Partiledere på kanten

Jeg har utfordret landets partiledere til å redegjøre for noen sentrale deler av sin klimapolitikk. Responsen har vært imponerende bra. Det har kommet gode og interessante klimasvar på spørsmålet jeg stilte. Takk til alle partilederne som har tatt seg tid til å svare!

Kommentarene fra andre lesere av denne bloggen har heller ikke latt vente på seg. Det har kommet inn rekordmange kommentarer, mange meget interessante og tankevekkende.

Men hva sitter vi egentlig igjen med? Og hvilken av partilederne ”vant”?

Erna Solberg (H) (se kommentar nr. 3) var først ute med sitt klimasvar. Et grundig, godt og innsiktsfullt svar, men svaret var nok ikke blant de mest konkrete når det gjaldt å tallfeste klimatiltakene. 

Lars Sponheim (V) (se kommentar nr. 6) var neste partileder som svarte, og svaret var både tallfestet, konkret og ambisiøst, blant annet med forslag om et grønt skatteskifte. Svaret viser tydelig at klima er en hovedsak for Venstre.

Kristin Halvorsen (SV) svarte deretter, og har nok ett av de klimasvarene som både er mest konkret og mest offensivt, og SV våger også å si at oljenasjonen Norge bør redusere oljeutvinningstempoet.

Jens Stoltenberg (AP) sitt klimasvar var grundig og ambisiøst, men er nok ikke blant de mest konkrete når det gjaldt årstall og tallfestede målsettinger.

Hanne E. Marcussen (MdG) sitt svar viser at klima og miljø virkelig er hovedsaker for dette partiet. Et konkret svar som også inneholder visjoner for et annet type samfunn enn det forbrukssamfunnet som vi har i dag.

Torstein Dahle (Rødt) kom i sitt svar inn på de klare internasjonale utfordringene som er knyttet til fordeling av byrde mellom rike og fattige land. Nok et godt og grundig svar, men heller ikke dette svaret er blant de mest konkrete i forhold til tallfesting.

Dagfinn Høybråten (KrF) sitt klimasvar var konkret og praktisk rettet. I svaret er det blant annet lagt vekt på å bruke gulrot og ikke pisk for å endre virksomheters og forbrukeres vaner i mer miljøvennlig retning.

Liv Signe Navarsete (SP) kom i sitt klimasvar med en rekke konkrete og interessante forslag knyttet til norske private og offentlige virksomheter, men svaret omtalte i liten grad forbrukere og det internasjonale samfunnet.

FrP har, til tross for påminnere fra meg og andre på Twitter, ikke svart på Klimaspørsmålet. Det manglende klimasvaret fra FrP er kanskje et godt nok svar i seg selv, i den forstand at det kan fortelle noe om partiets interesse for klima- og miljøpolitikk.

fokus_med_sol.jpg

Foto: flickr.com

Forslagene og tiltakene som har kommet fram fra de ulike partiene er stort sett alle gode og verdifulle i større eller mindre grad. Omlegging til grønn energi er viktig. Forskning og utvikling er en forutsetning for fremskritt. Kollektivtilbud er et viktig alternativ for vanlige mann og kvinne i gata. Internasjonal klimaavtale er helt nødvendig for å redusere skadevirkningene av den globale oppvarmingen, og en god klimaavtale kan også være med å skape utvikling i fattige land. I det hele tatt; gode forslag. 

Samtidig som alle partilederne kommer med gode tiltak i klimakampen, så er de mye likt og lite nytt. Det er ingen som tør, eller vil, lede an og komme med radikale forslag som virkelig kan monne. Upopulære, men nødvendige, klimatiltak og endringer både for den enkelte av oss for og for bedrifter vil måtte gjennomføres for å begrense skadevirkningene av den globale oppvarmingen. Ingen av partilederne fronter dette, men noen våger seg litt ut på kanten.  

