Gjesteblogger: Hvor rettferdig er egentlig rettferdig kaffe?

Det produseres for mye kaffe i verden. Derfor er den fryktelig billig. Derfor har noen funnet på at de frivillig skal betale mer for kaffen, for at den slik skal bli mer rettferdig. Blir den egentlig det?

Forestill deg at elleve søramerikanske servitører, utstyrt med hver sin kaffekopp, hver eneste dag skal servere ti europeiske kaffegjester. Ettersom tilbudet er større enn etterspørselen, er det en forrykende konkurranse mellom de elleve servitørene om å skaffe seg en av gjestene hver dag. Prisene drives nedover, men hver dag er det likevel en av elleve som taper.

Tre av kaffegjestene synes synd på servitørene. Hver for seg bestemmer de seg derfor for at de skal gjøre en fast avtale med hver sin servitør. De bestemmer seg for å betale sin servitør 10% mer enn de tidligere gjorde. De tre servitørene er selvsagt veldig glade for den nye ordningen.

Regneoppgave: Hvordan er situasjonen for de åtte gjenværende servitørene blitt påvirket av disse avtalene?

Det hører i høyeste grad med til denne lille historien at flere av servitørene egentlig godt kunne tenke seg å servere et rundstykke med ost i stedet for kaffe, men dessverre. Det går ikke. Noen har bestemt at bare nordamerikanske og europeiske servitører kan servere rundstykker med ost.

Hvis du fortsatt lurer på hvorfor fattige bønder i Afrika, Asia og Sør-Amerika overproduserer kaffe, te, narkotika, sukker, tobakk og bananer – så er det altså først og fremst fordi vi i den vestlige verden har et fiffig handelsregime som effektivt forhindrer fattige bønder i fattige land fra å satse på noe mer fornuftig. «Rettferdig kaffe» kan være vel og bra for de som nyter godt av det – men hele tenkningen rundt slike handelsløsninger tilslører hva som er det egentlige problemet: Tollbarrierer og ufri konkurranse.

Fredrik_Mellem_07.jpg

Fredrik Mellem, leder Oslo Arbeidersamfunn og aktiv blogger.

Kommentarer

Kommentarer

17 Comments
 1. Ehrrrrm…

  Er det noen som har nevnt at Kaffe er den nest største internasjonale handelsvare i verden bare slått av petroleum?

  Kaffe er kanskje unyttig som forbruksvare, men verdens nest viktigste handelsvare.

  Mindre viktige varer har fått kriger oppkalt etter seg, og startet enda fler kriger. Ingen har stoppet noen krig.

 2. I det øyeblikket man tillegger et produkt en verdi utover det rent funksjonelle kan man si at den rasjonelle kjøpbeslutningen blandes opp med en politisk beslutning.

  Enhver merkevare har som mål å tillegge et produkt en ‘politisk’ merverdi. Hva den politisk begrunnelsen er, er av mindre betydning så lenge kjøps beslutningen lar seg påvirke av politikken.

  Min teori opp i dette er; Det er ikke konkurransen i seg selv som nødvendigvis holder U-land nede, mer at vi på en effektiv måte fratar de muligheten til å bygge inn politiske merverdier i sine produkter.

 3. Enig med Mellem at det tvinger bønder bort fra en mer fornuftig produksjon

  Mener hovedgrunnen til at det dyrker kaffe, te, sukker og ikke mere matnyttige produkter er frihandel som blir styrt av noen få men mektige aktører.

  Mao. pengemakta rår om man er for eller i mot spiler ingen rolle, sånn er det.

  Dette er store arealer eid av internasonale aktører, tror det er en vanskelig materie å forandre.

 4. Det er liten tvil om at handel er det viktigste elementet for å få til en utvikling.

  At sterk subsidiering av vestlig jordbruk er et hinder for handel med utviklingsland i sør er nok også et faktum. Samtidig er finanskrisen vi nå opplever et klart bevis på at fri markedsliberalisme uten forsvarlig styring, ikke er av det gode. En viss grad av styring og regulering er nødvendig over tid for å skape en sunn handel.

  Som det er blitt påpekt så må vi også se forbi tollbarrierer, subsidier og vestlig overproteksjonisme og se på styresett og evne til forvaltning av egne ressurser. ”Makt korrumperer og absolutt makt korrumperer absolutt” (G. Orwell).

  Maktstrukturer, eller mangel på sådan, og de implikasjoner dette får for styresett og forvaltning av ressurser og handel. En kan tilføre mye handel med et korrupt land uten å se videre utvikling på grasrota. Joda, selvsagt er det positivt med en nedenfra-opp tilnærming, men uten å jobbe med toppen vil Fairtrade og andre gode initiativer ikke få videre innvirkning.

  Fairtrade, Max Havelaar og andre initiativ i samme gaten er gode og skaper uansett en økt bevissthet om problematikken her i Vesten. Den effekten skal man ikke kimse av. Men noe alfa og omega i forhold til en rettferdig handel vil det aldri bli.

  ”Alt henger sammen med alt” (G. H. Brundtland) gjelder, og graden av rettferdighet i en ”rettferdig” kaffe vil være sterkt begrenset uten en helhetlig og bærekraftig utvikling på mange fronter.

