Gjesteblogger: Klimataperne

Det blir daglig skrevet mange spaltemeter om klimautfordringen og prognoser for hvilke konsekvenser vi nordboere kan vente oss ved ulike scenarioer. Men de mest sårbare for en klimakrise er de menneskene i verden som allerede har det tøffest og som har minst ressurser å sette inn for å demme opp for klimaendringer.

Det lever i dag cirka 1,4 milliarder mennesker på jorden som har 1,25 US dollar eller mindre om dagen å leve for. 70-80% av disse bor på landsbygda og er i stor grad avhengig av jordbruk. Noen steder i verden vil konsekvensene av en klimaendring være, i utgangspunktet, positive mens de andre steder vil være sterkt negative. Uansett retning så vil en endring i klimaet kreve en tilpasning for mennesker med knappe ressurser.

                                      atlas.jpg
                                      Foto: flickr.com

Kombinasjonen av svak økonomi og stor avhengighet av jordbruk vil føre til at verdens fattige sannsynligvis vil få smake klimaendringene i mye større grad enn i den vestlige verden. Det forplikter blant annet oss i Norge til å ta et skikkelig løft på bistand og handel med Afrika og utsatte land i Asia for å demme opp for ytterligere elendighet i en verdensdel preget av stor fattigdom. I disse tider er det fristende å skyve finanskrisen foran seg som argument mot økt bistand, men dette kan fort være å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Årets valg kan være første steg for å løfte flere ut av ekstrem fattigdom og begrense konsekvensene av klimaendringene.

Det er sagt at: ”Wars of nations are fought to change maps. But wars of poverty are fought to map change”. Klimaendringene vil forandre kartet i større eller mindre grad. Klimautfordringen og kampen mot fattigdom må derfor sees i sammenheng for å begrense de menneskelige lidelsene. Selv om Stormberg er en liten aktør i den store sammenhengen ser vi det som vår oppgave å gjøre verden til et litt bedre sted. En styrking av de vanskeligst stilte i verden vil være en god investering på både kort og lang sikt. For fattig og rik. Og handel er en av de viktigste verktøyene i en slik styrking.

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg

Jan-Halvor.jpg

Kommentarer

Kommentarer

10 Comments
 1. Helt klart at klmaendringene uansett grad av endring ikke har/vil ha en ensidig negativ effekt. Det er viktig å få fram.
  Men det tar ikke fokuset vekk fra at endringene vil komme til å ha størst konsekvenser for de som har minst å møte dem med. Uansett utfall vil mangel på ressurser til å møte endringene få store mennesklige kriser.

  Ellers er et kristisk blikk på enhver ny avgift nyttig. Det må være et sunt forhold mellom belatsning og nytte.

 2. Al Gore har jo tjent 700mill siden han ble "miljøbevist" i tidlig 70 og reiste verden rundt for å spre svada, slike seminar håver inn så sykt mye cash……Miljøkvoter hahahahaha…..

 3. Sett fra et praktisk synspunkt vil verden bli både skjønnere og grønnere med økt CO2-andel i atmosfæren. Det finnes gartnere der ute i den store vide verden som trykksetter drivhusene sine med atmosfære med større CO2-konsentrasjon, og de opplever en enorm økning i avlinger – og som bonus blir det brukt mindre vann enn ved vanlig dyrkning. Tenk på det dere 😉

  Det viktigste vi kan gjøre for planeten er å forsøple og forurense mindre – økningen i CO2 vil sannsynligvis være positiv totalt sett. Antarktis opplever økning i isen, norske isbreer vokser i tykkelse (som må til for at de skal vokse i bredden) og det samme skjer med innlandsisen på Grønland.

  Om hele isen som utgjør nordpolen smelter vil ikke havnivået stige så mye som en centimeter – den isen flyter nemlig og endrer bare form!

