Sigbjørn tar 25% av Haitipengene

Da jeg bestemte meg for at Stormberg skulle gi en dagsomsetning fra butikkene til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid, kontaktet jeg Stormbergs revisor for å sjekke hvordan vi skulle forholde oss til merverdiavgiften på omsetningen vi skulle gi bort.

Vi som selger sports- og turtøy er vant til at 25% av våre salgsinntekter tilhører staten i form av merverdiavgift. Det er en fair og ok ordning.

I momslovgivningen er det imidlertid en del omsetning som er definert som avgiftsfri, og som innebærer at staten ikke skal ha moms på salgsbeløpet. Jeg håpet at Lov om merverdiavgift var innrettet slik at omsetning virksomheter velger å donere til samfunnsnyttige- og humanitære formål, ble ansett som avgiftsfri eller hadde en definisjon som førte til at staten ikke ville kreve inn 25% moms på denne omsetningen.

Svaret fra Stormbergs statsautoriserte revisor var imidlertid helt klart: Staten skal ha full moms på beløpet, og det er ingen unntak i lovgivningen.

Haiti-bloggpost.jpg
Haiti Earthquake av United Nations Development Programme’s photostream tilgjengelig under C.C lisens 3.0

Når Stormberg derfor gikk ut og informerte om at vi skulle gi en dagsomsetning til Røde Kors og Haiti, presisere vi at det gjaldt omsetningen eksklusive moms. Først må vi betale 25% av salgsbeløpet til staten, og deretter går resten til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid.

Totalt kjøpte Stormbergs Kunder for kr 409 072,- eksklusive moms denne dagen. Det er beløpet som går til Røde Kors. Beløpet Kundene kjøpte for inklusive moms utgjorde kr 511 340,-. Dvs at staten tar kr 102 268,- av salgsbeløpet i moms. Slik er lovgivningen innrettet.

På toppen av det hele så inngår Stormbergs salgsinntekter den aktuelle dagen i vår skattepliktige omsetning, selv om vi gir bort dagsomsetningen. Skattesystemet er faktisk innrettet slik at selskaper som gir gaver i denne størrelsesordenen til humanitære formål, ikke får utgiftsført gavebeløpet. Hadde selskapet i stedet for brukt pengene på å reise til eksempelvis Dubai på seminar og teambuilding, så hadde beløpet kunne utgiftsføres og dermed redusert selskapets skattepliktige inntekt…

Når denne bloggposten blir postet, blir den samtidig sendt på Twitter til Finansminister Sigbjørn Johnsen på @Findep, med en oppfordring om å vurdere en endring i momslovgivningen, slik at salgsinntekter som gis bort til samfunnsnyttige og humanitære formål, er omsetning som staten ikke krever inn moms på. Samtidig oppfordrer jeg finansministeren til å ta initiativ til en endring i lovgivningen slik at gaver gitt til humanitære formål fullt ut blir fradragsberettiget både når selskaper og privatpersoner gir.

En slik forskrifts- og lovendring vil gi en ubetydelig inntektsreduksjon for staten, men vil merkes for frivillige organisasjoner som lettere vil få inn penger til det viktige arbeidet de utfører. 

Hadde momslovgivningen allerede vært slik at staten ikke krevde inn moms på omsetning som ble donert til samfunnsnyttige- og humanitære formål, ville Røde Kors bare gjennom denne ene aksjonen fra Stormbergs fått inn kr 102 268,- ekstra.

Kommentarer

Kommentarer

13 Comments
 1. Da har jeg fått svar fra Stormbergs revisor, og konklusjonen etter å ha sjekket den konkrete saken med Skatteetaten, er at mva beløpet knyttet til vår Haiti-aksjon må innbetales til staten, og ikke kan defineres som en del av nødhjelpsbeløpet til Røde Kors sin Haitiaksjon.

  Her er svaret jeg i dag fikk fra revisoren:

  "Hei Steinar

  Jeg har i dag fått tilbakemelding fra profflinjen til Skatteetaten.
  De mener at det ikke er mulig å legge denne gaven inn under de unntakene som er omhandlet i de andre uttalelsene.
  De hevder at det må være gave i form av uttak av selskapets egne varer for at man skal kunne slippe uttaks MVA for å gi som gave til en veldedig organisasjon eller slik som her til Haiti.

  De henviser til MVA lovens § 6.19.2 og sier at din gave ikke er direkte relatert til salget, men en etterfølgende handling som kun er beløpsfestet etter en annen måleenhet. (Dagens salg)"

  Synd, men da er i alle fall saken dobbelsjekket og konklusjonen er den samme som vi hadde når vi startet Haiti-aksjonen: Mva beløpet går til staten.

 2. Etter å ha tvitret denne bloggposten til Finansdepartementet, fikk jeg en oppløftende mail:

  "Hei Steinar!