Jeg savner også tanker og hvordan Hvermansen skal stimuleres og motiveres til å tenke og handle klima og miljø. Klimakrisen krever mer enn et byråkratisk løft. Det må bli et samfunnsmessig løft hvor vi løfter noenlunde i takt. ”Alt henger sammen med alt” er legendariske og anvendelige ord fra Gro Harlem Brundtland som også gjelder i denne debatten.

Kritikk for mangel på radikale og statuerende forslag ser også ut til å være noe av gjennomgangsmelodien i de mange kommentarene fra andre lesere. Om det er mangel på evne eller vilje til virkelig å stå fram i klimakampen skal være usagt, men om samtlige partier velger å nærmest gå i ett med tapetet i denne saken, så kan dette bli et valg hvor vi som velgere motvillig må velge bort miljø når vi skal bestemme oss for parti. Og det tror jeg neppe er intensjonen hos flere av våre fremtidige ledere.

Så hvilken partileder har svart best på Klimaspørsmålet, og hvilket parti har den beste klimapolitikken per i dag? Jeg har ikke kompetanse til å foreta en objektiv vurdering av hvilken partileder som har gitt det beste svaret, og det er heller ikke opp til meg å anbefale mine blogglesere hvilket parti de skal stemme på. Det blir opp til den enkelte å vurdere.

Jeg håper imidlertid at jeg gjennom bloggposten har bidratt til en nyttig debatt. Jeg har i alle fall selv lært mye av debatten, og fokus på klima- og miljøpolitikken trenger vi – det er etter min mening den aller viktigste saken i denne valgkampen!

Kommentarer

Kommentarer

24 Comments
 1. Høyre velgere har nå fått øynene
  opp for at FRP kan sammarbeide med
  Høyere.KRF og Venstre står alt
  for langt fra Høyre.

  JILL

 2. Leste forresten akkurat en veldig interessant sak som oppsummerer godt mange av utfordringene som møter villaksen idag. @vedgy ( Vegard Heggem ) har her fått besøk av politekere fra KRF som er villig til å høre og villig til å lære hva som faktisk er situasjonen.

 3. Det finnes en mange fossefall og vassdrag som kan utnyttes uten at de påvirker truede laksestammer. Jeg syntes det blir feil når du sier at man ikke kan få i pose og sekk hele tiden. 9 av de 12 største vassdragene er allerede utbygd, og svært mange laksestammer i Norge er i forskjellig grad utrydningstruet.
  Det er ikke slik at all utvikling har blitt stoppet siste 50 år hvis det har vært litt fare for miljøet. Fakta er at vi allerede er passert smertegrensene, og nå er det på tide at man venter med vekst til man har kontroll på situassjonen.

  Jeg mener fortsatt det er løgn når Siv sier at alle berørte parter var for utbygging. Det er godt mulig at jeg ikke har de juridiske forutsetningene til å se rett definisjon av hva som er en berørt part i denne saken. Hvis det er rett at de som anses som en berørt part var for utbygging da mener jeg i så fall at definisjonen av en berørt part i dette tilfellet er feil.

  Jeg trekker igjen frem at Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på atlantarhavslaks som gyter i Norske vassdrag. Vi har idag en situasjon hvor alle faginstanser sier at laksen er seriøst truet.

  Jeg syntes det noe spesielt Elling å påpeke at utbyggere var for utbygging. Det ligger vel litt i begrepet utbygger at de positive til utbygging?

  Jeg er fortsatt bekymret for fremtiden hvis FRP kommer til makten. De har tidligere uttalt at de vil oppheve fredningen av Vefsna hvis de kommer i regjering. La oss håper at ikke vi om noen år har 10 av de 12 største vassdragene utbygd. Eller i verste fall at FRP opphever fredning av Tana og trysil også.

 4. Hyggelig å kunne informere om at Siv Jensen i ettermiddag har svar på klimaspørsmålet jeg sendte partilederne den 11.8. Dermed har alle partilederne svart.

  Tusen takk til Siv Jensen og til de andre partilederne for at de på denne måten har bidratt til debatt og til å konkretisere partienes syn på miljø- og klimapolitikken.!

