Sykt om fravær

Jeg synes det er en utfordring med arbeidstagere som ikke yter 100 prosent, når de faktisk er i stand til det. Ennå større problem har jeg likevel med arbeidstagere som teller antall egenmeldingsdager de har igjen, som om ordningen skulle fungere som ekstra feriedager.

Jeg mener derfor det skal reageres kontant og effektivt mot de som utnytter de velferdsordningene som sliterne i dette landet møysommelig har bygget opp gjennom årtier.

Spørsmålet er likevel om det er unnasluntring og dalende arbeidsmoral som er hovedproblemet i norsk arbeidsliv i dag. Det kan man nemlig få inntrykk av gjennom media og politiske debatter.

Det er en utfordring at sykefraværet i 2. kvartal i år var på hele 7,1 prosent. Hovedutfordringen ligger likevel ikke i kortidsfraværet, det egenmeldte på en til tre dager. Den prosentandelen har nesten ikke rørt seg siden sykelønnsordningen ble innført i 1978. Det legemeldte fraværet økte imidlertid med hele 6 prosent fra 2. kvartal 2008 til samme periode i 2009. Det er en mye større utfordring. 

Det er et sykdomstegn at det i det norske samfunnet er over 600 000 nordmenn i arbeidsaktiv alder som lever på ytelser fra folketrygden, enten fordi de er arbeidsledige eller har en medisinsk merkelapp.

Å tro at endringer i sykelønnsordningen, ikke minst innføring av karensdager, vil hjelpe på dette blir likevel feil. Ikke bare det, det blir også urimelig urettferdig. For det vil være de svakest stilte som vil bli rammet hardest.

Det er interessant å merke seg at ifølge statistikken så klarer IA-bedrifter seg bedre enn andre når det gjelder sykefravær. Stormberg er en dedikert IA-bedrift.  Gjennomsnittlig sykefravær i Stormberg har vært 5,2 prosent siste 5 år. Det er et totalfravær som inkluderer korttidsfravær, langtidsfravær, fravær som følge av syke barn m.m. Tatt i betraktning at det i Stormberg jobber mange mennesker som tidligere har falt ut av arbeidslivet, eller som har hatt problemer med i det hele tatt komme i jobb, så må sykefraværet anses som lavt.

Jeg tror vårt lave sykefravær skyldes at vi klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Vi har nemlig bygget opp en kultur som innebærer at vi på den ene siden stiller klare krav, og på den andre siden er fleksible, legger til rette og viser omsorg. Begge deler krever en aktiv ledelse og som evner å kommunisere og spille på lag med sine medarbeidere.

Fra første gang jeg møter mine nye medarbeidere er jeg tydelig på at Stormberg lever i en sterk konkurranseutsatt posisjon. Det innebærer at vi ikke kan leve på vår tidligere suksess, men må hele tiden være på hugget. Det krever at alle leverer 100 prosent når de er på jobb såfremt de er i stand til det.

Så er situasjonen noen ganger slik at mine medarbeidere ikke har mulighet til å levere 100 prosent. Da må vi som ledere raskt og aktivt gå inn og drøfte med den enkelte medarbeider hva vi kan få til sammen. For noen kan det være behov for å legge til rette for nye arbeidsoppgaver eller velge en alternativ arbeidsform, for eksempel hjemmekontor. For andre kan det være snakk om redusert arbeidstid en periode. Og kanskje viktigst av alt: alle medarbeidere skal ses, og de skal vite at de er viktige for Stormberg, hver og en.

Det er i dette perspektivet jeg tror noe av løsningen på sykefraværet ligger.

***

Denne bloggposten har jeg tidligere publisert på sosialdemokratiet.no som gjesteskribent.

Kommentarer

Kommentarer

18 Comments
 1. Ja er enig med deg der at arbeidsgiver bør legge til rette for enkeltes familie situasjon, det er soleklart ellers er det ikke lett å beholde og utvikle folk i bedriften. Er vel ganske naturlig at medarbeidere i dag får en familie forøkning på ett eller annet tidspunkt i livet som snur livet litt på hodet for en periode.
  Problemet på den arbeidsplassen jeg var var at noen av dem ikke kunne jobbe noe som helst som igjen førte til økt arbeidspress på de andre medarbeiderene.

  Hvor ligger da ansvaret henne på arbeidsgiver eller de som får ett økt press på seg ?

