Direktør på nakken

I går ettermiddag fikk jeg telefon fra en dame som bryskt fortalte meg at jeg ville bli ringt opp av administrerende direktør i selskapet hun jobbet i – og at det var en telefon «jeg burde ta». Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over måten beskjeden ble formidlet på, men sa at hennes sjef bare måtte ringe meg når det passet for han.

Utover kvelden ble jeg ringt opp av en som presenterte seg som administrerende direktør Guttorm Petterson i SF Norge, og jeg forstod raskt at bakgrunnen for henvendelsen skyldtes denne tweeten jeg hadde sendt ut dagen før:
1-tweet-Varg-Veum.jpg

Jeg var interessert i å få tilbakemeldinger fra de som følger meg på Twitter, på om de mente Varg Veum og Stormberg var en god match med tanke på et eventuelt sponsorsamarbeid. Som du ser her, fikk jeg flere interessante tilbakemeldinger, og det ble en nyttig dialog.

Jeg var nøye med å ikke gå inn på detaljer i det omfattende tilbudet vi hadde mottatt, og avviste også å svare på spørsmål fra en av mine followers om hva sponsoratet kostet. Dialogen gikk på om et spennende filmprosjekt som Varg Veum ville være et riktig sponsorat for merkevaren Stormberg.

Dagen etter twitterdialogen, tok vi en avgjørelse om at vi takket nei til sponsoratet og sendte mail til SF Norge om dette. Deretter informerte vi våre followers om avgjørelsen gjennom denne tweeten:

stormberg-sin-tweet.jpg

Etter min mening en naturlig dialog og involvering av de som følger oss å twitter.

Direktøren som ringte meg senere på kvelden vurderte dette helt annerledes og reagerte sterkt på at jeg hadde «gått ut på twitter» om at vi hadde fått et tilbud om Varg Veum sponsorat. Dette var «svært merkelig» å gjøre, og Stormberg var «useriøse» som gjorde dette. Han la til at SF Norge «så meget alvorlig på saken og at dette ville få konsekvenser for Stormberg.»

Det var tydelig at jeg her møtte en direktør og et selskap som tenker helt annerledes om åpenhet og sosiale medier enn det Stormberg og jeg gjør. Så lenge det ikke fremgikk av tilbudet at avsender ønsket at henvendelsen skulle behandles konfidensielt, så var det naturlig for oss å be om råd og innspill gjennom sosiale medier slik vi gjorde i dette tilfellet – og som vi har gjort så ofte før.

SF Norge skulle sende Stormberg en skriftlig henvendelse etter at de «hadde vurdert skadevirkningene av min Twitter-bruk». Jeg skal holde deg oppdatert om utviklingen i denne – for oss – prinsipielt sett interessante saken.

Jeg er ikke sikker på utfallet av SF Norge-saken, men jeg er sikker på en ting: Stormberg kommer til å videreføre åpenheten omkring virksomheten vår – også på sosiale medier!

**Denne bloggposten ble sendt SF Norge v/ adm. dir Petterson til orientering samme dag den ble postet**

Her kan du følge saken videre: Gamle tanker om nye medier.

Kommentarer

Kommentarer

69 Comments
 1. Stå på, Steinar. Selv om jeg ønsker å se kostnadsoverslag også, men synes uansett det er bedre å være åpen om produktplassering (og mye mer) enn å prøve å late som det ikke skjer. Stormberg 1-0 SF, Norge I couldn’t have said it better myself. My friend and I were discussing this very same subject the other night.

 2. Enig med deg, Marie, i at det å ta i bruk verktøyene i sosiale medier i jobbsammenheng, kan virke skummelt for mange.
  Min erfaring er at den beste måte å lære på, er å kaste seg ut i det. Det skjer mye spennende og læreriktig i sosiale medier. Offentlige og private virksomheter bør ta ikke gå glipp av mulighetene som ligger i de sosiale mediene.

  Jeg holdt for noen uker siden foredrag på et seminar om sosial medier på Høgskolen i Telemark. Jeg fikk spørsmål om jeg hadde vurdert å nekte mine medarbeidere å være på Facebook i arbeidstiden. Jeg svarte at det hadde jeg ikke vurdert, på samme måte som jeg ikke hadde vurdert å nekte de å bruke telefon som verktøy i jobbsammenheng…

  Har skrevet en bloggpost om noe av det du tar opp.
  http://blogg.stormberg.no/post/Tusen-takk

  Hvis SF/Varg Veum-saken bidrar til at SF Norge tar i bruk sosiale medier og blir en mer åpen virksomhet, så er jeg enig med deg i at denne saken kan føre noe positivt med seg for SF Norge.

 3. Spennende! Å bruke sosiale medier i jobbsammenheng er nyt t- også for de av oss som har lekt oss med interaksjon på nett de siste årene på privaten. Det kan fort virke skummelt for de som henger litt etter i å prøve ut enkle plattformer som Twitter og Facebook, og kommentaren om å "publisere på Twitter" avslører mye om akkurat denne kompetansen i andre enden. Det er utrulig hva dine to twitringer og den ene samatlen dere i mellom viser om "klasseskillet" på deres tp bedrifter, men kanskje er resultatet et herremannen i andre enden nå faktisk tør å prøve noe nytt – som kan generere masse god PR og mange nye innspill for selskapet hans? Her finnes sjelden en fasit på riktig og feil bruk av sosiale medier, men at du oppdaterer "oss" ved å skrive på blogg og Twitter om denne opplevelsen, mens han velger å la være, bør vel være positivt for dere begge?

 4. Først og fremst må jeg gi deg honnør for at du finner tid til å svare alle på bloggen din. Det gjør det interessant å følge med. De fleste kommentarene jeg har lest her inne virker også relativt gjennomtenkte.

  Bloggpostene du viser til er interessante og nyanserer Stormbergs holdning til SF-saken.

  Jeg skal ikke dra diskusjonen så mye lengre, men en tanke slo meg når det gjelder dette med formelle kjøreregler. Vi ser jo en økt standardisering når det gjelder innhold på nettet. På sikt, vil kanskje alle nettbrukere få en offisiell identitet, altså et brukernavn og passord som brukes overalt på nettet. OpenID (http://no.wikipedia.org/wiki/OpenID)
  er jo et forsøk på dette, men det hindrer ingen i å seile under falskt flagg.