  Her kan du lese Siv Jensen sitt klimasvar:
  http://bit.ly/5mGZT

 5. Kommentaren fra Alf Christian er saklig, Elling, i den forstand at det er saken som diskuteres.

  Årsaken til at jeg i kommentaren min til deg den 25.8., oppfordret til økt saklighet, var dine personrettede uttalelser rettet mot Espen Holte:
  http://bit.ly/1mPCfn

  Oppfordringen min gikk altså på å diskutere sak, og ikke person.

  Alf Christin diskuterer sak, så det er derfor ikke behov for å moderere kommentaren, selv om jeg ikke støtter Alf Christian sin påstand om at Siv Jensen i sin kommentar har kommet med en løgnaktiv uttalelse.

 6. Alf : Miljövernere kan ikke få både i pose og sekk, dvs både villaks og vannkraft, overalt hele tida. Dere får gjennomslag i den grad dere presterer å gjöre smertefulle avveininger som kreves for å ta ansvar for helheten.

  Å peke på et protestoppslag mot Vefsnautbygging er bare villedende. Alle aktörer, både lokaldemokrati og utbyggere, var jo for ! Vefsnautbygging ble stoppet sentralt.

  Moderator : Du stilles nå på pröve. Jeg tok til etteretning at du ville ha saklige innlegg. Er din blogg bekjent av ubegrunnete påhopp på landets ledende opposisjonspolitiker ?

 7. Kommentar på Siv og FRP`s innlegg:

  Bra at FRP svarer. Fortsatt skeptisk til holdninger og politikk, men nå vet vi ihvertfall mer om hva som er deres polikk på området.

  Sitat: "Vi ønsker å fortsette med å bygge ut mer lønnsom vannkraft"

  Jeg er bekymret for hensynet deres til miljø i denne saken. Norge har idag et ansvar i å ta vare på siste rest av Villaksen, og det er ingen tvil om kraftutbygging har vært en ødeleggende faktor i flere vassdrag. Det er viktig at fremtidens vannkraftutbygging IKKE går ut over en allerede truet laks- og sjøørretstamme.

  Konkret angående Vefsna: Det hadde vært bra om du ungikk REN LØGN i teksten din Siv. Det finnes en egen hjemmeside for motstandere av kraftutbygging i Vefsna. Pr nå er det 2000 som har skrevet under på kampanjen. Vefsna er et vassdrag som bør vernes. En del av det du kaller alle berørte parter er grunneiere og lokalbefolkning som lever av å leie ut fiske, samt resten av næringslivet som tjener på at det kommer folk til vassdraget.

  Ellers er det og lyspunkt her Smile Økt frakpant tror jeg på som virkemiddel for å å fornye bilparken. Få ut gamle miljøbomber fra bilparken, og gjør det rimeligere å kjøpe miljevennlige biler!

 8. Det er dessverre veldig lite fokus på denne problemstillingen ja.

  Et av argumentene som går igjen for å forsvare vekst er at Norge nå har muligheter til å kapre markedsandeler nå når næringen i Chile ligger helt på rygg. Så hvis man får en vekst nå vil dette gjøre at Norge og Norsk oppdrett posisjonerer seg bra før næringen er ventet å vokse i Chile igjen. Det tragikomiske i det hele er at det er norske selskap som har ødelagt i Chile. Norske selskap har utnyttet at det ikke har vært gode nok rammevilkår. Man kan selvfølgelig si at det er OK så lenge de følger de til enhvertid gjeldende regler, men…

  Hvorfor skal vi vi utfordre skjebnen også i Norge. I Chile kan man se konsekvensene av å ikke drive bærekraftig, og da må det jo være i alles interesse at man først sørger for løse de utfordringene vi har i Norge FØR man tillatter vekst her også.

  Nå må Norge sørge for at vi ikke får en situasjon hvor man mister kontrollen på miljøproblene her også. Alle faginstanser sier at det ikke drives bærekraftig idag og alle faginstanser går i mot ytterligere vekst pr nå.

