Gjesteblogger: Nå vil vi opp og fram

Flere og flere kinesere ser nå ut til å kreve en større del av kaka. De vil opp og fram, og ikke lenger jobbe i jobber som ikke betaler nok for den arbeidskraften de kan tilby. Det høres helt opp til steinrøysa her nord. Prisene går opp samtidig som leveringsdyktigheten er mer ustabil. Det gir også utfordringer i forhold til å vedlikeholde riktig etisk handel i en bransje med sylskarp konkurranse.

Vi får meldinger om at noen steder har en tredel av arbeidsstokken ikke kommet tilbake på jobb etter endt ferie i forbindelse med kinesisk nyttårsferie. Det er mye og mange mennesker som forårsaker en akutt mangel på arbeidskraft mange steder. Dette reflekterer bare det som har vært ventet en stund; et større krav om økt levestandard. På tross av de utfordringene dette medfører for blant annet oss i Stormberg, så hilser vi utviklingen og lønnsøkningen velkommen og tar det som et positivt tegn i arbeidet med etisk handel.

tomme_stoler.jpg
«Empty chairs 7» av Bjørn Giesenbauer. Tilgj. under C.C. License 2,0.

Fabrikkportene er noen steder tapetsert med jobbtilbud. Den akutte mangelen på arbeidskraft vil naturligvis føre til økte kostnader på arbeidskraft. Noen mener dette kan løses ved hjelp av mer teknologi og økt konkurransekraft. Andre mener minstelønna må opp for å løse situasjonen. ”Ja takk, begge deler” har vel sjelden passet bedre. Teknologien trenger seg mer og mer på, og nå ser det ut til at lønna må opp for å unngå en skikkelig nød i de mest lavtlønte bransjene.

Det kan altså se ut til at det går mot nye tider for både oss og fabrikkene i Kina. Fremmedarbeiderne fra landsbygda som har spilt en så viktig rolle for flere bransjer vil ikke lenger reise lenger enn langt for å jobbe for lønninger som ikke møter et levelønnskrav. I tillegg til en utvikling på teknologi og lønn må kanskje fabrikkene se på lokasjoner og muligheter for etablering i mer rurale strøk. Her i Stormberg vil vi uansett merke endringer på både godt og vondt, som følge av den menige kinesers krav om å nærme seg vår levestandard. Og våre og andres kunder vil på et eller annet tidspunkt få kjenne at det er noen andre som også vil ha en bit av velferdskaka.

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Jan-Halvor.jpg

Kommentarer

Kommentarer