Innsatte skal ut

I Norge har vi blitt flinke til å sette folk i fengsel. Nå er det på tide at det norske samfunnet blir like flinke til å slippe folk ut fra fengslene.

Soningskøene er redusert og lovbrytere kommer raskere enn tidligere inn i fengsel for å få sonet sin straff. Det er viktig og det er bra. Et fengselsopphold skal være en straff – en frihetsberøvelse.

Den andre viktige oppgaven et fengsel har er rehabilitering av de innsatte. Ingen er tjent med at lovbryteren kommer ut av fengselet og fortsetter sin kriminelle karriere. Det skaper ikke et tryggere samfunn for noen.

Det er rehabiliteringen av den innsatte som bidrar til færre lovbrudd og et tryggere samfunn. Lengre straffer betyr ikke bedre rehabilitering eller færre kriminelle. Innholdet i soningen; behandling, kvalifisering, utdannelse og arbeidstrening, avgjør hvorvidt man lykkes med rehabiliteringen.

fengsel.jpg

Flickr.com

Fokus må rettes mot rehabilitering under fengselsoppholdet, og mot det faktum at den innsatte skal ut fra fengselet på et eller annet tidspunkt.

En sterk motivasjon for å endre livet sitt i positiv retning, et sosialt nettverk som ikke er preget av kriminalitet eller rus, en trygg bolig og et arbeid å gå til, er noe av det viktigste for å unngå å havne bak murene igjen.

Her kan du lese om det velmenende rådet jeg en gang fikk fra en næringslivsmann og arbeidsgiver som hadde hørt om Stormbergs samarbeid med fengsler om rekruttering av innsatte.

Kommentarer

Kommentarer

18 Comments
 1. Takk, Bjørn R, for en tankevekkende og innsiktsfull kommentar.

  Jeg tror du er inne på noen veldig viktige poenger her.

  La oss håpe at styrkingen av fengselstilbudet forsetter, et det blir fokus på innhold og rehabilitering, tilstrekkelig lange straffer og gode tilbud gjennom overgangsboliger og kriminalomsorg i frihet.

  Du jobber i fengsel og kjenner denne problemstillingen bedre enn meg og de fleste andre. Det du skriver her gir meg grunn til fortsatt optimisme:-) :
  "Tror ikke det skal så mye til for at Norge skal ha verdens beste kriminalomsorg der det å bli satt i fengsel er både straff og rehabilitering."

 2. Mange intressante synspunkter fra mange forskjellige folk.

  Jobber selv i et lukket fengsel et sted ik Norge. Hva mener poliktikerene med at kontrollen for å hindre at narkotika kommer inn i fengselene skal bli strenger. Skal alle som går inn og ut av fengselet taes gjennom røntgen eller tvinges til å kle seg naken og gjennomgå hulromsundersøkelse?
  Tror nok kontrolltiltakene slik de er i dag er strenge nok som de er.

  Er helt enig med Morten som etterspør mye lengre fengselsstraffer. Har selv sett utallige ungdommer som har gått inn og ut av fengselet i årevis, og bare såvidt rukket å spise seg opp igjen og fungere før det er rett på kjøret igjen. Mange har ikke kommet igjen… Kanskje de har de bedre der de er nå? Skal selvfølgelig ikke svartmale alt. Det finnes mange som klarer seg bra etter hvert.

  Tror ikke det skal så mye til for at Norge skal ha verdens beste kriminalomsorg der det å bli satt i fengsel er både straff og rehabilitering.
  Hadde systemet fungert slik den opprinnelige meningen var. Slik at straffene var såpass lange at det var mulig å få til noe under soningen, at innholdet i soningen var noenlunde i samsvar med behovene til de innsatte. Og videre at de innsatte kunne slutte av soningen i overgangsboliger, der de kan lære seg å leve igjen. Skaffe seg nye venner, nye aktiviteter og noe meningsfylt å fylle tiden med.

  Men for å få til dette er kriminalomsorgen avhengig av ressurser, både i form av nye fengsler med mer tidsriktige fasiliteter som helseavdeling, skole, arbeidsdrift m.m. Og ikke minst flere fengselsbetjenter som skal kartlegge, drive kontroll, sosilalisere og være de innsattes støttespiller. Sånn som det er i mange tilfeller i dag med 2-3 betjenter på 40-50 innsatte rekker man såvidt over brøkdeler av det man burde.