  Se for eksmpel disse lenkene:
  http://www.tv2nyhetene.no/ntb_innenriks/oppdrett-truer-villaksen-2859996.html

  http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=48307677&displaypage=TRUE

  Allikevel mener Helga Pedersen at det fornuftig med vekst. Hun går altså i mot direktorat for Naturforvaltning, hun går i mot Fiskeridirektoratet, hun går i mot Mattilsynet og hun går i mot Havforskningsinstitutet sine råd. Hvem er det hun snakker med som vet bedre enn alle disse? Merkelig…

  Nei, jeg håper virkelig at jouralister eller opposisjon ser at dette er en viktig sak og at det blir mer fokus på oppdrettsproblematikken den siste tiden i valgkampen.

  Og så håper jeg virkelig ikke at FRP ALDRI får muligheten til å ødelegge alt håp med sine vekstplaner.

 9. Takk for en hyggelig kommentar, Alf Christian.

  Interessant det du skriver om oppdrettsnæringen. Miljøutfordringene knyttet oppdrettsnæringen er det lite fokus på.

  Overetablering i oppdrettsnæringen er noe av det naturvernorganisasjonene har vært mest skeptiske til, så det er vanskelig å forstå argumentene fra Frp om både opp godta økt vekst og oppheving av konsesjonsordningen.

  Oppdrettsnæringen er en positiv og viktig næring i Norge, og det er viktig at næringen får gode rammevilkår. Samtidig er det viktig at nødvendig miljøhensyn tas.

  Naturvernforbundet har mye interessant info om miljøutfordringene knyttet til oppdrettsnæringen:
  http://bit.ly/2anfGy

 10. Godtfolk, kammerater og landskvinner!

  Er nok på tynn is faglig sett, men noen tanker har jeg.

  Jeg tenker at elektirsitet vil overta for det meste. Biler/busser/fly/båt osv. Det er vel ingen energi som er mer felksibel og som kan oppbevares sikkert og rimelig.

  Det er selvsakt en stud til, men med tanke på hvor små men kraftige iphone og mobiler har blitt – og som går på bærbar strøm – så er vi vel på god vei.

  Men hvor skal all den strømmen komme fra?

  Jeg har hørt at dersom halvparten av Norges bilpark skulle bli el-biler, sånn over natten, må antal kraftverk i Norge fordobbles. Og så mange fosser har vi vel ikke i Norge.

 11. Stoltenberg: Har virkelig 30 000 forskere uttalt dette? Har du en lenke til det?

  Jeg er mektig imponert over at partilederne har svart godt og grundig på Steinars spørsmål, jeg og er overrasket over dette. Men når først alle faktisk har kommet med svar UTENOM FRP, da syntes jeg det er grunn til å kritisere de for det.
  Jeg er rimelig sikker på at noen i staben der har lest og fulgt med på denne bloggen, og at det er bevisst at de ikke har kommet med et svar.

  Selv kunne jeg ønske å øke fokuset på oppdrettsnæring og forvaltning av villaks i valgkampen, men forstår at dette har en mer begrenset nyhetsverdi enn oljeutvinning i nord og global oppvarming. Men har ihverfall FRP et standpunkt som ville sette mange ekstra spiker i kisten for villaksen.
  1. Mener anbefalt vekst i oppdrettsnæring neste år på 5 % er for lav, de vil ha opp mot 20 % mange steder. Den lille veksten som kommer neste år er for mye alleree. Vi har ikke kontroll på problemene som næringen skaper, og det må være det viktigste før ytterligere vekst.
  2. FRP vil avvikle konseskjonsordningen og flytte beslutningen om nye anlegg over på den aktuelle kommunen som anlegget skal være i. Hvordan den enkelte kommune skal klare å stanse potensiell næringsvekt til fordel for laksen som er truet i nabokommunen sier de lite om…

  Jeg tror ihvertfall det er lett å konkludere med at klima og miljø IKKE er viktig for FRP og at det er bevisst valg at de er eneste parti som ikke har svart på Steinars spørsmål.