  Gleder meg til å fortsatt følge deg

 2. Takk Fredrik, for at du følger meg på blogg.

  Jeg er enig i at et lavt sykefravær er en vinn vinn situasjon. Bra for medarbeiderne å være friske og arbeidsdyktige, og lønnsomt for arbeidsgiver med friske medarbeidere.

  Jeg ser ikke på det som et problem at enkelte av mine medarbeidere i faser av livet ikke kan jobbe noe særlig overtid. Hensynet til familien er viktig, og for meg som arbeidsgiver dreier det seg mer om å legge til rette for at mine kollegaer kan kombinere en krevende arbeidssituasjon med et hektisk familieliv.

  De av mine medarbeidere som ikke jobber overtid, eller som knapt jobber overtid, er også meget produktive og viktige medarbeidere.

  Jeg har skrevet et bloggpost om hva jeg tenker om arbeidsgivere som ikke tar hensyn til den enkeltes familiesituasjon:
  http://blogg.stormberg.no/post/Skaff-deg-en-anen-arbeidsgiver

 3. Hei Steinar,
  Må takke deg for denne bloggposten.
  enig med deg i det meste, har vært på arbeidplasser der det har vært bruk og kast metoden og ikke uventet resulterte dette i høyt sykefravær.
  Noen jobbet ekstremt mye overtid mens andre hadde "gyldig" grunn til å ikke gjøre det (henting i barnehager etc) dette gikk utover de som ikke hadde slike grunner.
  Noe som igjen ble opplevd som urettferdig og ikke minst barnehage stenging om sommeren førte til at denne gruppen også ble prioritert i de beste ferieukene.
  dette bare som ett apropos.
  Tusen takk for mange flotte bloggposter, keep up the good work.
  Skulle ønske flere arbeidsgivere tenkte som Stormberg, hvordan kan vi(giver/taker) sammen lage ett best mulig arbeidsmiljø og forhold slik at trivsellen og dermed produktiviteten/kreativiten er best mulig.
  Etter min mening er det jo en vinn vinn situasjon, for sykedager er jo ikke av den billige sorten

  Mvh
  Fredrik

 4. Hei Pål. Nei, den argumentasjonen skjønner ikke jeg heller.

  Tror og håper en slik fremgangsmåte er helt unntaksvis for fagforeninger. En slik illojal handling overfor arbeidsgiver og arbeidskollegaer er med på å undergrave det viktige arbeidet fagbevegelsen som helhet står for.

 5. Veldig godt skrevet.
  Minner meg på en tidligere episode hvor jeg jobbet i en større bedrift hvor fagforeningen sto veldig sterkt. I november gikk de rundt og opplyste alle medlemmene om hvor mange egenmeldingsdager de hadde igjen, og oppfordret oss til å få tatt dem ut før nyttår.. Argumentet var at det skulle være i solidaritet med de som faktisk trengte alle egenmeldingsdagene.. jeg skjønner fortsatt ikke argumentasjonen.

 6. Godt poeng. Deilig å få oppgaver unna:)

  Enig i at konkret resultat og oppgaveløsning kan være lettere å måle enn innsats.

  En fortsatt fin jul også til deg:)

 7. Dette støtter jeg, Steinar. Men jeg vil kanskje velge å fokusere på noe annet enn innsats, fordi det fort kan bli vanskelig å vurdere. Jeg vil heller si: Du skal løse den og den og den oppgaven, og når du har gjort det innenfor den tidsfristen som er satt, så har du ytt 100%.
  De aller fleste av oss har oppgaver som skal løses, og når de er gjort så har du gjort jobben din. Det er en befriende tanke, også på 1. juledag;-).
  God jul!

 8. Du er inne på et interessant poeng i kommentaren din, Geir.

  Det er først og fremst den enkelte som kan definere om man yter 100%, og hva det innebærer. Jeg bruker formuleringen "100 prosent" mer som et billedlig uttrykk, enn noe som skal tas bokstavelig eller konkret defineres.

  En lengre men mer presis formulering er at man skal gjøre det beste man kan ut fra de forutsetningene man har den enkelte dagen. Noen dager kan man yte mer enn man vanligvis gjør, noen dager er man på gjennomsnittet og noen dager kan man bare yte under sitt eget gjennomsnitt.

  For den enkelte arbeidstaker så bør utgangspunktet være at man i en arbeidssituasjon skal yte maks av det man kan.

