Glede i krise

Det er mye glede å se på et krisesenter. Mye smil og latter, og mange som tilsynelatende ser fornøyde ut. Tatt i betraktning at kvinnene og barna som bor på et krisesenter har måttet rømme fra eget hjem, etter at de over lang tid har vært utsatt for grov vold og mishandling, så kan dette kanskje virke som et paradoks. Hvordan kan de uttrykke så mye glede i en slik krisesituasjon?

Barn som blir slått, seksuelt misbrukt eller på andre måter opplever grov omsorgsvikt, og kvinner som lever med psykisk og/eller fysisk vold over lang tid i sitt eget hjem, er skadet og ofte traumatiserte. Noen er skadet for livet. Andre kan bli friske, men trenger lang tid og god oppfølging.

Når mange av barna og kvinnene, til tross for skadene de er blitt påført, likevel uttrykker så mye smil og glede, så er det nok ikke noe paradoks. Oppholdet på krisesenteret er i seg selv en seier. Kvinnene har klart å bryte ut av et voldelig forhold. Krisesenteret er for mange et første og viktig steg bort fra en hverdag fylt av frykt og vold. Mange føler seg trygge for første gang på veldig, veldig lenge.

Som en av de små guttene som bor på krisesenteret sa tidligere i dag: «I år gleder jeg meg til jul, for nå er jeg ikke redd.»

Her kan du møte daglig leder Guri Wold og se Vest Agder Krisesenter pyntet til fest på julaften.

Hjelpetelefoner for voksne. Alarmtelefon for barn og unge: 116 111.

Se også bloggposten: God Jul og God Rus

Kommentarer

Kommentarer

One Comment
  1. Selvsagt blir også traumatiserte mennesker glade – når vi har noe å være glade for. Vi er skrudd sammen akkurat som andre!

Comments are closed.