Paven kler det ikke

Vatikanet føler seg forfulgt etter kritikken som er reist i forbindelse med avsløring av en rekke overgrepssaker.

Fader Raniero Cantalamessa, som også er Vatikanets egen predikant og dermed den eneste som kan predikere for pave Benedikt, sammenligner kritikken av paven for håndteringen av anklagene om overgrep mot barn, med jødeforfølgelsene.

Paven og Vatikanet kler ikke offerrollen. I denne situasjonen burde ikke Paven og hans menn fokusere på å forsvare seg selv eller den katolske kirke.

morkerom.jpg

Faith by JudithK. Tilgjengelig under CC 2.0 lisens

Det forteller mye om hva som er i fokus, når fader Cantalamessa i samme preken sier  at han «ikke ville snakke om det barn har vært utsatt for» siden «saken diskuteres intenst alle andre steder.»

Det er nettopp barna paven og hans menn bør snakke om. Først og fremst ved at de kommer med en uforbeholden unnskyldning overfor alle barn som er rammet. Dernest ved å bidra til at de som har begått overgrepene blir straffet etter loven. Og deretter ved å fortelle om hva de vil gjøre av endringer i den katolske kirke for å redusere risikoen for nye overgrep.

Skal den katolske kirke komme overgrepene mot barn til livs, vil det selvfølgelig ikke være tilstrekkelig å i all stillhet flytte overgriperen videre til en ny menighet, eller å la de som har vært ansvarlige for å skjule overgrep i en menighet eller bispedømme, få fortsette som kirkens menn.

En slik tankegang er ikke bare kritisk for barna som risikerer seksuelle overgrep, men det er også et stort problem for alle tjenere av den katolske kirke som ikke er overgripere og som ønsker ukulturen til livs.

Hadde paven og hans menn vært mer urolig for barna og mindre for at geistligheten er svertet, så kunne det gitt oss håp om at den katolske kirken virkelig ønsker å ta ansvar og bidra til endringer, i stedet for å håpe at de også denne gangen skal komme unna et kritisk søkelys.

Om ikke Vatikanet selv er klar for dyptgående endringer, så håper jeg at endringen i samfunnet i en mer åpen og gjennomsiktig retning, vil føre til at det blir luftet ut av de mørke rom i den katolske kirke, slik at risikoen for nye overgrep mot uskyldige barn blir redusert.

Katolikker over hele verden fortjener religiøse ledere som er nettopp det, og ikke overgripere eller ledere som lar overgripere få utfolde seg.

Se også bloggposten: Hvorfor låser vi inne barna som blir slått?

Kommentarer

Kommentarer

27 Comments
 1. Det er ikke religionen det er noe galt med. Ei heller Gud. Det er mennesker som utøver religion og mange av dem er onde og egoistiske. Religion er bare ett av mange verktøy mennesker bruker for å undertrykke andre. De bruker religionen for å legitimere undertrykkelse og maktmisbruk. Den katolske kirke er desverre ikke enestående i så måte.

  http://fhjpeder43.wordpress.com/

 2. Jeg er en kristen (bare personlig kristen, bryr meg ikke om hverken katolikker elle protestanter eller andrte retninger). Uansett for meg er en prest bare en annen kristen person, forventer ingenting mer av en prest som jeg ikke også forventer av hvemsomhelst annen. De er mennesker de og, og ingen mennesker er feilfrie, selv ikke prester.Så jeg blir ikke mer overasket og forferdet når en prest blir tatt for overgrep enn om noen annen som har ansvar for barn,som lærere, barnehagansatte,fotballtrenere eller andre blir det.
  At du som jeg antar ikke er kristen ser på prester som om de er overmennesker og ufeilbarlige finner jeg rart. Jeg ser dem som mennesker, hverken mer eller mindre. Og mennesker er som vi ser i media hver dag istand til å gjøre mye fælt. Det blir ikke mer eller mindre fælt avhengig av om jobbbeskrivelsen er prest eller lærer, det er like ille

 3. Flisa.
  Hehe, nå har det seg slik at for meg så er speiderbevegelsen en kristen bevegelse, ellersom speideren lokalt hos oss var kristenspeidere, ikke den andre varianten 😉

  Men til det du forsøkte å få frem
  En ungdomsarbeideleder er i en særstilling ovenfor barna, vi stoler på denne, og forventer at denne tar vare på barna. Det er ikke en tilfeldig person, og det var det som var poenget mitt.
  Men ja, jeg oppfatter det som værre at en prest begår overgrep. Vedkommende er prest! Det er jo helt håpløst å rangere, det er ille åkke som, men ja, jeg synes man kan forvente mer av en prest. Og legg merke til at jeg konsekvent nå sier prest, ikke kristen, ok?
  (jeg ville reagert like sterkt på at en lærer begikk overgrep ovenfor sine elever, eller en psykolog ovenfor sine pasienter)

  Kirken er ansvarlig for det dens ansatte gjør i arbeidstiden, og en prest er nå igrunnen på jobb hele tiden, (så lenge vedkommende er i sitt sogn). Så ja, når en prest tråkker utenfor så forventer jeg at kirken tar affære.