  Når du skal opprette en bankkonto må du møte opp personlig og vise frem et pass for at du skal få lov til å benytte bankens tjenester. Noe tilsvarende kan jo bli fremtiden for å skaffe seg en nettidentitet? Et mere moderne alternativ er jo bruk av fingeravtrykk. Uansett, en felles plattform for å identifisere en bruker, åpner samtidig for å stenge ute personer som over lengre tid har oppført seg dårlig. Sanksjoner kan være bannlysning fra enkelte nettsteder osv.

  Tanken er veldig utopisk og bygger på en politistyrt filosofi, la meg derfor understreke at dette ikke er et scenario jeg selv ønsker. Men om tiden viser at nettet utvikler seg som en arena for trakasering og mobbing, vil vi kanskje som ytterste konsekvens se en sterkere regulering av Internett?

 5. Enig, Kvive, en debatt om kjøreregler i sosiale medier er sunt. Bruken av og rammene til de sosiale mediene er upløyd mark, og ingen, i alle fall ikke jeg, sitter med fasiten.

  Bevissthet og debatt omkring etikk og moral i sosiale medier er nødvendig og nyttig.

  Jeg har tro på at det korrektivet vi som deltar i sosiale medier, utgjør i forhold til hverandre, er effektivt og tilstrekklig. Trør man over akseptable grenser i sosiale medier, så fører det til umiddelbar respons og "påtale" fra de man følger. Det er lærerikt og effektivt.

  Jeg har ikke tro på noen formelle kjøreregler eller vær-varsom-plakat for bloggere og deltakere i sosiale medier. Hvilket råd eller instans skulle håndheve dette?
  Formelle kjøreregler ville også oppveie bloggere og deltakere i sosiale medier til noe annet (og mer) enn det vi er.
  I bunn og grunn gir man uttrykk for egne meninger og holdninger, og man må stå til ansvar for det man skrive.

  Folkeskikk, vanlig høflighet og sunt bondevett bør ligge bak det man gjør.
  Gjør det ikke det, så får man raskt høre det – heldigvis.

  Når det gjelder noen av de konkrete poengene du er inne på i forbindelse med SF Norge saken, så har jeg skrevet om det i denne bloggposten:
  http://blogg.stormberg.no/post/Gamle-tanker-om-nye-medier

  Jeg har tro på at det skal være veldig høyt under taket i de sosiale medier, men det må være et tak:
  http://blogg.stormberg.no/post/Der-dreit-du-deg-ut

 6. Hei Steinar,

  I det siste har du fyrt opp under etikk debatten i sosiale medier. Slik jeg forstår deg ut fra dine innlegg, har ikke dette vært en bevisst intensjon. Men nå har vi altså fått en løpende diskusjon gjennom vannglass og SF saken. Etikk og moral har vært diskutert før når det gjelder sosiale medier, men er etter mitt synspunkt upløyd mark fortsatt. Vi mangler rett og slett kjøreregler og noen som kan håndheve de, men ved innføring av et slikt regime fjerner man kanskje også friheten sosiale medier gir?

  Personlig liker jeg din bedriftsfilosofi når det gjelder fokus på åpenhet, men på den annen side kan man ikke tvinge denne filosofien over på andre aktører i bransjen. Selv om Stormberg følger sin visjon, vil jeg si det blir feil at denne visjonen indirekte påtvinges andre aktører. Flere selskaper som i dag ikke er bevandret i sosiale medier slik Stormberg er, tar det som en selvfølge at forespørsler blir behandlet relativt konfidensielt. Slik jeg oppfatter det er det en kutymé innen forretningsverdenen at henvendelser holdes internt, inntil det er publiseringsmodent.

  Det kommer helt sikkert mange lignende "caser" av større alvorlighet på sikt og det skal bli spennende å se når første sosiale medietvist oppstår, og pressen fatter interesse for dette med førstesideoppslag osv.

  Jeg tror ikke dette har ødelagt for Stormberg når det gjelder fremtidige synergier med andre selskaper, men det har nok gjort terskelen litt høyere ift å henvende seg spontant til Stormberg. På den annen side er det positivt i den forstand at Stormberg med denne saken bevisstgjør andre selskaper ift sosiale medier og konsekvenser ved bruk av disse. Dessverre, er det nok mange selskaper som ikke får med seg denne saken før noe tilsvarende dukker opp med "trøkk" i media.

  Happy Easter!

 7. Jeg har de siste ukene fått flere spørsmål om hva som har skjedd videre med SF Norge saken, og hva det formelle etterspillet ble.

  Som jeg skrev om i bloggposten over, så informerte administrerende direktør i SF Norge meg om at de skulle sende Stormberg en skriftlig henvendelse etter at de "hadde vurdert skadevirkningene av min Twitter bruk".

  Svaret på spørsmålene jeg har fått, er at det nå har gått over en måned siden direktøren ringte meg, og Stormberg har pr. i dag ikke mottatt noen skriftlig henvendelse. Jeg antar at SF Norge har kommet til at dette likevel ikke er en sak de er tjent med å forfølge videre. Hvis det er konklusjonen, så tror jeg det er en klok avgjørelse.

  Skulle det mot formodning dukke opp en skriftlig henvendelse på dette sene tidspunktet, skal oppdatere deg som følge meg i sosiale medier.

 8. Takk for mange gode kommentarer!

  Du har rett i, Ole Martin, at media er meget viktig for at Stormberg skal få vist frem merkevaren og våre produkter. Uten et nært samarbeid over flere år med aktører som TV Norge og Dagbladet for å nevne noen, hadde ikke Stormberg hatt en såpass god kjenneskap i Norge som vi har i dag (totalkjenneskap på over 80% i siste markedskjennskapsundersøkelse i april 09).

  For Stormberg er det viktig å ha et samarbeid med medieaktører som bidrar til synlighet for våre produkter. Det er samtidig viktig for oss at det kan være en åpenhet omkring et slikt samarbeid.

  Enig, Are, at det er bra at Stormbergs kunder og de som følger meg i sosiale medier, er på fornavn med meg:-) Så jeg er like fornøyd om etternavnet mitt ender opp som Karlsen, Nilsen, Olsen eller Stormberg for den saks skyld:-)

 9. Bra debatt. Vil forsøke å svare på Ullas spørsmål. Punkt en er nærhet til saken, du må svare sjøl.
  Punkt to er at det er helt ok å ta feil eller gjøre en dårlig figur hvis du rellativt raskt beklager eller legger deg flat som det heter. Det virker menneskelig, og med brukbar formuleringsevne kan det også bli morsomt.