  Elling: Du skriver følgende:
  "Ang FrPs svar koster det deg ikke mer enn 5 minutter å gå inn på partiets hjemmesider. Fortell oss hvorfor du krever särbehandling."

  Hvem er det som krever særbehandling egentlig?

 12. Ja, Stoltenberg, det er absolutt rom for andre meninger enn min egen på bloggen:-)
  Jeg er opptatt av at det skal være "høyt under taket" på bloggen, så dine meninger og kommentarer er absolutt velkomne.
  Se også:
  http://blogg.stormberg.no/post/Der-dreit-du-deg-ut

  Jeg er imidlertid uenig i dine synspunkter. En diskusjon om vi har en menneskeskapt global oppvarming eller ikke, synes jeg nå er lite interessant å bruke kreftene på nå.

  Den globale oppvarmingen er allerede i gang, og fokus og kreftene må nå rettes inn mot å begrense skadevirkningene.
  Se også:
  http://bit.ly/jZ7Q3

 13. Tja, slår nå forskningen til Livingston and Penn ann , noe vi fort finner ut i løpet av 2015 så blir det trolig ganske så kaldt her på planeten ( http://wattsupwiththat.com/2008/06/02/livingston-and-penn-paper-sunspots-may-vanish-by-2015/ ) .

  Og selvsagt, det som vil skje fram til 2015 er en gradvis nedtrapping av solflekkene, noe som bør gi utslag i temperaturen snart , så da er det bare å følge med på termostaten og finne ut om man skal kjøpe varme klær for en lang vinter…

  Jeg er selvsagt for å begrense skadevirkningene vi har på naturen, men her tror jeg det er viktigere å fokusere på de virkelige miljøsynderne i steden for kun C02. Her har vi mye å gjøre spesielt med land som er under utvikling som China (asia) Africa etc der mange miljøsynder kommer til å bli begått, gjerne finansiert av europeiske forettningsmenn som ikke har skruppler når det gjelder vinning.

  Om jeg personlig skal velge mellom en Varmere verden eller en verden som er forurenset av miljøgifter så velger jeg nok førstenevnte.

 14. Det globale oppvarmings hysteriet er ikke annet enn en gigantiske pengeslukende maskin. — Ny teknologi i form av ‘miljøvennlighet’ vil føre til større forbruk som følge av at gammelt må byttes ut til fordel for nytt.
  Høyere skatter rettferdigjøres , og spesielt de nye globale CO2 skatter vil håve inn penger.
  Hvorfor skal det være så mye penge gevinst innvolvert i denne saken? Hvem er det som egentlig tjener på dette?
  Skal ikke liksom media være objektive??
  – hvorfor er det da slik at bare oppvarmings ‘entusiastene’ slipper til i media, mens de ‘dumme’ skeptikerne er ‘ødeleggende’ for samfunnet. Det kan ikke være pga. mangel på bevis; da over 30.000 forskere nylig gikk ut i en felleserklæring og hevdet at menneskene ikke var avsvarlig for oppvarmingen på jorden, men at det istedet var solens forandring i aktivitet.

  Det er MYE som gjenstår å oppdage i klimasaken, spørsmålet er om fakta vil få dagens lys i media..
  ———————————————–
  Håper bloggen tåler andre meninger.

 15. En kan jo mene at nettopp din vinkling på spörsmål ikke har noen större relevans. Uten å kunne detaljene foreslår Frp realistiske tiltak som mer motorvei, lavere engangsavgift og at grönne sertifikat skal omfatte vannkraft. FrP vil foretrede norsk industris intresser i Köpenhamn og utvinne mer olje da det er mer CO2-sparende enn kullbrenning. Det blir ikke månelandinger.

  Industrikraftregimet som ble presentert av Jens på fredag var et ökseskaft större enn Jutulhogget og skapte spontan resignasjon i H og FrP. En bekreftelse på at de rödgrönne ikke bryr seg en döyt om norsk hevdvunnen prosessindustri med stolte tradisjoner. For visse lokalsamfunn er det for seint allerede.