 4. Hvorfor ja? Da hadde man satt allpå overgriperne og eventuelt de som hjelper dem med å holde det hemmelig, og speiderbevegelsen blitt sett på som en uskyldig part sammen med de som opplevde overgrepene. Men når noen i kirken gjør det samme så er kirken ikke et offer, men ses på som ansvarlig for det som ENKELTINDIVIDER gjør. Nei straff de skyldige, og slutt å skylde på kirken/kristendommen for noe som kriminelle enkeltindivider utsetter skyld den for.
  Og Anne, du mener vel ikke at det er verre at en prest gjor overgrep enn at en speiderleder gjør det?? Den tankegangen forstår jeg absolutt ingenting av og er helt uenig isåfall

 5. Mitt inlegg var rettet mot alle som er like sneversynte som Geir og Runar over. At den katolske kirken bskytter overgripere er ikke bra, men det hadde vært like forkastelig om feks en speiderledergruppe hadde gjort det. Det hadde muligens blitt mediastorm av det og,men trolig ikke i slik skala som den katolske kirken får. Og alle som har noe med speideren å gjøre hadde ikke blitt sett på som overgripere. Jeg er sikker på at det finnes lignende skandaler i speidersammenheng som er forsøkt å holdt hemmelig, men det har jeg aldri sett eller hørt noe om.. Hvorfor?

 6. Til "den berømte flisa"
  Det er oppleves som verre når en person man antar er der for å ta vare på og gi omsorg begår overgrep, enn når en når overgrepene begås av en "hvemsomhelst".

  Det er verre når en politibetjent stjeler, når en psykolog sårer med ord eller en prest lyver eller som her begår overgrep. Dette er personer vi forventer noe bestemt av, i kraft av deres embed. Vi stoler på de, vi legger deler av oss i hendene deres, vi forventer at de er bedre enn menigmann.

  Naivt? muligens, men i mine øyne er det verre når en prest begår overgrep, og det er ekstremt ille når kirken ikke forstår alvoret og rydder opp.

  (og for å få det sagt, selve overgrepet er like ille uansett og overgrep kan ikke sammenlignes)

 7. Hei, du som skriver om den berømte flisa.

  At overgrep mot barn er forferdelig, er alle enig i, uavhengig av hvem som begår dem og hva de tror på. Dersom du tror at det er religionen til overgriperne det kollektive raseriet handler om, tar du grundig feil.

  Dette raseriet handler om en kirke som i stor skala har dysset ned og skjult overgrep, og derigjennom beskyttet overgripere. Dette betyr også at de har nektet offerne rettferdighet. Og det verst av alt: Den katolske kirkens fornektelse av dette har sannsynligvis medvirket til overgriperne har kunnet fortsette med sine overgrep.

  Det er disse holdningene og handlingene som har skapt stormen mot den katolske kirken. Det er ikke en storm mot den kristne tro, men mot enkelte av dem som er satt til å forvalte den. Denne jobben har de ikke gjort imponerende bra.

 8. Det er selvfølgelig like forferdelig når pedofile forgriper seg på barn uten for kirken. Det som er forferdelig med overgrepssakene i kirken, er at kirkens menn står sammen for å skjule overgrepene.
  At ofrene ofte blir presset til ikke å anmelde overgrepene er enda verre…

 9. Det begås overgrep mot barn hele tiden, enten det gjøres av ikketroende eller kristne, desverre. Det er like uforståelig og uakseptabelt uansett hvem som gjør det. Men når noen som er kristne gjør det så er det liksom verre virker det som de ikketroende synes og det blir slått opp stort i media.Da er vist alle kristne overgripere da..Men de roper ikke så høyt over alle overgrepene som blir begått av de ikketroende. Det er mange det, men da blir ikke de ikketroende sett på som om de er slik alle sammen, det er vist bare greit å gjøre med de kristne det.For noen hypokrater dere egentlig er. jeg skulle gjerne ha sett en statistikk over hvor mange prosent av overgrepene, og kriminalitet generelt,¨som blir utført av ikketroende kontra kristne. Da hadde vi fått sett sannheten, at de fleste overgriperne er ikketroende. Men vi kristne er ikke så idiotiske som dere at vi tror alle ikketroende er like ille, det vet vi at dere ikke er og det burde dere vite om oss også.