  Denne saken er et eksempel på et område som vanligvis er "unntatt offentlighet". Det er mange slike områder. Det bør sees på som et prosjekt å offentliggjøre mer.
  Etter mitt syn er Steinar en frontløper her, bra!

 10. Karlsen, Stormberg, Olsen… virker iallfall som om det er konsensus om at fornavnet er Steinar 🙂 Kult at kunder og followers er på fornavn vel?

  Ang. kommentaren om "dårlig research". Det kan da ikke ha vært gjort noe som helst research. Både nettbutikk/hjemmesider, blogg og twitter-profil er første-side-treff på Google. Mistenker at dette enten ikke er gjort i det hele tatt – eller at SF rett og slett ikke klarer å se muligheten i sosiale medier, de ser bare truslene for sine anakronistiske forretningsmodeller. Slik som platebransjen og filmbransjen stadig gjør…

 11. Hehe. Ingen ting å beklage, Ulla. Jeg har blitt kalt verre ting enn Karlsen i det siste…:-)

  Takk forresten for en god kommentar. Blir interessant å se om noen tar utfordringen din og svarer/kommenterer på spørsmålet du stilte.

 12. Dårlig reasarch av Varg Veum folka. Alle vet at Stormberg har en sosial profil og drøfter alt med sine kunder og venner.

  Viktig å sette premissene i første kontakt, dog. Husk hvem som kontaktet hvem her.

  Stå på Steinar og Stormberg

 13. Hoisan, hvordan kom Karlsen inn i stedet for Olsen? Må være en annen Steinar i tankene der gitt. Beklager Steinar J. Olsen, det var ikke personlig ment!

 14. Unektelig en herlig debatt som er i gang. Jeg har selv hatt gleden av å forsøke å nøde Steinar for varer. OK opplegg med tydelig lovnad om synlighet. På sett og vis kan jeg ikke annet enn å beundre en kompromissløshet og opplevelsen av integritet.
  Åkke som, jeg registrerer at Stormberg er avhengig av media og deres eksistens for å vise seg frem. Det må ikke knotes ned til et fiendebilde. Dette er et gjensidig avhengighetsforhold og slik fungerer markedsmekanismene. Faktisk tror jeg at selv ville jeg satt pris på å se produktene om ikke annet for å bekrefte egne innkjøp til små og store. Varg Veum er en institusjon.
  Min opplevelse er at dette handler om ufine/uforsiktige salgsmetoder. Til alle dere: Ikke prøv det på Steinar! Ta det fra en som har prøvd.

 15. Meget spennende debatt og noe som kan treffe alle som driver butikk.

  Jeg er enig med dem som mener at SF Norge har håndtert denne saken klønete og på en gammeldags måte, og konsekvensen er kanskje at de har fått mer negativ omtale enn tweet’ene til Steinar Karlsen i seg selv.

  Er det noen tanker om hvordan SF Norge med fordel kunne ha håndtert denne saken? I stedet for å sende sekretæren og å bruke trusler, kunne SF Norge tatt en åpen tilnærming til dette på en positiv måte og dermed oppnådd fordeler?

 16. Takk for bidrag til debatten og for mange interessante kommentarer.

  Jeg ser at noen tar utgangspunkt i at sponsortilbudet fra SF Norge var konfidensielt eller var ment å være konfidensielt. I tilbudsmailen Stormberg mottok fra SF Norge fremgår det imidlertid klart at det ikke var et konfidensielt tilbud, snarer tvert imot. SF Norge har SELV skrevet i tilbudsmailen at informasjonen vi fikk i tilbudsmailen, IKKE var konfidensiell:
  http://blogg.stormberg.no/post/Gamle-tanker-om-nye-medier

  Til tross for at det stod at informasjonen ikke var konfidensiell, så gikk jeg i min tweet ikke ut med detaljene knyttet til tilbudet eller med prisen, men spurte kort og godt de som følger oss om Varg Veum og Stormberg var en "god match".

  Hadde det fremgått av mailen at henvendelsen var konfidensiell, hadde jeg naturligvis ikke spurt de som følger Stormberg på sosiale medier om de mente Varg Veum og Stormberg merkevarene passet godt sammen.

  Interessante forhold du berører i din kommentar, Claes. At Stormberg har full kontroll over vår egen åpenhet ved bruk av sosiale medier, er jeg ikke enig i.

  Vi har riktignok kontroll over hva vi selv poster av kommentarer og bloggposter, men vi har ingen kontroll på verken debatten, reaksjonene, kommentarene fra andre eller hva konsekvesene av vår åpenhet bla i sosiale medier blir.

  Din og andre sine kritiske kommentarer både på denne bloggposten og på andre bloggposter, er et godt eksempel på at vi ikke har kontroll på sakene. Og slik skal det være. Noe av poenget er å få en dialog, og lære av dialogen.

  Kritikerne av Stormberg er veldig velkommen på min blogg, bloggkommentarene publiseres direkte uten forhåndgodkjenning av meg og deres kommentarer blir ikke slettet. Se forøvrig:
  http://blogg.stormberg.no/post/Der-dreit-du-deg-ut

 17. Produktplassering som en del av finnansieringen av film er såpass kjent at SF ikke burde reagere på at Stormberg gjorde dette kjent på sosiale medier. SF bør lære av dn åpenheten Steinar J. Olsen praktiserer.

 18. Jeg har bedt IT sjefen vår om å løse det du foreslår, Henrik, slik at standardopplysningen man legger inn ved posting av kommentarer, huskes. Takk for at du påpekte dette.

  Takk også for kommentarene dine:-)

  Jeg er ikke enig med deg Jan G, at jeg har involvert privatpersonen Guttorm Petterson. Det jeg omtaler i min bloggpost er en rasende telefonoppringing jeg fikk fra administrerende direktør Guttorm Petterson i SF Norge.

  Som du vil se av mine flere hundre bloggposter, så har jeg i min aktivitet på bloggen vært opptatt av å unngå personangrep, og jeg i bloggkommentarer etter beste evne forsøkt å svare både de som er enige og uenige med meg, på en høflig måte.

