Rik og rik?

Skattelistene er publisert, og det er igjen mulig å sjekke hva naboen og andre har av inntekt og formue. Media lager rangerte inntekts- og formuelister for den enkelte kommune og trafikken på nettstedene som tilbyr skattesøk er rekordstor.

For meg som har hatt «gleden» av å stå på enkelte av disse listene de siste årene, så ville det vært politisk riktig av meg å si at dette liker jeg ikke, at dette er en uting og grafsing i private forhold. Jeg synes imidlertid ikke det er en uting, jeg synes det er helt greit.

Det er riktignok uheldige sider ved den norske praksisen i forhold til offentliggjøring av lett søkbare skattelister. Risiko for identitetstyveri øker og kriminelle får enkel tilgang til opplysninger de kan bruke ved gjennomføring av ran, innbrudd osv. Dette er en utfordring som må tas på alvor, men det er ikke grunn nok til å innføre hemmelighold.

Prinsippet om åpenhet må veie tyngst. Åpenhet gjør medias kontrollfunksjon lettere og åpenhet om ligningsmessige forhold har betydning for hele tilliten til skattesystemet vårt. Hemmelighold har motsatt effekt.

En annen årsak til jeg ikke har noe imot å havne på formue- eller inntektstopplistene i min kommune, er at alternativet hadde vært så mye verre! Det er ikke mer enn ca. 10 år siden jeg var flere millioner på minussiden. Årsaken til de økonomiske problemene var at jeg mislyktes fullstendig med virksomheten jeg drev før Stormberg. Det å økonomisk nå være på plussiden, er et stort privilegium!

Er jeg rik? Ja. Føler jeg meg rik? Nei. Bakgrunnen for mitt nei-svar er sammensatt. En av årsakene er at min formue ene og alene er knyttet opp til den ligningsmessige verdien av Stormberg. Ser jeg bort i fra at jeg eier Stormberg,  summerer verdien av alle mine private eiendeler og trekker fra min private gjeld, så har jeg negativ formue.

Nå kan jeg i et slikt regnestykke selvfølgelig ikke se bort i fra verdiene som ligger i Stormberg. De er der og jeg eier 100 % av selskapet, men samtidig så anser jeg ikke Stormberg som min private lommebok. Verdiene som ligger i selskapet skal ligge der, for selskapet trenger pengene til den daglige driften, til å håndtere utfordringer vi har i dag og for å stå imot eventuelle kriser vi måtte oppleve i fremtiden.

Det er ikke bare jeg og min familie som er økonomisk avhengig av Stormberg. Rundt om i landet er det nå 78 Stormbergmedarbeidere, og dermed 78 store og små familier, som er helt eller delvis avhengig av den lønnen de får fra Stormberg.

Stormberg, min private lommebok? Nei, tror ikke det.

skitur_copy.jpg

Se også bloggposten: Nedturer og oppturer

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar-bloggbilde-0313

 

Kommentarer

Kommentarer

10 Comments
 1. enig i at det er problematisk på mange måter at skattelistene er tilgjengelige.

  nå er det jo ikke slik at all offentlig informasjon nødvendigvis må være tilgjengelig på nett; eksempelvis er ikke domstolsavgjørelse tilgjengelig uten videre (selv om du når som helst kan gå ned på tinghuset (eller muligens ringe) og få vite det du vil).

  jeg tror peter hazas forslag om at søk må kobles opp mot innlogging er en god måte å redusere muligheten for identitetstyveri og målretta inntektsraid. (iallfall i den grad trafikkdata kan brukes i etterforskning, her er jeg relativt blank på jussen. men uansett vil det jo være allmennpreventivt – og jeg vil tro innbruddstyver og identitetstyver heller ikke er beinstø på akkurat den jussen 😉

 2. Denne bloggposten er god Steinar 🙂

  Selv om jeg ikke synes at folks privatøkonomi er god underholdning, og selv om det ligger noen utfordringer der i forhold til personvern og sikkerhet, så er åpenheten prinsippielt viktig. Alternativet er veldig dårlig. Så får vi heller vurdere om det kan gjøres tiltak for å øke sikkerheten: Gårsdagens utspill fra datatilsynet er forhåpentlig en god start 🙂

  Befriende at du skriver at du er komfortabel med å bli listet opp på formuetoppen,- fordi alternativet er mye verre. Skulle ønske at vi kunne dyrke fram en kultur i dette landet der det er lov å lykkes,- der vi heier fram de som får til noe, og der janteloven ikke blir en begrensning for folks utfoldelse.