  Viser til oppfordringen du sendte til finansminister Sigbjørn Johnsen for en uke siden. Du sendte den til oss via Twitter, og dagen etter svarte vi via Twitter. Jeg har ikke registrert at du har lagt merke til svaret vi sendte (verken på bloggen eller twitter), derfor vil jeg for sikkerhets skyld også gjøre deg oppmerksom på svaret i e-post. Svaret er at i forbindelse med innsamlingsaksjoner så kan du søke Finansdepartementet om fritak for mva. Les mer her:

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2010/Haiti-innsamling-far-fritak-for-moms.html?id=592406

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2005/brev-til-skattedirektoratet.html?id=91695

  Dette kan du jo også gjøre revisoren din oppmerksom på.

  Ha en fin dag! "

  Dette var positive nyheter.

  Jeg har videresendt mailen til Stormbergs revisor og bedt hans sende søknad om fritak for mva for salgssummen butikkene hadde den aktuelle dagen, dersom han mener Stormbergs Haiti-aksjon omfattes av fritaksreglene.

  Klaffer dette så kan det avsatte mva beløpet på kr 102 268,- innbetales til Røde Kors i stedet for til staten.

  Virkelig bra at Finansdepartementet tidligere har fritatt innsamlingsaksjoner for mva. Håper Stormbergs Haiti-aksjon også kan nyte godt av disse reglene.

 3. Steinar,

  Du prøver å oppklare og skriver at:
  «"Hadde momslovgivningen allerede vært slik at staten ikke krevde inn moms på omsetning som ble donert til samfunnsnyttige- og humanitære formål, ville Røde Kors bare gjennom denne ene aksjonen fra Stormbergs fått inn kr 102 268,- ekstra."»

  Her misforstår du imidlertid. Dersom lovgivningen hadde vært slik at mva ikke ble innkrevet i slike tilfeller ville den ikke blitt innkrevet – altså ville ikke de som kjøpte Stormberg-produkter betalt mva og de ville sittet igjen med 102 268,- ubrukte kroner.

  Forøvrig regner du også feil i begynnelsen av blogginnlegget. Merverdiavgiften som legges til prisen er (normalt sett) 25% av salgsinntekten – det vil si at 20% av det man betaler i kassa er mva – ikke 25% som du skriver.

  Håper du spør Sigbjørn om å få et glass vann også!

 4. Takk Jon Martin og Geir Olav for interessante og avklarende kommentarer.

  Jeg trodde ikke det jeg skrev i bloggposten, Karl Anders, kunne misforstås og tolkes slik du har tolket det. Jeg skal imidlertid forsøke å formulere meg klarere neste gang.

  Jeg har lagt inn en tilleggssetning helt nederst i bloggposten som forhåpentligvis klargjør et av hovedpoengene med bloggposten:

  "Hadde momslovgivningen allerede vært slik at staten ikke krevde inn moms på omsetning som ble donert til samfunnsnyttige- og humanitære formål, ville Røde Kors bare gjennom denne ene aksjonen fra Stormbergs fått inn kr 102 268,- ekstra."

  Kan også presisere at det ikke er for Stormbergs del at jeg tar opp saken med den ugunstige skatte- og avgiftsordningen som er i Norge i forhold til gaver til frivillige organisasjoner. Stormberg har, uavhengig av skatte- og avgiftsordningene, i alle år bidratt til finansiering av prosjekter som gjennomføres av humanitære organisasjoner.

  Samtidig er det klart at finansieringsgrunnlaget til frivillige organisasjoner hadde blitt bedre dersom skatte- og avgiftsystemet hadde blitt endret i tråd med det jeg har oppfordret om.

 5. Poenget her var vel kanskje heller at de 102 268,- kr kunne ha gått til jordskjelvofferene hvis Stormberg kunne la være å rapportere dette i mvaregnskapet.

 6. Du har selv gått ut og sagt at dere gir dagsomsetningen minus mva. I og med at du formulerte deg som du gjorde så hadde du tydeligvis tatt høyde for at dere måtte betale mva av den dagsomsetningen slik all salgsinntekt skal.
  Dere fikk inn kr 511 340,- i kassen. Kr 409 072,- går til Røde Kors. Mener du at Stormberg skulle beholdt og tjent kr 102 268,- den dagen fordi du gikk ut og sa at dere skulle gi dagsomsetningen til Røde Kors? Og at dette attpåtil skulle vært unnlatt den skattepliktige omsetningen som du også tar opp som et problem?!

  Regner ikke med at du trenger finansministeren til å forklare deg relativt enkle mva og skatteregler på dette området. Hvorfor kaste bort en meget travel manns tid med å stille spørsmålstegn ved noe du utmerket godt burde vite? Samtidig bruker du forumet ditt her på å offentliggjøre at du har sendt twitter-melding til finansministeren slik at du legger et ytterligere press på å få han til å bruke tiden sin på å forklare deg et reglement og lovverk vi alle må forholde oss til.
  Når du nå sutrer over at du som alle andre må betale mva av en dagsomsetning minner dette mest av alt om hykleri.