  Når jeg er sikker på at det var riktig av meg å lage en bloggpost om telefonoppringingen jeg fikk fra adm dir i SF Norge, så er det flere årsaker til det.

  En av årsakene er at bakgrunnen for SF Norge sin reaksjon, var en tvitterdialog. Dialogen og involveringen gjennom sosiale medier var altså allerede startet.

  En annen årsak, er jeg følte behov for å si klart i fra om, både til SF Norge og til andre selskaper som måtte tenke på samme måte som SF Norge, at jeg på vegne av Stormberg aldri vil aksepterer den type truende adferd som SF Norge har stått for i denne saken. Vi er ikke mottakelige for trusler av noen art.

  Jeg forstår godt at adm dir Guttorm Petterson ikke liker at denne saken har blitt kjent, og at det kan være ubehagelig for han som privatperson. Dette er imidlertid hans eget ansvar.

  Det er viktig å huske på at det ikke var jeg som ringte hjem til administrerende direktør Guttorm Petterson på kveldstid og kom med trusler om represalier som følge av måten han driver sitt selskap på…

 19. Det er selvsagt mulig å hevde at sammenligningene faller på sin egen urimelighet fordi den ene saken gjelder privatpersoner.
  For det første mener jeg at god forretningsskikk ikke bare gjelder overfor privatpersoner, og for det andre må vi huske på at Stormberg selv har valgt å involvere en privatperson i dette ved å navngi og karakterisere en person av kjøtt og blod, med familie og følelser.

 20. Jan G: Du bare glemmer det faktum at i saken med Eniro er det snakk om alle privatpersoner, som ikke aktivt har tatt noe initiativ?

  Jeg ser flere forskjeller enn likheter, og jeg synes den "omskrivingen" din rett og slett faller på sin egen urimelighet.

 21. Min omskriving av at par utsagn i blogginnlegget: http://blogg.stormberg.no/post/Lytter-Eniro-til-annonsc3b8rene

  ” Å offentliggjøre fødselsdato til hundretusenvis av mennesker uten å få et forhåndssamtykke, er klart kritikkverdig slik jeg ser det.” Steinar J. Olsen

  Min omskriving: ”Å offentliggjøre et konkret tilbud uten å få et forhåndssamtykke, er klart kritikkverdig slik jeg ser det.”

  ” Eniros fremgangsmåte knyttet til offentliggjøring av fødselsdatoer vitner om lite respekt for folks personvern.” Steinar J. Olsen

  Min omskriving: ”Stormbergs fremgangsmåte ved å henge ut en person offentlig med navn vitner om lite respekt for folks personvern.”

 22. 1. Be dine web folk å fikse slik at kommentar feltet husker navn og slik etter en har skreve til neste gang.

  2. Morsomt, jeg syns det er meget bra av deg og Stormberg og vær sosial og oppdatere media. Meget flott, men som mange skriver, latterlig av SF Norge, haha! Tror nok bare de er rett og slett flau over at dere svarte nei!

  Spør du meg skal dere ikke betale noe for det, det er god reklame, og det skulle vært slik at dem betalte dere i stede! 🙂

 23. Makan til oppførsel fra SF Norge..

  Stiller meg bak Stormberg og synes det var en ærlig og åpen måte å håndtere både spørsmålet og etterspillet på.

  Forøvrig er jeg ingen fan av produktplasseringer, foretrekker at produsentene sier det (indirekte) som det er: "Ja, dette er reklame, og ja, vi har betalt godt for det".

 24. Jeg tror jeg vil komme med en liten bokanbefaling til alle som ønsker å setter seg inn i hvordan sosiale medier faktisk er i ferd med å snu opp ned på mangt å mye.

  Boken er skrevet av Clay Shirky og heter: "Here comes everybody, the power of organizing without organizations"

  ISBN: 978-1-59420-153-0

  Her kan dere forøvrig se forfatteren snakke om boken selv på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=A_0FgRKsqqU

 25. Godt jobbet, og hold oss oppdatert.

  Er jo ikke første gangen filmbransjen viser hvor i utakt de er med resten av verden.

 26. Spennende eksempel på bruk av sosiale medier.

  Hva gjelder SF Norge er jeg litt overrasket dersom de ikke har lagt fram en konfidensialitetsavtale. Jeg har en liten bunke sånne liggende fra forskjellige firmaer, så det er ikke slikt man glemmer selv om man snakker som profesjonelle parter.

 27. Skadevirknigene som SF påberober seg, ser ut til å være <b>selvforskyldte</b>, virker det som. Sært av SF som eier mange kinoer i Norge å true med represalier.

  På den annen side er det heller ikke god PR for firmaet Stormberg at dere outer forretningsforbindelser på denne måten.

  <i>Jeg synes Stormberg-produkter virker mindre kule etter dette.
  </i>

 28. Hadde vært interessant om direktøren for SF Norge kom inn med et tilsvar. Da har de jo mulighet til å si saken fra si side direkte.

  Men først kommer det vel en "Nå kommer det snart en melding fra direktøren i SF Norge, den _bør_ dere lese"-kommentar fra assistenten.

 29. …coutume, eller sedvanerett vi vanlig, dødlige kaller det…

  Uansett vil jeg fullt ut støtte Steinar i de valgene han gjorde om åpenhet, da dette var, som han selv sa, en vanlig "innsalgsmail". Jeg ville nok vært litt mer tilbakeholden med firmanavn og slikt selv, men det ser jeg mer som et personlig valg 🙂

 30. Hei!
  Det har vore spennande å lese om denne saka, og det er mykje fornuftig sagt i kommentarane du har fått. Nye media og ny bruk av eksisterande media er eit spennande emne, og i dette tilfellet strid det imot tradisjonell yrkesetikk ("coutume"). Ingen lovbrot er gjorde, og eg er i prinsippet einig i Stormberg si opne linje, men eg skjønar at SF reagerer på handteringa.

 31. Jeg er vel en av "kritikerne".
  Synes det er spennede tenkning fra Stormberg, og ja smart. Ser allerede at dere har fått noen "fanboys/-girls".
  Men det hele lukter litt Stalinistisk for meg. Som fanboys virker flest virker mange svært ukritiske til at hva som deles og ikke deles tross alt er ensidig opp til Stormberg.

