Finn 1 feil

Det er befriende å være på tur i skog og mark, ved sjøen og på fjellet. Det å møte på store høyspentmaster i naturen, reduserer imidlertid en ellers flott turopplevelse. Noen ganger vil denne type naturinngrep være nødvendig for å få frem fornybar energi, andre ganger finnes det alternativer til kraftlinjer.

De inngrepene som allerede er gjort i naturen gjennom bygging av kraftlinjer, er det vanskelig å gjør noe med. Det som imidlertid er skremmende er at Statnett har et omfattende program for bygging av nye kraftlinjer i Norge.

Det finnes alternativer til den tradisjonelle byggingen av monstermaster og kraftlinjer gjennom verdifull natur. Ny teknologi kan tas i bruk, kraftkabler kan brukes som alternativ til kraftlinjer og alternative traseer til kraftlinjene kan vurderes, selv om det kan føre til økte kostnader. Tiden er inne for en ny kraftlinjepolitikk hvor det tas et større hensyn til natur- og friluftsområder.

Hvordan vil det gå med den uberørte naturen hvis utbyggingen av kraftlinjer får fortsette i samme tempo i Norge?

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Takk for en god kommentar.

    Tradisjonelt sett har det vært de økonomiske argumentene som har veid tyngst. Fremover bør det tas et mye større hensyn til natur- og friluftsinteresser.

    Norge er som kjent et rikt land, og det er mye penger i energi. Statnett og andre selskaper som har ansvar for utbygging av distribusjonsnett for kraften, må derfor ta større hensyn til andre argumenter enn de økonomiske argumentene.

  2. Jeg synes det er flott at du tar opp denne problematikken. Her oppe i Skibotn hvor min familie og jeg bor så berøres vi nå av planene om en ny monsterkraftlinje til Hammerfest. ( http://www.statnett.no/no/Prosjekter/Balsfjord-Hammerfest/ ).

    Denne vil delvis gå langs eksisterende kraftlinje, men vil også gjøre ganske store innhogg i det som nå er et av nord-europas største sammenhengende naturområder uten tekniske inngrep. Dette er totalt unødvendig siden mesteparten av traseen kunne vært lagt i sjøkabel. Argumentet fra Statnett er at det vil være mye dyrere og muligens vanskeligere å vedlikeholde. Det økonomiske argumentet holder jo ikke mål, men om forsyningssikkerheten av strøm blir dårligere så har de et argument. Det argumentet synes jeg allikevel er svakt siden de ikke skal stenge de eksisterende linjene.

Comments are closed.