  Hva skjer når Fairtrade, Max Havelaar eller andre initiativer trekker seg ut? Kan det stå av seg selv og opprettholde rettferdigheten?

 5. Einar og Tor:

  Dette var en kort og overfladisk tekst fra min side. Selvsagt er problemene langt mer sammensatte en hva man kan gi uttrykk for i seks kort avsnitt.

  Mitt hovedpoeng her, som jeg ikke kan se at noen bestrider, er at hovedårsaken til at relativt unyttige rodukter som te, kaffe, tobakk, narkotika… overproduseres og legger beslag på enorme landbruksarealer i u-land – er det internasjonale handlesregimet.

  Dette styrer bønder i fattige land bort fra en mer fornuftig produksjon og "tvinger" dem til å satse på de få og relativt unyttige produkter, som det faktisk er fri konkurranse på.

 6. Mange gode innspill her, men også mange som er helt på jordet. Fairtrade-merkede produkter handler som mange av dere vet om mye mer enn bare pris. Det handler bla om styrking av kvinners posisjon, demokrati og medbestemmelsesrett, sosial utvikling av lokalsamfunnet og vern om miljø og arbeidsplass. Listen er mye lenger, men dette er kanskje det viktigste.

  Så til dere skeptikere. Hva er alternativet? Vil dere kjøpe (u)rettferdig kaffe (konvensjonell) fordi dere mener at det er urettferdig at "noen" produsenter får en rettferdig råvarebetaling? Makan til egoisme!! Det er dobbeltmoral. Fairtrade-systemet fungerer slik at om det ikke er etterspørsel i vesten, vil heller ikke flere produsenter i sør få nyte godt av systemet. Så det er umulig med overproduksjon. Jo flere som handler Fairtrade-merkede produkter, jo flerer produsenter i sør får nyte godt av systemet. Er ikke det ganske enkelt å forstå?

  Men la nå de høye herrer løse verdensproblemene på sin måte. Dette tar jo uendelig lang tid. I mellomtiden burde vi som allminnelige forbrukerer bidra så godt vi kan, feks ved å handle Fairtrade-merkede produkter.

 7. Jeg mener det er bare halve sannheten som fortelles her. Det er riktig at den vestlige verden har toll for å beskytte sin egen matprduksjon, men hva men u-landene?
  Mange land i "kaffebeltet" har svak politisk styring og de har ingen toll som beskytter sin egen matproduksjon. Derfor er de særlig utsatt for dumpigpriser som USA er berømt for.
  Det gjør at frihandel uten toll ikke er noen garanti fordi problemene ligger i landene selv, hvordan kan en fattig bonde satse på eksport uten forutsigbare forhold og uten kreditt.

  De som tgjener på frihandel er dem som ønssker det mest slike land som feks USA

 8. Er redd "fairtrade" og "max havelaar" først og fremst er varemerker som selger i vest.

  Noen som har hørt om Direct Trade?

  Er å få kjøpt på DVD den delvis norskproduserte dokumentaren Wake Up And Smell The Coffee
  Problematiserer også effekten tradisjonell vestlig giverglede har på afrikanske markeder
  Samt hva markedskreftene kan gjøre for Afrika, om ikke vesten bryter med frihandelen de skryter på seg

  Vi har gått fra å oversvømme markedene deres med "gratis" varer, og således stoppet matproduksjonen i det sultende Afrika, til å hjelpe dem til å produsere maten de skal spise selv, hvilket i sin tur medfører at de alle må få ensidig og risikofylt matproduksjon for eget bruk uten tilgang på handel, faktisk uten tilgang på et marked i det hele tatt

  Det er bra å slutte å oversvømme dem for heller å gjøre dem i stand til å produsere selv, men å gjøre det uten slutte å bidra til at markedsmekanismene ikke slipper dem til på sine egne markeder, er like galt som å drepe deres egenproduksjon med nødhjelp.

  De behøver ikke fair trade.
  De behøver trade.
  Fair trade er bare trade fra importør til vestlig mage. I andre enden er det bare take it or leave it, ikke rart mange heller dyrker qat – det er det i det minste et marked for også i Afrika.

  Nei, gi dem handel. Gi dem marked. Da nøden var som størst, hadde Afrika en produksjon 20 ganger så stor som i dag. Nå har de ikke den samme nøden, men vestens "gode vilje" har gitt vesten et klamt grep om av og på-knappen for nød i Afrika. Og vestlige land bruker 20 ganger så mye på subsidiering av egen jordbruksproduksjon som på nødhjelp, og Afrika behøver bare kvartparten så mye som de får i nødhjelp for å karre seg opp i full selvberget matproduksjon

  forutsatt at de får opprette fri handel de afrikanske landene imellom.
  (gangetallene her er omtrentlige, slik jeg husker fra kildene jeg har merket meg, dokumentarer som knapt er sett)

 9. Så sant som sagt. Den eneste rettferdige handelen er fri handel. Ta med dette videre inn i arbeidersamfunnet, Mellem!

 10. Jeg er enig i at dette er viktig å sette fokus på. Jeg kjøper rettferdig kaffe (og andre produkter) for å sende et signal om at jeg har trua på et mer rettferdig handelssystem, selv o mvi får solgt mindre laks og får dyrere produkter tilbake. Det har vi råd til.