  Denne bruken av sosiale medier er en ny kanal/variant av pressemeldinger. Stormberg har full kontroll om sin egen åpenhet, og alle interne anliggende er fremdeles under full konmtroll. Det er tross alt ikke en nøytral 3. part som distribuerer informasjonen her, men Stormberg selv.

  Så jeg personlig mener denne saken var klønete av begge parter.
  Produktplassering er et akseptert format.
  Produktplassering bidrar på filmindustriens bunnlinje som igjen gjør at forbrukere får se flere filmer. Ikke lenge siden en annen fimdivisjon la ned.
  -SF var klønete i sin fremlegging..dette kan være så enkelt som en fersk eller overivrig ny medarbeider.
  -Stormberg var klønete og uomteksom i form og ordlyd når ideen ble twittret.
  -SF gikk i baret når Direktøren går til frontalangrep.
  -Stormberg utviser en viss arroganse i offentliggjøre enda mer av dialogen i sosiale medier.

  Som sagt, spennede sak, også fordi det trigger kikkeren i meg 😉
  Men i mitt hode er det ingen som er "The bad guy" her, men 2 parter som begge gjør sine feil. SF kan fremstå som den som synder mest, men så er det tross alt Stormberg som styrer informasjonsstrømmen her.

  *jeg er strengt tatt ikke glad i produktplassering, men her er jeg biased.

 32. Heia Stormberg!
  Dere representerer framtiden. Dog ganske overaskende at et selskap som SF ikke har en bedre forankring i samme framtid…

  Uansett. Jeg likte best at en annen i SF ringte og varslet at ‘direktøren’ kommer til å ringe. Det er old school det.. 🙂

  Btw: nye Stormbergplagg er atter en gang på vei inn i min garderobe!

 33. Regner med at SF Norge er et av selskapene som står bak søksmålet mot Telenor for å tvinge dem til å sensurere nettet for sine kunder ved å blokkere The Pirate Bay.

  Dette er så klart helt uhørt! Og for min del må jeg si at enhver sponsing av disse selskapene som ønsker å innføre sensur og generell overvåkning av alle nettbrukere ville være negativt. At SF også i denne saken igjen viser sitt sanne ansikt er litt søtt…

  Så jeg må si at jeg er glad for at Stormberg takket nei til tilbudet fra SF og at dere ikke lar dere diktere om hvordan dere i fremtiden bruker sosiale medier. Mine neste turplagg kommer til å ha Stormberglogoen 🙂

  Og til slutt et tips om en veldig god filmopplevelese som _ikke_ SF står bak, og som man vha. The Pirate Bay kan laste ned helt gratis og lovlig:
  http://nastyoldpeople.blogspot.com/
  http://thepiratebay.org/torrent/5117424/Nasty.Old.People.2009.XviD

  Mvh.
  Grunde

 34. Om direktøren i SF syns det var dårlig reklame å få sin politikk om produktplassering i filmer spredt over sosiale medier, burde han i alle fall være redd for hvor dårlig reklame det er å få spredt sine negative holdninger til at det ble spredt.

  Sorry, Guttorm Petterson (Regner med det var deg, du står i alle fall oppført som adm. dir. for SF Norge). Men nå må du
  a) Sette deg inn i hvordan sosiale medier fungerer (http://www.baekdal.com/articles/management/traditional-marketing-social-web/ burde gi en lettfattet innføring)
  b) Begynne å ro, for slik negativ omtale fester seg. Kan jo nevne Terje Pedersen i Warner Music Norge som eksempel, uten sammenligning forøvrig.

 35. Direktører i TV- og filmbransjen tror visst at vi ikke skjønner at produktene som filmes med tydelig logo er betalt produktplassering. I amerikanske filmer presterer de til og med "å flette inn" henvisninger til andre filmer. Bare så merkelig at disse filmene er produsert av samme selskap som har produsert filmen hvor de får omtale ……

 36. Brede: Jeg leser det slik at ingen av "kritikerne" her mener Steinar gjorde noe ulovlig, eller at SF har noen "sak".
  Det noen av oss mener er at det kanskje kunne vært håndtert litt annerledes. Selv om det ikke sto noen disclamer i eposten der avsender ba om konfidesialitet, kunne man f.eks anonymisert Twitter-posten og dette blogginnlegget.

  Stormberg er foregangsbedrift hva gjelder åpenhet og bruk av sosiale media. Det betyr også at de fleste andre firma ikke har kommet like langt hverken i bruk av web2.0-teknologi eller som ledd i organisasjonsstruktur og -organisasjonskultur. For disse bedriftene kan slik tankegang virke uvant og/eller skremmende. Dette bør Stormberg som i stor grad behersker sosiale medier og åpenhet vise en viss grad av ydmykhet for.

  At Stormberg sikkert juridisk sett har sitt på det tørre, er det ikke sagt at også de kunne gjort noe annerledes.

  Når dette er sagt, så synes jeg SFs "trusler" faller på sin egen urimelighet.

 37. Hei Steinar,

  Først av alt – jeg er 100% enig i beslutningen om å droppe produktplassering. En slik reklameform strider i mitt syn mot Stormbergs profil. Fortsett med ærlige, tradisjonelle nettannonser – eller støtte og sponsing som tjener ulike ideelle formål. Produktplassering oppfatter jeg som en mindre ærlig form for reklame. Jeg er ikke imot det, for den skader ikke noen. Men det kler ikke Stormberg.

  Jeg mener også at SF burdte tatt forbehold og bedt om at henvendelsen ble behandlet konfidensielt, dersom de mente at henvendelsen ikke tålte dagens lys. Dersom de mener at dere har påført de økonomisk tap, blir det bare latterlig. Da har de jo virkelig forsømt sitt eget ansvar rundt konfidensialitetskrav.

  Når det er sagt, så må jeg si at det skurrer litt i mitt hode at den opprinnelige henvendelsen ikke ble anonymisert. For meg handler dette om produktplassering/ikke-produktplassering. Om det gjaldt Varg Veum eller ikke er nokså irrelevant. Her mener jeg kanskje at du overså en problemstilling, og muligens vurderte feil.

  Oppfølgingen av saken synes jeg imidlertid er super. Her er jeg helt enig i at du drar trollet ut i lyset! At SF tyr til usaklige økonomiske trusler på bakgrunn av sin egen dårlige håndtering av denne henvendelsen understreker bare mitt syn på hele filmdistribusjonsbransjen. Bransjen har jo tidligere vært i vinden med #warnerfail, ubrukelige soneinndelinger av DVD/blu-ray/nett-tjenester, saksøking av skoleelever for fildeling osv.

