Kommunene svikter de bostedsløse

Nesten halvparten av kommunene i Norge vet ikke om de har et boligtilbud til tidligere fengselsinnsatte. Norske kommuner svikter mennesker som har sonet ferdig straffen sin, og nå må Justisminister Storberget på banen og gi tilbakeføringsgarantien en reell verdi.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Norgesbarometeret for Stormberg, svarer 48 % av landets ordførere og rådmenn at de ikke vet om kommunen har et boligtilbud til tidligere fengselsinnsatte. Bare 9 % sier de i stor eller meget stor grad vil klare å gi et slikt tilbud. Dette indikerer dessverre at tilbakeføringsgarantien til den sittende regjering ikke har noen reell verdi.
 hjemløs.jpg
 Foto: Flickr.com

Som jeg har skrevet om i en tidligere bloggpost, har vi opplevd å ansette tidligere kriminelle, hvor kommunen har somlet med å tilby en egnet bolig. I denne bloggposten kan du høre om min kollega som ble anbefalt av det kommunale boligkontoret å bo på en campingplass eller hos ”gamle kjente”. Hun klarte seg likevel, men mangel på bolig økte hennes risiko for tilbakefall til rus og kriminalitet.

Når kommunene ikke stiller opp med trygg bolig til riktig tid, er resultatet ofte nye lovbrudd og flere tilbake til fengslene. Det er alvorlig. I 2008 ble det registrert 6 091 bostedsløse i Norge. Det var 600 flere enn ved siste måling i 2005. Siden i fjor har situasjonen bare gått fra vondt til verre. De økonomiske nedgangstidene har ført til et strammere arbeidsmarked med høyere ledighetstall enn vi er vant til. På utleieboligmarkedet har prisene steget og det er derfor stor rift om de rimeligste boligene. Dette er dårlig nytt for tidligere kriminelle som både skal forsøke å skaffe seg arbeid og en bolig.

I forbindelse med Soria-Moria erklæringen til nåværende Regjering ble tilbakeføringsgarantien lansert. Det var ikke en garanti i juridisk forstand, men skulle likevel være en garanti for at innsatte fikk de rettighetene de har på linje med andre i samfunnet. Et sentralt moment i tilbakeføringsgarantien var å sikre bosetting etter løslatelse. Her skulle det offentlige hjelpemiddelapparatet trå til, ikke minst gjennom et samarbeid mellom kommunene og NAV. Jeg får dessverre for mange tilbakemeldinger på at dette fortsatt ikke fungerer.

Når spesielt kommunene ikke stiller opp slik som forventes med hensyn til å skaffe en egnet bolig, skaper det store negative ringvirkninger.  Først og fremst for den tidligere innsatte, men også for familie og venner og eventuelt ny arbeidsgiver. Resultatet blir i mange tilfeller nye lovbrudd og flere ofre for kriminalitet. Kommunene må ta sin del av ansvaret for at den onde sirkelen brytes. Det nytter ikke å oppfordre private arbeidsgivere om å ansette tidligere fengselsinnsatte, dersom det offentlige ikke tar sin del av ansvaret.

Se også bloggposten: Fra fange til bostedsløs

Comments

comments

7 Comments
 1. Takk for gode kommentarer, Robin! Veldig enig med deg i det du skriver her:
  "Jeg mener at å sørge for bolig i kombinasjon med rehabilitering/samfunnsstraff er veien å gå for å få ned tilbakefallsprosenten når det gjelder kriminalitet."

  Ja, Raymond, mitt inntrykk er at det er stor forskjell fra kommune til kommune når det gjelder tilbud for bostedsløse og boliger for de som slipper ut fra fengslene.

  Kommunene har ansvar for å bistå med bolig til mennesker som er i en vanskelig livssituasjon, og som ikke kan ordne bolig på egen hånd, men mange kommuner prioriterer likevel ikke dette.