  For den enkelte arbeidsgiver er det viktig å være oppmerksom på at livssituasjonen og dagsformen for den enkelte arbeidstaker fort kan endre seg. Det er ikke alltid man kan yte maks. Det må det være forståelse for fra arbeidsgivers side, og arbeidsgiver må være bevisst sitt ansvar i forhold til oppfølging og tilrettelegging i de tilfellene hvor det er aktuelt.

 9. Jeg støtter deg i det du skriver, men henger meg opp i et farlig begrep: Hva menes med "å yte 100%".
  Hvordan måler man noe sånt? Jeg har en helt annen arbeidshverdag enn mange andre, løper fra undervisning til sosialpedagogisk arbeid til møter til turplanlegging til hva som helst. Noen ganger går det i 110, andre ganger i 80. Det viktige for meg som arbeidstaker er at jeg prøver å gjøre jobben min så godt som mulig, men vet at 100% er et nivå jeg sjelden lever opp til. Lykkelig er jeg de gangene jeg smaker på 110, og befriende er det å vite at jeg har en sjef som aksepterer at jeg ikke kan levere maks alltid.
  Moralen: Før man snakker om 100%, hvordan definerer man det, og hvem kan si at man klarer å leve opp til den definisjonen man setter seg.

 10. En av grunnene til at jeg driver Stormberg litt annerledes enn de fleste ledere, er kanskje det at jeg ikke har noen lederutdannelse og ikke har "lært meg faget". Det at jeg ikke har lest noen lærerfagbøker, har gitt meg mer frihet til å følge det jeg har tro på er riktig og lytte til magefølelsen.

  Ledelse er i bunn og grunn banalt og enkelt. Ledelse er ikke teknikk eller metode. Ledelse er mennesker og følelser. Det dreier seg om å vise tillit, lytte, gi frihet, gi muligheter, angi retning og stille krav.

  Jeg stiller bla krav om at den enkelte medarbeider skal skape gode resultater gjennom den jobben som utføres, være lojal i forhold til verdigrunnlaget, yte sitt beste og vise respekt for våre kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.

  Den største utfordringen for meg i nærværsoppfølgingen er knapphet på tid. Det tar tid å være leder og jobbe tett med mennesker.

  Takk for en veldig god og tankevekkende kommentar, Katarina! Jeg håper virkelig den blir lest av mange, for du setter fokus på mange viktige saker.

  Tillit er noe vi alle trenger. Har vi tillit, kan vi utrette mye.

  Problemer at ikke at folk gjør feil, problemet er at så mange ikke våger gjøre det de ønsker – mange våger ikke gjøre det de drømmer om.

  En av Stormbergs fire kjerneverdier er MODIG. Det har vært viktig for oss, for ved å våge mer, så får vi mer ut av det potensialet som ligger i oss alle. Nei, vi lykkes ikke hver gang, men det er lov å forsøke, og vi lærer både av det vi får til og av det vi ikke får til. Slik kommer vi fremover.

  LE – DEL – SE. Den var virkelig god. Har ikke sett den utgaven av ledelse før:-)

  Det bringer meg inn på et område i Stormberg jeg og vi kunne vært bedre på: Humor.

  Med en travel hverdag hvor man løper fra den ene arbeidsoppgaven til den andre, blir det fort lite fokus og tid til humor. Slik burde det ikke være.

  Alle liker å le, alle liker å ha det gøy. Her ligger det mye energi, og det skal være ett av mine forbedringsområder. Ikke bare bruke humoren i lunchpausen, men bruke den hele arbeidsdagen. Jeg ser for meg at en latterlig arbeidsdag virkelig måtte være en god arbeidsdag! 🙂

 11. Takk for en hyggelig kommentar, Brede.
  Erfaringene Mandal kommune har gjort seg er meget interessante. De har vist tillit til sine medarbeidere og ansvarliggjort de. Sykefraværsutviklingen viser at mange arbeidsgivere har mye å lære av prosjektet Mandal kommune har gjennomført.

  Du er inne på noen interessante momenter, Vince Casa. Det er i det hele tatt et tankekors at mens vi lever i et av verdens aller rikeste land med innbyggere som har meget god helse, så har vi blant verdens høyeste sykefravær og et stort antall uføretrygdede. Spesielt skremmende er det at det i Norge er så mange unge uføretrygdede. Skremmende utvikling.