  Dersom de taper noe på dette, så vil jeg tro at den negative publisiteten de har "bedt om" i sosiale medier koster de mer enn at de ble "outet" av deg. Et viktig wake-up-call for en bransje som er fanget i fortiden.

  Godt jobba 🙂

 38. Hei Steinar,

  SF har ingen sak. SF er en del av den mediebransjen som ikke står tilbake for å lire av seg trusler og FUD.

  Var jeg deg Steinar, ville jeg vurdert sterkt å gå til motsøksmål. Forlang er real økonomisk kompensasjon for bl.a. nedsatt lederevne go potesielle kontrakter Stromberg ikke har inngått som følge av truslen.

  Ser i debatten her at noen synes "å forstå" reaksjonen til SF. Med dette er jeg sterkt uenig: Du har ikke gjort noe galt med din tweet, og du har ditt på det tørre.

 39. Jeg vil ikke på noen måte si at du har tråkket over noen juridiske grenser, men beveget deg over, for meg, en etisk.

  Du blir tilbudt en forretningsmulighet, som du formidler til "verden". Ved å gjøre det, formidler du et budskap som du ikke "eier".

  Men i din forespørsel om VG og DB, er forholdet motsatt. Dette et initiativ som utelukkende kommer fra deg og VG/DB er ikke involvert i det hele tatt. For meg kan disse derfor ikke sammenlignes.

  Er også litt forundret over at du vurderte mailen som en vanlig innsatsmail (uten selv å ha sett den). For det første er dette ett produkt/tjeneste (dvs 1 samarbeidspartner på bekledning). Det vil si at du ikke kan "masse-selge" dette.

  I all sponsorsammenheng (og det er i praksis det dette handler om) snakker vi som regel om eksklusivitet innen bransje og man søker samarbeidspartnere etter en-omgangen-prisippet. Det ville vært anderledes om SF Film spurte alle outdoor-klesmerker om å "kle opp sin skuespiller".

  Som sagt reagerer jeg ikke på bruken av twitter til å rådføre seg er SF’s oppfatning, men at du "blåser" et forretningstilbud som de normalt ville gitt til andre om du takket nei.

  Problemet for SF er at du har gitt Bergans (eller andre) bedre forhandlingskort, fordi en stor og viktig "konkurrent" om denne produktplassen er borte.

  Bruk gjerne sos.media videre i ditt arbeid, men ikke la det gå på bekostning av normale forretnings"regler".

 40. Åpenhet er meget bra, men i dette tilfellet er det potensielt konkurransevridende. Jeg vil tro at dere har det juridiske på det tørre, men jeg tror nok også at henvendelsen fra SF Norge var ment til å være konfidensiell.

  Fortsett å være åpne, men ta gjerne litt hensyn. Ytringsfriheten, også slik den foreligger i dette tilfellet, må ses i sammenheng med de man tråkker på tærne 🙂

 41. Hei Asbjørn. Nei, det stod ingen disclaimer i mailen.

  Det stod heller ikke at det var et konfidensielt tilbud eller at vi skulle holde henvendelsen konfidensiell.

  Mailen fra SF Norge var en vanlig innsalgsmail med forespørsel om sponsing.

 42. Steinar: Sto det noen slags disclaimer i mailen om at "denne korrespondansen er å regne som privat, og skal ikke offentliggjøres" blablaba, slik det ofte står i corporate mails?

 43. Du kunne nok med fordel ha anonymisert din tweet. Jeg har ingen problemer med å forstå at SF Norge helst vil at deres forespørsler av denne typen ikke skal bli et diskusjonstema i full offentlighet. Om du bare hadde skrevet "en kriminalfilmprodusent" i stedet for SF Norge og "en kjent detektiv" i stedet for Varg Veum, hadde du nok fått mye de samme svarene, og dermed ville du vært like godt hjulpet.

  Det er kult å bruke "web 2.0" på denne måten, men også lurt å være litt forsiktig med hvem man omtaler på hvilken måte.

 44. Interessant å følge denne saken videre. Jeg er selv skeptisk til å identifisere potensielle kunder og samarbeidspartnere før kontrakten ligger på bordet. Samtidig er Stormberg veldig gode på åpenhet, noe SF burde vite. Når de reagerer slik de gjør er en bloggpost en naturlig reaksjon. Jeg ville valgt litt annerledes i den innledende tweeten, men det er et valg hvert selskap må ta. Lykke til videre i denne saken. Hvis SF prøver å kjøre erstatningskrav har de vel en dårlig juridisk sak og et ytterst betent imageproblem foran seg.

 45. Takk for engasjementet og for mange interessante kommentarer!

  SF Norge og selskapets direktør ble ikke informert om Twitter-meldingen jeg sendte den 19.10. SF Norge hadde samme dag uoppfordret sendt oss et tilbud, og det å spørre de som følger meg på Twitter om de mente Varg Veum og Stormberg var en "god match", var ikke noe jeg følte jeg måtte be SF Norge om lov til eller for den saken skyld informere om. Det var ikke i mine tanker at noen kunne reagere negativt på spørsmålet jeg tvitret ut.

  Reaksjonen fra SF Norge kom således meget overraskende på meg, men det vil ikke påvirke Stormbergs åpenhet eller involvering av de som følger oss på sosiale medier.

  Kan for ordens skyld opplyse om at jeg pr mail tidligere i dag informerte direktør Guttorm Petterson om bloggposten jeg i dag har publisert om denne saken.

  Jeg har tidligere sendt tweets og spurt de som følger meg om råd. Senest for noen dager siden da jeg spurte om Stormberg til neste år burde annonsere BÅDE på dagbladet.no og på vg.no.

  Jeg fikk mange nyttige innspill på twitter. Fikk forøvrig ingen reaksjoner fra vg.no eller dagbladet.no på at de syntes høyttenkningen på twitter om vårt eventuelle samarbeid til neste år var utidig…

  Jeg vil fortsette å spørre og involvere de som følger meg. Dialogen er viktig og lærerik. Jeg får daglig gode råd og interessante innspill. Det er dette som er sosiale medier:-)

 46. neox: Hvordan skal man kunne få tilbakemelding på om dette er passende eller ikke uten å nevne hva det gjelder?