  Skremselspropaganda for at vi ikke skal protestere på innføringen av flere og høyere såkalte miljøavgifter burde ikke få plass i avisene. Ikke en eneste av disse avgiftene er øremerket til miljøtiltak!!!! Kun deler av NOX-avgiften som rederier og fiskeriflåten må betale blir satt til et eget fond – ellers går alt vi betaler i det store sluket!! Ikke la deg lure – sjøen har ikke steget en cm siden jeg var liten for 40 år siden, og i det indiske hav har havnivået faktisk gått ned…

  Frontfiguren i kampen mot global oppvarming, Al Gore, er politiker, flyr privat-jet hver eneste dag, har flere hus som hvert forbruker mer enn 10 ganger mer strøm enn en gjennomsnittsamerikaner. Dobbeltmoralistisk, og det beste beviset på at det kun er business 😉

 4. Ja, jeg tror at menneskeheten samlet sett kan påvirke klimaet om vi vil og kan stå sammen om det. Om vi makter å stå sammen er derimot et annet spørsmål. Vi har brent olje sammen i flere tiår.

  Jeg tror nok at uenighet og usikkerhet må sees i sammenheng. I tillegg er det sterke kapitalistiske krefter inne i bildet som vil ha noe å si i den ene eller andre retningen.

 5. Det er ikke det jeg mener. Nå har vi hatt globale klimaavtaler noen år, men det er gjort så sørgelig lite med miljøet. Det har vært store ord og mye avgifter uten at det er forkusert på de riktige tingene.
  Spørsmålet er jo også om vi kan påvirke klimaendringer etc. temperatur osv. Vi vet at solaktivitet og solflekker bestemmer temperaturen opp og ned.

 6. Agnar,

  har vi råd til å la være å prøve å beholde det klimaet vi har?

 7. Spørsmålet mitt var, kan vi påvirke klimaet?
  Alle snakker om menneskeskapte klimaendringer men det er ikke lagt frem god nok dokumentasjon på at vi kan påvirke klimaet. Alle som stiller slike spørsmål blir stemlet som dumme. Hvorfor er uenigheten i nnefor disse miljøene så stor?
  Jeg tviler ikke men er realist.

 8. Det er dessverre, eller heldigvis veldig få som er velsignet med den egenskapen å kunne se inn i fremtiden. Vi kan derimot se på historien og se alle de historisk store endringene på befolkning, klima, miljø m.m. og stake ut en tilpasset kurs for å få en bærekraftig utvikling. Så er det sant at forkjempere så vel som skeptikere må få slippe til i debatten for å sikre en balansert og sunn debatt.

  Enig i at Oljefondet må bøte kraftig på de skadene det har forårsaket opp gjennom tidene.

 9. Hvis man tar klimaendringer på alvor og mener at de skyldes menneskelig påvirkning så er norges posisjon som oljeprodusent ikke tolererbar. Jeg mener vi burde slutte å utvikle nye felt og starte omstillingen fra oljeøkonomi nå. Jeg mener også at vi burde bruke vesentlige deler av oljepengene (Statens Pensjonsfond Utland) på forskning innen miljø, alternative materialer og energi. Mikro-bankvirksomhet likeså.

 10. Klimautfordring?
  De politikere og miljøorganisajsoner som har snakket om global oppvarming og klima og miljø generelt, har gjort fint lite for å endre den negative utviklingen.
  Alle avgifter ca 1,5 billioner som er innbetalt har gått rett i statskassen.
  Ser vi på co2 utslipp fra alle landgående biler og utsyr utgjør det 1,6% av norges totale co2 utslipp. Jeg er veldig enig i at vi skal ta vare på miljøet. derfor må vi sette inn støtet der det gir mest virkning. Det hjelper lite med bare avgifter hvis de ikke treffer.
  En annen ting er det at det er ikke sikkert at menneskene kan påvirke klimaet på jorden. Vi kan påvirke miljøet og da må vi få kontroll på alle utslipp.
  Jeg ser begge veier for å finne noe fornuft i det som hevdes fra alle kanter.
  Se litt på dette http://www.klimarealistene.com/SkeptikerBoken34.pdf
  Hvem er det som har rett?
  Er det noen som kan hevde at de har mer rett en andre? Jeg undres.

Comments are closed.