en tid da klimaendringene skaper stor usikkerhet og handlingslammelsen til de som bestemmer er mer enn stor så kan dette være en triviell, men viktig oppvekker for mange. Langsiktige investeringer i naturens mangfold vil sannsynligvis være noe av det mest lønnsomme som kan gjøres på lang sikt.

Når verdien av et korallrev på størrelse med en fotballbane skaper verdier for inntil sju millioner kroner årlig så trenger en ikke være verken forretningsmagnat eller finansakrobat for å skjønne at dette er verdt å beskytte. 60 % av økosystemtjenestene på jorda er allerede svekket. Når det samtidig antas at 10 % av verdens arter vil forsvinne for hver grad celsius temperaturen stiger så er det grunn til å hive seg rundt for noen og enhver. Tenk om naturen går på børs?

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Jan-Halvor.jpg 

Kommentarer

Kommentarer