  Enig med deg, Siv, i at arbeidsgivere må mer på banen for å få ned sykefraværet. Mange arbeidsgivere gjør mye bra og har en aktiv holdning i forhold til dette, men det er ingen tvil om at det er altfor mange arbeidsgivere som ikke er sitt ansvar bevisst. Jeg er ikke i tvil om at det er endel arbeidstakere som utnytter den gode sykelønnsordningen vi har i Norge, men det er større problem at vi har så mange dårlige arbeidsgivere som ikke tar vare på sine medarbeidere…

 12. Sykefraværet handler om ledelse – LE-DEL-SE – og politikk

  Hva kan være årsaken til at ansatte å være mest mulig hjemme?
  Kan det være at det oppleves som en utfordring å være ansatt når det forventes at du skal fungere innenfor en ramme på et bestemt vis, og helst være lik de andre, ikke skille deg ut, ikke tenke selv, hvor du ikke blir gitt tillit, og hvor det ikke gis rom for gode samtaler.

  Min følelse er at arbeidslivet preges mer og mer av holdninger som ”vi har ikke tillit til deg” . Tror feks at mange NAV ansatte føler det nettopp slik, selv om hensikten med reformen var at det skulle bli et større rom for skjønnsvurderingen – som jo nettopp må gi rom for den enkelte å bruke hodet på eget initiativ. Et sted på veien så gikk det for fort og alt ble ikke som man hadde tenkt (fordi man ikke var tålmodige nok kanksje) – og det ble enda viktigere å følge regler – og nye ble sikkert innført.

  De ansatte er redde for å gjøre feil, ledelsen er redd for å gjøre feil, statsråder er redde for å gjøre feil. I dag finnes ikke rom for å gjøre feil – feil i forhold til regelverket. Det er ikke rom for å gjøre det beste for den som dukker opp i systemet som klient.

  Slik er det i mange bedrifter i dag, man skal ikke bruke hodet, og ledelsen har ikke tillit til den enkelte ansattes evner og muligheter. Miljet gir ikke rom for at den enkelte kan utvikle seg. I stedet skal inidvidet settes inn i en boks, og et mønster for hvordan en skal gjøre og tenkte.

  Stormberg er jo et prakteksempel på at det er mulig å gjøre tin på en annen måte, og da Bjørn Kjos fikk prisen som beste leder på HR Norges Personalkonferanse 09 – ble han spurt om hva han gjorde for å få de ansatte til å yte så mye og få til så mye?
  Han humret i kjent stil, og sa at han ikke hadde noen plan annet enn at organisasjonen hadde flat struktur, at folk hadde full tillit til å gjøre det de trodde var best for kunde og bedrift. Noen ganger gjorde noen feil, og det måtte de få lov til bare det ikke skjedde for ofte. ”det er det de lærer av”. De tar ansvar og de har tillit.

  Det er vel mye godt også denne lederstilen som Marit Breivik har utvist i håndballen. Inkludering og kommunikasjon. Så enkelt og så vanskelig. Idretten går ofte foran å viser vei. Så har Marit Breivik gjort. Men evnen til å gjøre det samme er kanskje ikke til stede i samme grad hos dagens ledere. Leder/Trenerutdanningen må ha et perspektiv med seg – et nytt perspektiv.

  HR-og Humor.
  De som skal ut i arbeidslivet nå er en gruppe mennesker /unge som har vokst opp med mobiltelefon, internett, uten å tenke grensesetting i forhold til sine allianser eller muligheter, og de har et hav av muligheter dersom det gis rom for å ta det ut.

  De er mer reflekterte om seg og sine behov og ønsker. De vil bli sett og hørt og bruke evner og egenskaper de vet de har, og utvikle disse – og nye talenter. De krever noe tilbake når de søker en jobb. De spør: ” Hva vil jeg få igjen for å gjøre en innsats i din virksomhet”? Det krever ledelse LE – DEL – SE (som Humørbonden skriver det så flott)

  Den svenske modellen BolagsBolaget er opprettet for at folk skal få lov å jobbe med det de kan. De har ca 350 ansatte, og alle er ansatt over telefon. De leier seg enkelt og greit en sjef. Styreleder i BB, Bengt Gustavsson sier at ”det er all grunn til å tro godt om folk”.

  I mitt arbeid erfarer jeg hver dag at humor og oppmuntring er noen av de viktigste verktøy en har for å få folk til å virke bedre sammen, samtidig og i samme retnign. Oppmuntring er en nødvendighet, ren omsorg – det å se hverandre og ta vare på hverandre som mennesker. Det har i lange tider vært fokus på lyssetting og sittestillinger, hjelm og hørselvern i alle bedrifter. Få tenker på det menneskelige miljøet og den boltreplassen folk gis.