  Jeg syns dette er kjempebra. Enda en stjerne i boka til Stormberg! Gjør heller som det blir nevnt over her og spons mange små-ting litt, enn å gi bøtter med penger til de store, stygge medie-firmaene!

 47. Det er helt ok at Stormberg velger å profilere seg og bygge identitet via sosiale medier. Samtidig går det etter mitt skjønn en tydelig grense når man velger å trekke andre personer eller selskaper inn i dette universet uten deres viten og vilje.

  Fra et profesjonellt perspektiv må jeg si meg enig med SF – uprofesjonelt og unødvendig av Stormberg å nevne potensiel kontraktsmotspart med navn. Stormberg kunne frontet sin profilering uten å nevne SF eller den spesifikke filmen hendvendelsen gjalt.

 48. Så lenge det ikke sto noe om konfidensialitet i tilbudet er det jo bare å kjøre på. Blir meget spennede å se hva SF kommer til å finne på nå av reaksjoner mot Stormberg. Etter min mening bør de være meget forsiktige.

 49. Litt uproft av begge parter her synes jeg, men på hver sin måte.
  1) Steinar kunne ha spurt på Twitter litt mer anonymisert, f.eks. bare at det var en aktionserie. Forøvrig en god måte å teste hvordan sponsoratet ville virke for Stormbergs markedssegment, og samtidig inkludere flere potensielle kunder inn i strategiske valg, og dermed inn i "Stormberg-kretsen".

  2) SF kunne svart at man var "skuffet", og at de ikke var vant til at slikt ble luftet på sosiale medier. Å nærmest skjelle ut og true, det er uproft.

  3) Denne bloggposten kunne vært gjort anonym, ref. pkt 1. I hverfall inntil den skriftlige henvendelsen fra produksjonsselskapetr hadde kommet.

  Å forholde seg "kjeitete" i forhold til sosiale medier som er et relativt nytt fenomen, er ikke alene grunn til uthenging.

 50. Hei Steinar. Tusen takk for at du deler denne saken. Det er så utrolig flott at akkurat noe som dette deles, for det er jo slik man lærer av hverandre. Mange ville nok holdt kritikk sjult og da går man klipp i all den læring det ligger i tvister. Gråsonene i sosiale medier er kjempe spennende, akkurat fordi det er utviklet lite normer og regler innen sosiale medier.

  Jeg har nå sluttet på Universitetet i Agder og starter nå for meg selv som rådgiver innen sosiale medier på fulltid. Jeg kommer til å bruke deg som et prakt eksempel i mine foredrag. Håper det er i orden. (og at jeg delte det her:)

 51. Helt enig med Claes, kunne ikke sagt det bedre selv. Merkelig måte denne er håndtert på av Stormberg synes jeg,kan ikke se at det er noen selvfølge å bruke sosiale medium til å flagge en slik forretningmessig henvendelse.
  Og hva er egentlig begrunnelsen for ikke å gjøre dette? Dette spilles jo inn i Bergen , og der er det jo mye vær, det ville jo vært glimrende reklame..

 52. Jeg liker måten dere i Stormberg bruker sosiale medier på. Her er dere i "eliten".

  Spesielt interessant er det når dere lar "fansen" ta del i utviklingen av merkevaren deres, som her, i tilfellet Varg Veum.

  Moralen og leksen er at bedrifter og enkeltpersoner nå er nødt til å tenke på en helt annen måte enn før når det gjelder kommunikasjon.

  Folket har blitt media. Uansett hvem du snakker med så snakker du med en potensiell journalist! Det å holde tungen i tømme vil nå bli en verdifull og viktig dyd.

 53. Dette engasjerer meg fordi det viser helt nye utfordringer som flere vil møte som følge av at et fåtall bedrifter benytter sosiale medier, enda. Min umiddelbare reaksjon er at det vil være god forretningsskikk å vise hensyn til den tradisjonelle forretningsverdenen ved å opplyse om og forberede dem på at en forespørsel/et samarbeid vil bli delt på sosiale medier. Så kan man velge å være lydhør for eventuelle protester eller ikke, men her vil jeg tro at stikkordet dialog blir viktig for å få en forståelse for hverandres ståsted. Man kan dele og være åpen uten å blottlegge andre.

 54. Etter å ha sett 6 sesonger av "The West Wing" nå nettopp måtte jeg le litt av måten du ble kontaktet på. Hehe. Så usannsynlig latterlig!

  *Ring, ring*

  – Ja, det er Steinar..
  – Steinar? This is SF Norway. Please hold for the president…

  hehe.

 55. Dette er en veldig interessant sak. Jeg er av samme oppfatning som Nils-Ragnar Myhra.

  Du utnytter til en viss grad, bevisst eller ubevisst, at du og Stormberg har et langt mer modent forhold til sosiale medier enn de fleste andre norske organisasjoner har i dag. Dette kommer utvilsomt til å bli brukt som eksempel presentasjonsmateriell og uttallige foredrag i årene som kommer. Og Stormberg får ytterligere oppmerksomhet rundt egen merkevare.

  Det bringer opp et interessant tema som etterhvert bør bli en enda hetere potet. Hvilke grenser skal trekkes når det kommer til etikk og moral i sosiale medier? Benytter Stormberg sin posisjon til å trakke på svakere i denne saken?

  Forøvrig er det vel ingen som ikke visste at ikke filmbransjen tjente penger på produktplassering?

  Om Bergans eller noen av de andre merkene nå hadde vært våkne hadde de plukket opp denne ballen og fått oppmerksomhet rundt sin egen merkevare. Kanskje de tilogmed hadde greid å stjele litt av Stormberg sin posisjon i sosiale medier i dag? Flere burde våkne.

  Forøvrig, stå på Steinar Olsen!

 56. Steike bra at Stormberg har en slik åpen filosofi. Men, jeg må innrømme at jeg stiller meg undrende til at et tilbud som normalt skal benhandles som konfidensielt blir luftet via sosiale medier.
  Veldig klønete håndtering i etterkant av SF, men jeg håper Stormberg opplyser sine forretningsforbindelser om denne strategien for bruk av sosiale medier.
  Selv synes jeg at dette har et snev av uthenging av SF fra Stormbergs side.
  Men kunne fint ivaretatt normal forretningsetikk og fremdeles luftet dette på Twitter, men med en litt annen ordlyd. Istedet valgte man en måte som fremstilte SF svært dårlig.
  Håper Stormberg er sporty dersom noen fremstiller Stormberg på like ukritisk vis.

