På tynnere is

Med mindre betydningen av begrepet etikk har endret seg siste uken, så er Kristin Halvorsen på stadig tynnere is i sin vurdering av Oljefondets investeringer i oljesandprosjekter i Canada. Hvis etikk er retningslinjer på hva som er rett og galt, så er det en kortslutning i Halvorsens argumentasjon.

Kristin Halvorsen og SV har hatt en troverdighet i miljø- og klimapolitikken. Det har vært et av partiets viktigste saker, og jeg har ofte vært imponert over kampen partiet har ført for klimaet. Det er imidlertid klart uheldig at SVs fremste talskvinne synes å godta at fellesskapets penger, Oljefondet, skal kunne investere i miljøfiendtlige prosjekter. Det svekker SVs miljøtroverdighet. Kanskje miljøbevisst norsk ungdom har merket seg dette, og at miljøtroverdigheten er noe av årsaken til SVs tilbakegang i skolevalgene?  

StatoilHydro blir pålagt å trekke seg ut av de sterkt miljøfiendtlige oljesandprosjektene i Canada fordi det ikke er forenelig med Norges krav til etisk riktig handel. Samtidig velger Finansminister Kristin Halvorsen å ikke instruere om at vårt felles pensjonsfond, Oljefondet, skal avstå fra å investerer i slike prosjekter. Den etikken som skal gjelde private selskaper ser altså ikke ut til å gjelde Statens gjøren og laden. 
motsetninger.jpg
Foto: flickr.com

Det har i den senere tid kommer frem stadig mer fakta om skadevirkningene knyttet til utvinning av olje fra oljeholdig sand. At det er en særdeles energikrevende måte å utvinne olje på er et annet negativt aspekt. Dette er med andre ord prosjekter som påfører store skader på både klima og miljø, både på kort og på lang sikt. Klimakrise eller ikke, så er det vel neppe noen omstendigheter som kan rettferdiggjøre slike inngrep.

Sett i lys av de siste valgkamputspill, høylytte klimaløfter og spørsmål om regjeringens troverdighet i klimapolitikken, så blir denne dobbeltmoralen en tankevekker å ta med seg inn i sluttspurten av valgkampen.  

Det offentlige burde være selve lokomotivet for klima og etisk handel, og vise vei for privat sektor. I denne saken synes det å være motsatt. Dessverre.    

Kommentarer

Kommentarer

5 Comments
  1. Det å ta avstand fra nytenkende forslag er nok ikke en øvelse utelukkende for høyresiden. Snarer tvert om, det er noe venstresiden er meget dyktige til – også SV.

    Når det gjelder skuffelsen i forhold til det som er gjort de siste 4 årene på miljø, handler det nok også mye om de forventningene SV selv har påført oss i årevis som selvoppnevnt miljøfyrtårn i opposisjon.

    De etiske retningslinjene for oljefondet ble vel vedtatt under en borgerlig regjering (?) – uansett var det nokså bred enighet i Stortinget (med forbehold om at jeg husker feil). Antar jo at Kristin Halvorsen er rimelig misfornøyd med hele oljesandgreia – men det burde hun også vært mer åpen om.

  2. Hei
    Då SV for ein del år sidan tok opp forslag om at at det skulle vere etiske retningsliner for oljefondet, blei vi ledd ut av høgresida. Det var berre dumme idealistar på ytre venstre som var så dumme at vi blanda etikk og forretning. Men no når vi har fått på plass eit system, kjem alle som var mot heile ordninga og klagar på at vi ikkje har gått lenger.
    No har vi graqdvis fått etikk inn i oljefondet. Framleis mykje ugjort, men utan SV hadde vi ikkje hatt etiske reglar for oljefondet i det heile.

Comments are closed.