  For å ikke glemme bedrifter som Stormberg som gir de innsatte en ny sjanse etter endt soning.

  Fantastisk 😉

 3. Bygg flere fengsler,soningskø må ikke forekomme.Det er bortkastet med mer politi når det går kriminelle ute i det fri og venter.hvis folk ble satt inn med engang så hadde krim raten vært lavere,garantert.At det er vektutstyr i fengslene er ubegripelig,folk som er dømt for vold skal kunne trene slik at de klare 150 kg i benken når de kommer ut?gi dem en tredemølle er mitt råd.

 4. Det viktigste, som ingen kommenterer, er sosialisering av tidligere innsatte. Innsatte har ofte et dårlig selvbilde, dårlige sosiale nettverk og dårlig sosial trening. Jeg ser at dette er kategorisk.

  Likevel vil jeg påstå at dette er tilfellet for mange innsatte. jeg tror den beste måten å løse dette på, er todelt.

  1. Bygge, Mange kriminelle startet som ungdom. Mangel på fritidstilbud, utover idrettslag, kan være en årsak. Vi må sørge for gode fritidstilbud for barn og unge. Hindre mobbing på skole OG fritid, og at noen faller utenfor.

  2. Innsatte må få trening og sosialisering. De som allerede har startet en kriminell løpebane må få tilbud om meningsfull fritid. Jeg støtter Bjørnar Dahl i at tilbud om skolegang / studier og jobbtrening er riktig.

 5. Du har et godt poeng, Almir, i forhold til rehabilitering.

  Rehabilitering er stikkordet. Det må gis tilbud om rehabilitering i fengselet til de som ønsker det og som er motivert. Det må være en individuelt tilpasset oppfølging, og i mange tilfeller må rehabiliteringen fortsette når den innsatte slippes ut av fengselet.

  Overgangsboliger og kriminalomsorg i frihet vil være et viktig førstesteg ut fra fengselet. Når soningen er over, må i mange tilfeller rehabiliteringen og oppfølging fortsette gjennom tilbud fra kommunens sosialtjeneste, lege, ruspoliklinikk, NAV osv, alt avhengig av hvilke behov den enkelte har.

  Målet er at den tidligere innsatte skal stå trygt på egne bein og ikke fylle livet sitt igjen med rus eller kriminalitet.

  Det er det beste for den eks-kriminelle, for den enkeltes familie, venner, naboer: Med andre ord; det beste for samfunnet…

 6. Det ser ut som om det er lav soningstid på de som blir faktisk domt. Rehabilitering derimot kan ta resten av livet etter soningstid. Rehabiliteringsprogram skal egentilg være tilpasset til hver enkelt idnivid. Det kunne lønne seg å finne ut hvilke som virkelig ønsker rehabiliterting og hvilke som ikke viser sann interesse for å bli rehabilitert.

 7. finnes enkle sannheter om mange ting.

  Lang soning uten mål og mening betyr ofte store problemer med å tilpasse seg samfunnet senere og derav tilbake til kriminalitet.

  Kort soning uten mål og mening gir samme forhold.

  Hvordan skal en nylig fri fange kunne få jobb i ett samfunn som ikke vil ansette han. Finne leilighet der utleiere skal straffe han. Og så videre.

  Straffen er ett virkemiddel ikke ett mål slik en rekke personer ser ut til å hevde. Ikke minst frp.

  Uten noe å se frem til skaper denne holdningen med straff bare nye fanger. Rehabilitering er eneste målet. Husk at den narkomane om noen år kan være din nabo. Hadde det ikke da vært smart at han kunne få seg en jobb også?

 8. Forklar for oss hvorfor ikke avrusning – og da alvorlig ment – på Björnöya er en gangbar lösning. Det finns mange öde fjorder i nord der vi kan tilby rehabilitering via eksersering av muskelmasse og töft friluftsliv.