  Samfunnet burde være lykkelige for alle som orker å ta risikoen og all jobben det er ved å starte bedrifter og drive dem framover,- jeg vet noe om hvor tøfft det kan være.

  Problemet ligger vel kanskje i at en veldig stor andel av dem som leser skattelistene ikke er i stand til å tolke innholdet i tallene, og dermed tror at formue i skattelistene er det samme som penger på bok til privat forbruk, og det gir igjen næring til den sterkeste og mest destruktive av alle drifter: misunnelsen.

 3. Til Skyggen. Jeg mener fortsatt at praksisen med offentliggjøring av skattelister bør fortsette av hensynet til prinsippet om åpenheten, og for å bidra til å opprettholde tilliten til skattesystemet.

  Slik jeg leser menneskerettighetene, så er ikke åpenhet om ligningsmessige forhold slik de praktiseres i Norge, et brudd på menneskerettighetene, heller ikke på artikkel 12.

  Jeg ser imidlertid at det er utfordringer knyttet til en slik åpenhet, blant annet ved at risikoen for idetitetstyveri øker.

  Dette er noe som må tas alvorlig, og nødvendige tiltak må iverksettes av de som er ansvarlige for denne type sikkerhet. Konkret hvilke tiltak som bør utredes og eventuelt igangsettes, har jeg ikke noen gode svar på. Jeg er imidlertid overbevist om at mindre åpenhet ikke er veien å gå. Samfunnet vil bli mer og mer transparent, åpent og mer informasjon vil flyte raskere fra menneske til menneske og fra land til land.

  Det er flere positive enn negative sider ved en slik utvikling, så forsøk på å reversere åpenheten er ikke veien å gå.

  Takk ellers til dere andre for mange oppmuntrende og hyggelige ord! Gjorde veldig godt å lese kommentarene dere skrev:-)

 4. "Risiko for identitetstyveri øker og kriminelle får enkel tilgang til opplysninger de kan bruke ved gjennomføring av ran, innbrudd osv.

  Prinsippet om åpenhet må imidlertid veie tyngst."

  Altså retten til privatlivets fred skal krenkes av Dadda Stat i strid med menneskerettighetene til hjelp for banditter? (Se http://no.wikisource.org/wiki/Verdenserkl%C3%A6ringen_om_Menneskerettighetene#Artikkel_12 )

  Når flere og flere blir utsatt for identitetstyveri, er det bare et tidssørsmål før tilgangen til sosialpornografisk lesing stenges for allmennheten. Politikerne risikerer nemlig å bli samsøkt for medskyldighet til identitetstyveri og legge lovlydig menneskers liv i ruiner. Men Steinar Stormberg synes fremdeles at det ikke gjør så mye?

 5. Jeg skal ærlig si at jeg syns det betyr ikke noe. Men jeg syns det er latterlig med tanke på innbrudd og slik! Men at du har tjent gode penger på Stormberg syns jeg bare er flott.

  Jeg syns du skal ha det, og har lest den historien din fra tidligere, og jeg vet godt at skal en lykkes med noe, må en ta sjangser og det krever MYE arbeid. Noe jeg selv merker som 20 åring og drive firma i 3 år og først i år jeg har begynt å åpne inntekt jeg ønsker på min virksomhet som jeg kun har som hobby 🙂

  Så jeg syns at du skal vær stolt over det Steinar over hva du har klart, andre som klager er folk som er misunnelig på at du får det til. Det skaper arbeidsplasser også som du skriver, det er VIKTIG:) Stå på og ja, jeg mener også at det bør fjernes fra Internett.. Trenger rett og slett ikke ligge ute på nett, en ser fort hvem som har penger og ikke i gata.

 6. Godt sagt, Steinar.
  Og utrolig gøy at bedriften din gjør det så bra.
  En viktig lærdom for samfunnet i forhold til vårt syn på gründere, er at det IKKE er negativt at folk prøver og noen ganger feiler.
  Det ligger forhåpentligvis mye motivasjon for framtidens gründere, som samfunnet er helt avhengig av, å få dokumentert at pågangsmot og initiativlyst kan lønne seg. Lønne seg veldig godt!