 7. Ref Tom, Nils Eivind og Jon Martin

  Denne diskusjonen illustrerer også poenget jeg har beskrevet i min blogg den 23. januar – http://geirolav.lisle.no

  Standarden for aktivitetsregnskap gir rom for skjønn og krever f.eks. ikke at finansinntekter/kostnader rapporteres særskilt når regnskapet presenteres i kortfattet form. Dette er blant faktorene som gjør Kapitals liste lite relevant som verktøy for å rangere hjelpeorganisasjoner.

  -go

  PS Jon Martin:
  Innsamlingskontrollen (IK) er ikke et statlig organ.
  IK er en stiftelse som flere innsamlingsorganisasjoner er medlem av. IKs medlemmer forplikter seg til å følge regnskapspraksis, innsamlingspraksis og etiske retningslinjer som IK har utarbeidet og vedtatt.

  IK administrerer nå det statlige ‘Innsamlingsregisteret’ som ble vedtatt ved lov i 2007.

 8. Om temaet.
  Forstår ikke helt hvorfor Steinar klager sin nød over at det ikke finnes ekstraordinære momsregler sor tar høyde for slike stunt som Stormberg gjorde siste fredag. Jeg er sikker på at det ville kostet betydelige skattekroner å administrere en slik ordning på en riktig måte.
  Ellers vil jeg gi honnør til Stormberg for stuntet, Røde kors for godt nødhjelpsarbeid, og Den norske stat for som stadig oppjusterer bidragskronene (200 mill er nok ikke siste tall vi får se).

 9. Hvor har du dette fra Tom? Hvordan kan Røde Kors behandle hundrevis av med pasienter og sende et feltsykehus med mange leger hvis bare noen prosentpoeng går til dette arbeidet? Røde Kors kan garantere at over 90 prosent av pengene vi for tiden samler inn går til å hjelpe ofrene etter jordskjelvet i Haiti. Erfaringer fra tidligere aksjoner viser også at Røde Kors evner å bruke mer enn 90 prosent av midlene direkte på sårbare mennesker.

  Artikkelen som man sikkert sikter til her er fra Kapital. På grunn av finanskrisen hadde også Røde Kors et stort tap på sin aksjeportefølje Røde Kors – et stort regnskapsmessig tap i 2008 på 220 millioner kroner for vårt humanitære fond. Dette tallet ble lagt til administrasjonskotnadene i Kapital-saken. Men dette tapet ble selvsagt aldri realisert, og med oppgangen i finansmarkedet i 2009 er vi tilbake til utgangspunktet. Hvis Kapital hadde gjort den samme beregningen for 2009 hadde Røde Kors kommet på en 4. plass på listen over de mest effektive humanitære organisasjoner. Og det sier ikke lite, fordi Røde Kors med basis i sitt mandat og nøytralitet opererer i det aller mest krevende områdene på jorden og er oftere først ute – det krever faktisk mer ressurser enn å sende utstyr med båt og være på plass måneder etter at en katastrofe har rammet.

  Innsamlingskontrollen er forøvrig et statlig organ som kvalitetssikrer innsamlinger. Her er Røde Kors medlem, og ligger godt innefor rammen for bruk av innsamlede midler.

  Jon Martin Larsen, mediasjef Røde Kors

 10. Hei Tom!

  Jeg går ut i fra at du har oppfatningen din fra medieoppslagene som har kommet etter artikkelen i Kapital – hvor de hadde gjort sin egen undersøkelse av effektiviteten i innsamlingsarbeidet til norske organisasjoner. Der havnet Røde Kors på minus 49 prosent.

  Kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Bernt G. Apeland, mener dette er misvisende. I atikkelen på lenken under finner du hans forklaring rundt artikkelen og han informerer at Røde Kors egne erfaringer er at rundt 90% av midlene vil gå direkte til tiltakene.

  Fint å se hele bildet og jeg håper det setter ting i perspektiv for deg.

  Mvh Nils Eivind Thune,
  engasjert frivillig Røde Kors Hjelpekorpser

  http://www.rodekors.no/Nyheter_og_presse/Nyheter/Misvisende_om_Rode_Kors_effektivitet/

 11. Og hos Røde kors forsvinner pengene i administrasjon. Så ofrene på Haiti sitter kun igjen med lite eller ingenting …

 12. Selv om det kan virke litt besynderlig at en må mome i dette tilfellet, så skal en ikke glemme at bl.a. momsen blir brukt i statens (foreløpige) donasjon på 200 millioner kroner til Haiti.

  Så vi får tenke at pengene havner på riktig sted, allikevel.

Comments are closed.