  Det eneste vi vil höre fra de insatte er tips om hva som kan hindre dem fra tilbakefall. Vi finner oss ikke i å sitte og höre på gnål om utdanning, bolig osv og spesielt ikke at NRK tillater at de skjeller ut en kommende minister med stor stötte blant velgerne.

  Ellers vil vi gjerne höre Stormbergs brandingstrategi når det gjelder insatte. Kommer det en kolleksjon med blåhvite vertikale render ?

 9. Men vi har 1 000 fanger i norske fengsler som er utlendinger, om disse ble sendt ut av Norge etter endt soning da har vi ikke behov for å rehabilitere/tilvenne disse. De er ikke vårt ansvar.

  Med 1 000 fanger færre å rehabilitere kunne vi brukt midlene på de som skal ut i vårt samfunn, det hadde medført masse ekstra tid, ressurser og annet til de norske fangene.

  Det enkle er ofte det beste 😉

 10. Helt klart at man må ha rehabilitering. Men når man er dømt for 80 bilbrukstyverier, 2 voldssaker med skadefølge, 50 saker for bruk og besittelse av narkotika, 5 grove tyverier fra privat eiendom og 12 grove tyverier fra bedrifter, pluss noen småsaker som nasking, kjøring uten gyldig førerkort, unnlatt å stanse for kontroll (biljakt) osv… og bare får 2 år og 3 måneder i fengsel – DA er det noe galt mener jeg. For det første – drøyt to år bak murene er mer enn vel fortjent for en tiltalebeslutning som dette (hentet fra Borgarting lagmannsrett). For det andre – vedkommende TRENGER mer tid enn to år. Når han til sist, etter lang tid på ruskjøret, blir satt på dom – så er han helt nedkjørt. Livskvaliteten er rett og slett på bunn.

  Når han endelig kommer ut igjen etter 1 år og 6 måneder (prøveløslatelse, 2/3 soning, osv…) så går det 3 – 6 måneder før han er akkurat like tynn, sliten, illeluktende og jævlig. Det tok vedkommende to år å spise seg opp, pleie egen hygiene, stå opp til faste tider om morgenen, trent opp kroppen igjen og endelig få et snev av selvrespekt og livsverdi. DA, blir han sparket ut på gata – med et fryktelig resultat!

  Hadde han fått 6 år for nevnte forhold – så ville han ikke bare mestret alt det nevnte ovenfor, men også begynt behandlingen/rehabiliteringen. Han har hatt så lang tid fra kriminell virksomhet at miljøet har glemt han. Han kan starte på nytt, etter endelig å ha tro på seg selv igjen.

  Jeg er for myyyye lengre straffer og myyyye bedre rehabilitering. Ja takk – begge deler er mitt standpunkt der.

  Saken som er nevnt er hentet fra virkeligheten og er en personlig erfaring. Ikke bare med denne personen, men med veldig mange. De som sitter inne i 10 år – kommer ut igjen som nye mennesker med høy livskvalitet, nytt syn på livet og nytt syn på seg selv.

  Mvh Politimann

 11. Takk for en hyggelig kommentar, Roger! Jeg er veldig enig i det du skriver om at "Toleranse driver oss framover. Intoleranse i motsatt retning." Måtte mange merke seg denne formuleringen..

  Du har veldig rett, Jan Tore, når du skriver at "samfunnet kan tjene utrolig mye på at de dømte rehabiliteres."

  Personlig mener jeg at vi skal ha strenge straffer. Det er viktig at samfunnet har klare og tydelige reaksjonsformer på grove lovbrudd. Straffene er imidlertid ikke det viktigste for meg. Det viktigste er hva som skjer under soningen: Fortsetter den kriminelle løpebanen eller er det fokus på rehabilitering?

  Det er lite tvil om at kontrollen i de fleste fengsler ikke er god nok, Jan Mayen. Enig med deg i det. Kontrollen må bedres slik at det ikke blir så lett tilgang på narkotika, men først og fremst må det gis rusbehandling til de innsatte rusmisbrukerne slik at de ikke lenger har samme behov for å ruse seg.

  Noen sier at av hensyn til ofrene så må det være fokus på strenge straffer, og ikke på rehabilitering. En slik problemstilling er jeg helt uenig i.