  Jeg er selger selv, om enn i "konkurrerende" virksomhet. Ser at jeg må legge ved en konfidensialitetsklausul som standard.

 57. Her føler jeg du har gjort alt riktig. Du er åpen, oppfordrer til dialog og lytter til nettverket ditt.

  Mens SF Norge viser at de ikke er åpne, ikke ønsker dialog og ihvertfall ikke lytte til noen andre.

  Men jeg er også litt enig med Nils-Ragnar her at du ikke nødvendigvis trengte å gå ut med navn på firma og film, ihvertfall uten at du har for høflighetsskyld klarert det først.

  Det handler til syvende og sist om å finne den perfekte balanse på denne type ting.

  Men at du har gjort noe som helst galt her Steinar, du bare delte og fikk tilbakemeldinger. Og det er det som gjør at folk respekterer deg og Stormberg.

  Stå på.

 58. Ha ha, for en amatørdirektør!

  Du kan nok slappe helt av Steinar. Om det er sånn at de ikke eksplisitt ba om konfidensialitet, så er jo dette bare å anse som en reklameutsendelse fra SF. Det er faktisk INGEN som kan tvinge andre til å holde kjeft uten at det er svært gode grunner for det. Det er jo ikke akkurat noen hemmelighet at man bruker sponsorater – og det bør ihvertfall ikke være det.

 59. Jeg skjønner godt SF Films reaksjon, ettersom du "blåser" en del av deres forretningsplaner. Hva sier nå f.eks. Helly Hansen eller Bergans om de blir spurt om det samme? Du har i praksis svekket deres konkurranseposisjon ut i dette markedet.

  Som rådgiver (som jeg er) ville jeg sagt at du burde definintivt spørre ditt nettverk, men jeg ville utelatt SF Film som aktør. Da kunne du fått mye av de samme svarene. "….fått tilbud om produktplassering i ny norsk actionfilm"

  Jeg ville kunne svart at Ja, Stormberg. Det kan være en god markedsføring, men avhengig av pris og at filmen passer din profil.

  Når en eventuell avtale var på plass, ville jeg forsøkt å få tillatelse til å profilerine din produktplassering.

 60. Bra sak. Dette viser bare at forskjellen på å ta en offensiv rolle og være den som står for åpenhet gjennom bruk av sosial medier. Da er det nemlig du som står som den offensive, i motsetning til et selskap som velger å være på defensiven og bli sjokkert når de må forholde seg til noe de selv kunne valgt å ta kontroll over.

 61. Gleder meg til å høre hva SF Norge kommer frem til. Brukte Stormberg – selskap, din blogg og twitterbruk – i foredrag i går som et eksempel på positiv bedriftsbruk av sosiale medier. Nå kan jeg toppe dette med enda en case. Takk til SF Norge for det!

 62. Det er forsåvidt uinteressant hvilken kunnskap SF Norge og dets direktør besitter om sosiale medier. At selskapet derimot truer en annen bedrift på grunn av åpenheten det selskapet praktiserer er hårreisende – med eller uten bruk av sosiale medier.

 63. Jeg ville foreløpig vært mer forsiktig i forhold til å formidle forespørsler. kanskje du heller skulle spurt om det var OK at du sendte ut forepørselen?

  Sosiale medier er en relativt nytt begrep. Jeg tror vi må ha i mente at vi opererer i en gråsone i forhold til at sosiale medier ikke er fullt ut implementert ennå. Det finnes fortsatt selskap som driver på "gamlemåten". Derfor er det ikke alle som tenker åpenhet rundt forretningskommunikasjon og -drift.

  Jeg er enig i at åpenhet om virksomhet er et gode og har en verdi i forhold til omgivelsene. Dette bloginnlegget, og tweetsene om forespørselen beviser nettopp det. Samtidig må man huske at ikke alle deler denne åpenheten.

 64. Dette er jo en klassiker på hvordan man SKAL og hvordan man IKKE SKAL oppføre seg på nett.

  Alt vi lærer på "School of Pop Culture Engineering" – Miami Ad School, går på å kommunisere med omverdenen. Start en dialog.

  Å gå til verbalt angrep på noen andre skader utelukkende deg selv!

  Arild

 65. Stå på Steinar! At du og Stormberg er en åpen organisasjon, også i de sosiale mediene, er ingen hemmelighet – som om SF Norge ønsket dette konfidensielt, så måtte det vært spesifisert i tilbudet. Enklere blir det ikke, mener jeg.

  Og – jeg tror "vinneren" i det lange løp er bedriftene som tør å være åpne, tør ta dialog, tør ta sitt marked med på diskusjon.

  Mon tro om SF Norge hadde vært like strenge og opprørte om Stormberg (etter råd fra twitter, kanskje) hadde takket ja til tilbudet?

 66. Jeg forstår godt SF Norges administrerendes tanker om at dette kommer ut. Dette avslører jo på sett og vis hvordan de jobber for å få inntekter til sine prosjekter. Jeg antar de ikke liker dette fordi de kanskje synes dette ikke ser spesielt "pent" ut for utenforstående. At det er blitt offentlig kjent at Stormberg var ønsket, gjør jo også at de neste på listen ikke vil føle seg like "attraktive". Jeg forstår de uheldige konsekvensene for SF Norge…

  Det er jo likevel slik at folk i filmbransjen, som benytter sosiale medier hyppig til å markedsføre sine produkter (for å tjene penger) bør være våkne nok til å forstå at andre bruker sosiale medier på deres måter. Stormberg er kjent for å være et firma med stor åpenhet. Kjenner man ikke til Steinar Olsen og Stormbergs åpenhet og aktive profil i sosiale sammenhenger på nettet, bør man kanskje ikke be disse om sponsorat…

  At tilbudet ikke var ønsket offentliggjort burde SF Norge gitt klar beskjed om i forkant. Full støtte til Steinar og Stormberg fra min side! Lykke til videre!

 67. Stå på, Steinar. Selv skulle jeg gjerne sett kostnadsoverslaget også, men synes uansett det er bedre å være åpne om produktplassering (og så mye annet) enn å prøve å late som det ikke skjer.
  Stormberg 1 – 0 SF Norge

Comments are closed.