  I tillegg til at det koster penger, så er det ofte motstand i bydeler, velforeninger m.m. når lokalisering av kommunale boliger og overgangsboliger for innsatte, skal etableres og bygges.

  Erfaringene når disse boligene er etablert, er imidlertid ofte veldig positive. Frykten mange har for å få boliger for tidligere kriminelle i sitt nabolag, er ofte ubegrunnet.
  Et godt eksempel på dette er Lyderhorn overgangsbolig i Bergen:
  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frykt-ble-naboidyll-635003.html

 2. Bob:

  Østeuropeeiske kriminelle kommer til Norge fordi det er mye letter å stjele her siden det er mye som ikke er sikret bra nok. Dette gjelder butikker, hus butikker og alt som er. De har slett ikke planer om å sitte fengslet i "hotellene" våre.

  Jeg så at du hadde en del tanker. Men typisk nok for en som er overbevist om at han har rett og alle andre er idioter så hadde du ikke en eneste tanke om det som bloggern kom med. Nemlig at når kriminelle kommer ut av hotellene våre etter endt soning så har de ikke noe sted å bo og kommer derfor til å fortsette å være kriminelle.
  Du mener at vi bør ha et straffesystem som andre steder i verden som feks USA. Litauen, Polen og Romania?
  Der blir det virkelig skremt til å ikke være kriminelle. Meget vellykket. Vi bør adoptere disse systemene.

  Det som virker mest logisk er ikke alltid det beste.

 3. Ikke rart Norge er stemplet som kiminelt fristed.
  Du kan jo bare utføre så mye krim du vil, blir du tatt så får du betalt opphold i et trestjernes hotel (det er måten fengslene deres blir omtalt i østeuropeiske land) når du kommer ut får du et fult betalt opphold.

  IDOTER ALLE SAMMEN.
  Det er ikke ‘bare’ regjeringens skyld dette her men hele norges sin skyld.
  Det er deres skyld når dere ikke gjør en dritt hele gengen.
  Dere lar regjeringen deres gjøre hva f de vil og når dem gjør noe dere ikke liker så står dere bare der og sier "nei, det synes jeg lite om".

  Dere skal f ikke stå der og lege alt skylden på regjeringen når dere ikke gjør en dritt selv.
  Jeg trodde Demokrati skulle bety regjering av folket for folket ikke av folket for stortinget.

  Jeg leste tidligere i dag en får 7 år for innsmugling av 1,2 kilo heroin men bare opp til 4 år for voldtekt hva F er galt med dere?

  Også er han jævla helse ministeren deres villig til å dele ut stoffet gratis.
  Han burde være anklaget for konspirasjon til mord bare for å nevne det.

  Jeg er så glad jeg ikke er norsk statsborger lenger.

 4. Magne: Var det den første tanken din?

  Av og til så kan det lønne å "redigere" tankene sine.

  "de rettighetene de har på linje med andre i samfunnet"

  Tygg litt på den.

  Jeg mener at å sørge for bolig i kombinasjon med rehabilitering/samfunnsstraff er veien å gå for å få ned tilbakefallsprosenten når det gjelder kriminalitet.

 5. Veldig viktig tema dette.

  Jeg formoder at det er stor forskjell på hvordan kommuner "tar imot" tidligere innsatte. Har dere kanskje noen gode cases fra kommuner som har klart dette på en forbilledlig måte? Noen prosesser eller prosedyrer som andre kommuner kan lære noe av?

  Politisk vilje er selvfølgelig også viktig, men det er like viktig å vise til de gode historiene, vise til de tiltak som har Fungert i enkelte kommuner, som så også gjerne har vist at andelen av tidligere innsatte som har fått kanskje i mindre grad enn ellers har ‘falt tilbake’ til kriminaliteten.

 6. Vi får ha håpet at den "nye" regjeringen skjerper seg på dette punktet. Vet ikke akkuart om borgelig regjering hadde satt dette noe høyere heller.

Comments are closed.