 7. Verdiskapning er jo noe de aller fleste er glade for, og noen må jo nødvendigvis sette igang en prosess for slik verdiskapning, altså gründere. Og man kan jo godt si at det at Steinar figurerer godt på skattelistene for all offentlighet er et tegn på at verdiskapningen i Stormberg lykkes. Slike handlekraftige personer med flotte visjoner er flott for samfunnet!

 8. Jeg er synes skattelistene er en uting.. Spesielt det at de må publiseres så lett tilgjengelig på internett og bli gjenstand for diskusjon i media de kommende ukene etter publisering.

  I gamle dager måtte man trappe opp på skattekontoret for å få tilgang til skattelistene. Dette er en av de få tingene som burde beholdes slik (om ikke avvikles helt) og ikke følge med i den digitale tidsalderen.

 9. Jeg har ikke noe imot at skattelistene publiseres, det burde bare ikke skje i den formen det er nå. Jeg mener det burde ligge mer sikkerhet bak, f.eks. knyttet opp mot en innlogging mot minid.

  I praksis vil dette si at skatteetaten får ansvaret for å drifte søket på nett, mens mediene heller kan fokusere på å lage bra journalistikk fremfor å fokusere på flest mulige klikk vha. skattesøk.
  For min del høres det ut som en vinn-vinnsituasjon.

  Gratulerer som rik, jordnær mann med familie. Etter å ha lest bloggen skjønner man at det er noe du har jobbet knallhardt for.

 10. Et annet moment er jo at rikdom er så utrolig mye mer enn penger… Vi har utrolig høy levestandard i Norge, men livskvalitet? Der er det plutselig så mye mer som teller. Heldigvis begynner dette å sige inn også her, og i Nasjonalbudsjettet er det nå et eget underkapittel om "Livskvalitet" (kap 3.7 mener jeg å huske).

  Jeg tror faktisk det er slik at en levestandard på vårt nivå minker livskvaliteten. Mye penger stiller deg overfro utrolig mange valg, og mange av disse slipper du unna med mindre penger. Det ligger en frihet i dette som ikke lenger blir forstått. I en tale til ungdommen i 1919, sa Nansen noe sånn: "… gleden ved nøysomhet." Hva mente han med dette?

  I kajakken er det jo ikke plass til allverdens, men jeg føler meg sjelden rikere enn når jeg legger fra land med alt jeg trenger for den nærmeste uken. Da kan jeg sitte på en øde holme og se på solnedgangen, og tenke: "Jeg mangler ingenting."

  Næss har også vært inne på dette, og skrev blant annet:

  "Den forestillingen om levestandard vi har i dag involverer fantastisk mye som ikke trengs. Vi må legge oss på en lavere levestandard, men med like høy eller høyere livskvalitet. Det kan ta tid, men vi må gå i den retningen.”

  Jeg synes dette er et spennende prosjekt! Hva er nok – hvor mye penger trenger jeg for å ha et godt liv? Svaret på dette er selvfølgelig individuelt, men mer av alt er neppe svaret. Jeg kjenner mange med stor enebolig, to hytter, flere biler osv – som plutselig finner ut at de er blitt vaktmester i eget liv. Noen er jo så rike at de kan leie inn en vaktmester eller to også, men ansvaret og bekymringene blir likevel ikke borte hos de fleste…

  Jeg tror Næss sin definisjon av Friluftsliv kan hjelpe oss: "Et rikt liv med enkle midler."

  Hva er enkelt? Dette vil jo også være individuelt, men det viktigste er jo at hver enkelt begynner å tenke over dette ut i fra sitt ståsted.

  Istedet blir det ofte sånn at i havner i "sammenligningstyranniet"; "Åhhh, jeg tjener mindre enn Steinar eller Petter". Det er jo helt uinteressant. Har jeg det bra? Det er et mål på livskvalitet…

  Thoreau flyttet ut i skogen for å leve av det som naturen ga på 1800-tallet. Han skriver at "jeg vil ikke at de andre skal leve som meg, men at de tenker igjennom egne liv."

  I utallige samtaler om dette rundt omkring er ofte fellesnevneren at folk har mistet kontrollen over sitt eget liv. For noen har pengene blitt herre. Vi må få litt flere bein å stå på!

Comments are closed.