 10. Kristendommens ekte ansikt kommer frem. Er det ikke på tide å skrinlegge den fantasien som heter gud?

 11. Paul: "Hvis en mann kjører en bil og blir drept i en trafikkulykke så har folk en grunn til å si at å kjøre bil er galt?"

  Det er noe drøyt å sammenligne seksuelle overgrep med trafikkulykker (???)
  Folk "kommer ikke uheldigvis i skade for " å begå seksuelle overgrep mot et barn, hvis du da ikke er blind, døv, pedofil og tilbakestående…

  Utifra logikken din så kan man ikke si at overgrep eller å fortie om overgrep er galt fordi det faktisk skjer???
  Fullstendig meningsløst..

 12. Paven, prester, biskoper til og med nonner er understimulert seksuelt derfor blir de så fristet av jesuskjøtt at de rett og slett ikke klarer å beherske seg selv.
  Men dette gjelder ikke alle men 95%

 13. Paul, nå er du ute på tynn is. Ja, paven er i en lei situasjon, og det er sikkert vanskelig og tungt for ham. Uansett er mesteparten av kritikken direkte rettet mot handlinger han selv har gjort eller latt være å gjøre.

 14. Det hoyeste du kan komme i den esoteriske eliten er i det katolske hirarkiet! Rendyrking av Lucifer.

  http://www.youtube.com/watch?v=GW8QRLJ7PfQ

  "The Bible and the Bible alone are used to identify the Antichrist power. The little horn power of Daniel 7 with its twelve clear identifying features points to the only one who can qualify as Antichrist. Modern day deceptions regarding the little horn power, the doctrines of preterism(that the Antichrist existed in the past) and futurism(that the Antichrist will come in the future) are contrasted with the plain Biblical teachings. The word of God is sharper than a double-edged sword cutting even to the marrow."

  http://amazingdiscoveries.tv/media/117/205-232K/

 15. Riktigt bra inlägg!
  – Om möjligt publicerar jag gärna den på Erevna också- så svenskerna kan ta del av den! – Mejla i så fall- om det är något du kan tänka dig.

 16. Barneovergrep er da ikke så ille sammenlignet med hva Guds hellige stedfordreder på jord ellers har funnet på. Minner om Paven i Vatikanet som ikke hadde noe imot at den hellige Kirken leverte ut oversikter over kristne og jøder til nazistene slik at nazistene kunne gasse "riktige" ofre.

  Fred på jord. Amen.

 17. Jeg synset fryktelig synd på paven og katolikkene når media på mange måter prøver å smøre så tjukt de bare kan når det gjelder overgrepene. Det virker som om folk (motstandere av den katolske kirken) plutselig blir svært barnslige.

  Hvis en mann kjører en bil og blir drept i en trafikkulykke så har folk en grunn til å si at å kjøre bil er galt?

  Dette er et eksempel på hvordan jeg ser på motstanden mot den romersk katolske kirke med tanke på overgrepene.
  Det er trist at overgrep skjer blant dem du stoler på og i tillegg så velger ledere å skjule det, men hva hjelper motstanden?

 18. er selvfølgelig enig. bare så det er klart.

  det sagt: det er ikke første gang media sender en storm i retning kirker (enten katolske, ortodokse eller protestanitske), gjerne uten nok grunnlag (type: "flere mistanker om overgrep" og "paven kan være involvert i overgrepssak".)

  hvis dette er sant skal det SELVFØLGELIG slås ned på, men det er viktig å holde et øye med hvilke virkemidler ulike medier bruker. for å si det sånn – det er nok ikke tilfeldig at slike overskrifter hopper opp nå i påska. 😉

 19. Det er bare trist.

  For barna som har opplevd overgrep i den katolske kirken, blir dette et dobbelt overgrep. Først ved det faktiske overgrepet, deretter ved at kirkens ledere skjuler, unnviker og gjør seg selv til offere.

  Som menneske og kristen blir jeg trist og sint.

  "Å begå overgrep i Guds navn er ren djevelskap. Det er stikk i strid med hvem Gud er, hva Jesus levde og lærte og hva han sendte sitt folk ut for å være."

  http://jarlehaugland.wordpress.com/2010/04/04/offer-eller-overgriper/

 20. At paven sammenlikner pedofilie med antisemitisme forundrer meg ikke.
  De verste antisemtister har altid vaert denne katholskegjengen. Husk at alle krigsforbrytere (Samtlige var katholsk)flyktet til katholskeland (argentinia osv)etter krigen via vaticanet. Foroevrig kommer jeg selv fra et Katholsk land og har i mine 65 aar altid vaert klar over at disse prester var pedofile. Ingenting nytt!!!

 21. Jeg lurer på hva kirken i de ulike landene gjør for å skaffe faglig hjelp til ofre som har fått problemer av overgrepene. Det skriver ikke norske medier noe om.

Comments are closed.