  Det er jo først og fremst av hensyn til offeret at rehabiliteringen er så viktig: Av hensyn til alle fremtidige og potensielle ofre…

 12. Ruser fangene seg i fengselet er kontrollen rett og slett ikke god nok. Bjørnar Dahl har neppe havnet innenfor murene på grunn av at han er en lovlydig borger.

  Østeuropeere som kommer til Norge for å drive kriminalitet er godt organisert, det er politiets erfaring. Bare se på de som stjerler biler og fører de ut av landet, de som driver med minibankautomater og bank terminaler, og de som reiser rundt på tyveritokt.

  De er ikke kommet til Norge for å tjene penger på ærlig vis, slik Bjørnar Dahl hevdet.

 13. Ikke alle kriminelle "må" rehabiliteres. Men de fleste kriminelle, her til lands, kommer fra dårlige utgangspunkt i livet. Alkoholiserte eller narkomane, kanskje voldelige, foreldre, kanskje fra barnehjem, eller kanskje rett og slett bare fraværende eller slemme foreldre.. Og det er mange av dem!
  Det burde egentlig vært førsteprioritet, som satsningsområde, men skammen og kompliserte forhold forbundet med dette er visst mer eller mindre lammende.

  Ett menneske som vokser opp trenger positive forbilder, faste regler og rammer og kjærlighet. Hvis ikke er veien kort for å velge de kjappe gledene i hverdagen, de som kanskje går ut over oss andre. Og det vil fortsette å gå utover oss andre inntil personen våkner opp og skifter kurs. Men det er vanskelig/umulig å skifte kurs hvis det er den eneste kursen man kjenner.
  Derfor trenger noen "kriminelle" rehabilitering!
  Egentlig er vel habilitering ett rettere ord, da de ikke har noe å "re" til.

 14. Duck Manson.
  Så du egentlig programmet??? Hva med det Bjørnar Dahl sa om hvordan kriminelle ser på seg selv?? Det er mye dette rehabiliteringen går ut på. Gi de et annet syn på seg selv, gi de mestrings følelse og lære de hvordan man man lever et liv uten kriminalitet.
  Lær folk å jobbe, gi de en jobb, og la de føle seg nyttige!!!

 15. Hvorfor trenger kriminelle rehabilitering? Er det å være kriminell en sykdom? Hvis de ikke forstår forskjell på rett og galt så kan de heller bare sitte i fengsel til de dauer.

 16. Først må jeg si at jeg tar av meg hatten ennå en gang for jobben Stormberg og Steinar gjør for samfunnet i tillegg til å gi oss bra turtøy.

  I debatten i dag så vi justisminister Storberget flere ganger si at vi må ha to tanker i hodet på en gang. Det er jeg enig med han i.

  Men i tillegg må han som øverste sjef for fengselsvesenet prioritere hvilken tanke som er viktigst. Straff eller rehabilitering. Personlig mener jeg at rehabilitering er det viktigste. Straff skremmer noen få fra å gjøre et kriminelt comback etter fengselsoppholdet. Rehabilitering leder mange inn på en mer konstruktiv vei etter oppholdet.

  Og skal vi klare å rehabilitere så må vi ta hver og en som havner i fengsel på alvor og gi dem tilrettelagt hjelp. Minst like mye gulerot som pisk.

  Samfunnet tjener egentlig ingenting på selve straffen som gis, men kan tjene utrolig mye på at de dømte rehabiliteres.

  Tillater meg også å nevne at de fleste av tiltaka Storberget skrøt av ble satt igang av Dørum når han var justisminister med Rita Sletner som statssekretær.

 17. Jeg tenkte på historier jeg har lest på Steinars blogg og det du Steinar fortalte under drivhuskonferansen på Steinkjer i juni da jeg i kveld fulgte valgdebatten fra Oslo fengsel. Stormberg er et eksempel på at det er mulig å gi tidligere innsatte ansvar og jobb, og at dette nytter. Det er viktig med arbeidsplasser som har et slikt åpent sinn og går foran som et godt eksempel. Toleranse driver oss framover. Intoleranse i motsatt retning. Måtte flere lære av dere.

Comments are closed.