  Vi spør stadi "hvor mye dreier seg om Begeistring, Humor og Oppmuntring"

  Avslutningsvis har jeg litt moro av å kunne nevne at jeg den 24.november opprettet en gruppe på facebook. ”Foreldre som elsker Ugler i Mosen”. 25. november leser jeg på nyhetene til NRK at Finn Arve lar det gro mose på sitt populære TV-program. Han sier da følgende:
  ” Det har vært en utrolig reise. Vi har vært en liten gjeng som har fått mye tillit til å utforme og skape programmet. Det har vært både opplevelses- og lærerikt, spesielt for meg som ikke kunne så mye om dyr på forhånd, sier Sørbøe entusiastisk.” (kilde NRK.no)

  Landet vårt bør fra i dag preges av Nye Standarder, Nye Tanker, Nye Holdninger og Nye Handlinger.

 13. Det du skriver med når du møter nye medarbeidere… At alle leverer 100% på jobb er utrolig viktig. Holdningen i dag til norske arbeidere er at de regner med at det er en "selvfølge" at de har jobb, de rett og slett ikke jobber nok for å gjør det bra.

  Og samme med lengre egen melding, pokker meg så latterlig at det er gale! Alt for mange kommer til å utnytte dette enda mer…. Kast dem ut å få inn nye arbeidere da som ønsker å jobbe, så de virkelig får tjene at en må stå på…

 14. Det ser ut til at du og dine styrer Stormberg i tråd med hva Manifest har funnet hos sine "suksessbedrifter".

  Hvorfor tror du at dette er så vanskelig for mange bedriftsledere, som det ser ut til å være?

  På hvilke måte stller du krav til dine ansatte?

  Hva er den største utfordringen for deg i det daglige når det kommer til "nærværsoppfølging"?

 15. Hei Steinar!
  Jeg tror du har helt rett i det du sier, det viktigste av alt er å se sine medarbeidere og jobbe på lag med de. Trolig er det her nøkkelen til å få ned sykefraværet ligger.

  Arbeidsgiver må derfor mer på banen og se på seg selv med kritiske øyne. Det er kanskje allerede dårlig ledelse som gjør at arbeidstageren er sykemeldt.

 16. Det er ikke korttidsfraværet som er problemet i Norge. Det er langtidsfraværet som er problemet. Langtidsfraværet er porten inn til uførhet.

  I en bransje som bygg og anlegg var økningen fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009 på 18,7 %, og dette i en bransje som har hatt markert nedgang i sysselsettingen. Forsker Knut Røed ved Frischsenteret sier i en uttalelse gjengitt i TU at:

  Det som skjer i bygg og anlegg, er vanskelig å forstå på annen måte enn at næringen og arbeidstagerne velter kostnader over på folketrygden. Det ser ut som om man anstrenger seg mindre enn det man burde for å holde folk på jobben.

  For eksempel forblir langtidssyke oftere sykemeldt i stedet for å komme tilbake til en jobb som kanskje kan forsvinne, og antall sykemeldinger øker når permitteringer og oppsigelser truer.

  Der er vel der noe av problemet med det stadig økende sykefraværet ligger. Sykelønnsordningen blir misbrukt.

  Det samme kan sies om uføretrygdordningen. En ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at en mer lukrativ og lettere tilgjengelig uføretrygdordning er en viktig årsak til at det er så mange som er uføretryget i Norge sammenlignet med andre land.

  Dette handler ikke om folk som er reelt uføre, de kan ikke velge å gå tilbake til arbeidslivet. Men om folk som er ute av arbeidslivet i sykemeldinger eller lignende og som er friske nok til å gjøre en eller annen arbeidsoppgave.

 17. Hei Steinar,

  Ingen tvil om at du har bygget en unik bedriftskultur. Dine erfaringer og holdninger oser av respekt!

  Vet ikke om det er relativt, men de siste +/- 6 mnd har vært preget av pandemitilstander, og regjeringa m.m. oppfordrer alle til å være hjemme ved minste tegn på influensa. Ikke rart fravært går opp, og i tillegg er det innført inntil 8 sykedager. Når det i ettertid poengteres at sykefraværet er høyt synes jeg det er en merkelig reaksjon.

  Mvh. Brede

  Mandal kommune har man redusert fraværet fra 9,5 til 5,8:
  http://www.abcnyheter.no/node/99711

Comments are closed.