  Hva skal vi tjene penger på for å finansiere denne orgien av et norsk samfunn av idag, når det ikke skal bli ojeborring eller naturgitte fordeler i prosessindustrien ? Vi kan ikke klippe håret på hverandre og kle på hverandre.

  Frp er jeg medlem av, men ikke noe mer – om det er viktig for deg å vite det.

 16. Elling, spørsmålet mitt dreier seg om en konkretisering og prioritering av partienes klimatiltak innefor de 3 forespurte områdene. Det er spesifik informasjon man ikke kan hente ut fra partienes hjemmeside eller fra partiprogrammet.

  Som du kan se fra denne bloggposten så har jeg ikke krevd svar, men stilt et spørsmål:
  http://blogg.stormberg.no/post/Klimaspc3b8rsmal-til-partilederne

  Forstår forøvrig at du er provosert over at jeg har påpekt at Frp er det eneste partiet som ikke har svart på klimaspørsmålet, når jeg ser at du har utropt Frp`s Per Sandberg til en kommende minister i Norge..:
  http://bit.ly/fT2Hn

 17. Har vel ikke _krevd_ noe som helst. Bare kommet med en utfordring til partiene på stortinget. Og så noterer vi oss at FrP er det eneste partiet som ikke har svart…

 18. Ang FrPs svar koster det deg ikke mer enn 5 minutter å gå inn på partiets hjemmesider. Fortell oss hvorfor du krever särbehandling.

 19. Så siden alle partiene (bortsett fra FrP) er enige om:

  1) Stor satsing på forskning for å løse "miljøkrisen". Dvs. forskning og utvikling av alternative energikilder.

  2) Stor satsing på kollektivtransport. Dvs. økt tilbud og lavere pris.

  Siden det (nesten) uansett regjerings konstellasjon kommer til å være flertall for dette lover det jo bra. Men noe sier meg at vi har hørt det før, og det har likevel ikke skjedd. Og som forsker og pendler må jeg vel bare si: "Jeg tror det ikke før jeg får se det…"

  Grunde

 20. Sitter her og leser avisene på nett, den ene politikeren etter den andre sitter bare og snakker dritt. Og dette vil vi skal styre landet vårt!? Det er helt utrolig.. jeg blir pist of og hadde det vært mulig skulle hele gjengen blitt sparka.
  Disse folkene skal gjøre det som er "best for oss", er det og sitte å snakke dritt om alle andre???? Juge oss fulle av søppel som dem ikke vil stå for senere??? Hvordan klarer disse politikerene å leve med seg selv, finnes det noen i familiene deres som tror på dem? Må dem juge, eller klarer dem noen gang og snakke sant? Har dem det så dårlig hjemme at dem må la all faanskapen gå ut over andre….Hvordan har vi klart og samle så mye søppel på en plass???
  jeg bare lurer……..
  Så lurer jeg på om jeg har bomma totalt, når jeg lever etter "man skal oppføre seg mot andre som en vil andre skal oppføre seg mot en selv"

 21. Meget bra post Steinar. Vi trenger flere bedrifter som skal gå inn for bedre klima og grønnere hverdag som dere på Størmberg. Ikke bare fine ord men handling. Flott at du fikk politikere til å komme med sine meninger og handlingsalternativer. Stå på.

 22. Bra med en slik liste over de forskjellige partiers/lederes svar.
  Jeg tror "klimaløpet" allerede er kjørt; det er for mange (negative) faktorer vi IKKE vet noe om. I tillegg blir det fokusert for mye på symptombehandling (man må jo selvfølgelig det også), og for lite på årsakene. Rotårsakene dreier seg mere om feil forbruk (forskjellig forurensning), overforbruk (unødvendig), egoisme ("det gjør ikke noe at bare jeg kaster dette miljøavfallet i skogen"; JEG må tjene disse pengene, koste hva det koste vil).
  Vi vil heller ikke være med å "betale regninga" via redusert velstand, redusert forbruk, andre forbruksvarer, redusert klimafientlig transport osv osv.
  Og vi må ihvertfall kunne starte (og fortsette) med oss selv 😉

Comments are closed.