 11. Jeg er i utgangspunktet enig med konklusjonen din. Men forskjellen er ikke rettferdig kaffe kontra kaffe. Forskjellen går på hvilke varer vi slipper igjennom våre tekniske, økonomiske og holdningsmessige handelshindringer. Fair trade handler om minstekrav (minstelønn, minimum HMS osv), noe som gjør kaffen dyrere (ikke minst fordi det er kostbart å dokumentere alle kravene)

  I din argumentasjon savner jeg større fokus på reelle handelshindringer (som tollmurer, subsidiering av primærnæring i Norge, offentlige støttede holdningskampanjer som "godt norsk" (er norsk kjøtt bedre enn brasiliansk?) og tekniske handelshindre..

  Fair trade er et system som etterligner vestlige verdier og lover, som krav til minstelønn, HMS etc, ikke et system som forsøker å videreføre handelshindre..

  Fair trade er et sertifiseringssystem underlagt et internasjonalt regime designet for å minske tekniske handelshindre. Dette regimet støttes av WTO (doha-runden) og av Norge som er signatar til en MRA om å anerkjenne denne typen sertifikater.

 12. Uten å gå inn på teorien om såkalt "rettferdig kaffe", så må jeg gi skribent ros for glimrende oppsummering av problemet med fattige land og handel. Det er som musikk i mine liberalistiske ører å lese at en tillitsmand i DNA peker på disse årsakene.
  Det lover godt for fremtiden. Hvis denne forståelsen ble mer utbredt, f.eks hos DNAs samarbeidspartnere, kunne vi virkelig ha utrettet noe for de fattige i verden !

 13. Men hvor vil du plassere hovedansvaret??
  På Fair Trade eller aktørene som benytter seg av FT?
  Jeg mener at dette er en viktig og relevant diskusjon, da man kanskje bør spørre seg om Fair Trade bør endre/utvide konseptet sitt litt?
  Ved å kanskje kartlegge HVOR i markedet behovene ligger og prøve å hjelpe til med at det blir et balansert marked. Med balansert marked mener jeg et marked hvor en fordeling og kartlegging av råvareproduksjon ikke fører til at altfor mange produsenter/bønder blir nødt til å konkurrere om stønaden til Fair Trade.
  Da ville kanskje fordelingen av stønader hatt hatt en bredere virkning og virkelig nyttemaksimert seg?
  Men igjen, HVOR ligger ansvaret? Kan man virkelig kreve av f.eks kaffebar-aktører at de skal ha dårlig samvittighet for at de støtter bonde nr 1 og ikke bonde nr 2,3 og 4? Har ikke de allerede gjort "sin del" når de faktisk har gått til det skrittet og benytte seg av Fair Trade organisasjonen?

 14. Jeg mener ikke at du som forbruker gjør noe galt når du kjøper rettferdig kaffe. Tvert i mot, men jeg mener at fokus på slike handelsløsninger tilslører hva som er det egentlige problemet i verdenshandelen.

  Problemet er ikke at vestlige forbrukere ikke vil betale nok for varene. Problemet er at prisene presses alt for langt ned som følge overproduksjon av noen få landbruksvarer. Dette som følge av begrensinger på hva slags varer vi tillater import av. Slik relativt unyttige varer som tobakk, kaffe, te og opium svært billig og legger beslag på enorme landbruksarealer i den tredje verden.

 15. Tollbarrierer, tekniske handelshindringer og andre handelsbegrensende tiltak er i følge EU (slik jeg forstår det i alle fall) av de største bremsene for økonomisk utvikling.

  Når det gjelder "rettferdig kaffe" så har den faktisk kommet seg gjennom disse barrierene når den selges på supern på skedsmokorset. Altså står valget mitt mellom kaffe og rettferdig kaffe. Om jeg velger å betale 10% mer for den "rettferdige" så vil jeg sannsynligvis bidra til større økonomisk vekst for de ansatte på den "rettferdige" gården. Dette vil øke deres kjøpekraft, noe som bidrar til den økonomiske utviklingen lokalt.

  Nei, kaffen er ikke helt rettferdig. Og nei, 10% dyrere i butikken på korset betyr ikke 10% lønnsøkning for kaffebønneplukkeren. Mye forsvinner på veien..

  Men det er tross alt bedre å støtte opp om produsenter som prøver å bidra til økonomisk vekst lokalt, sammelignet med å kjøpe kaffe av de som ikke gjør det..

  PS! Rettferdig kaffe som i MaxHavalar ol handler om mye mer enn lønn.. Det handler også om verdige arbeidsforhold, beskyttelsesutstyr for han/hun som sprøyter kjemikalier osv…

  PS2! hadde alle som kjøpte kaffe bidratt med 10% ekstra kunne de spleisa på en kopp av han som ikke fikk solgt i det hele tatt 😀 (forutsetter svart tips her…)

Comments are closed.