Bedre oljevernberedskap er billig forsikring

Nok en gang har et skipsforlis skapt store miljøødeleggelser og vist hvilken risiko skipstrafikken representerer. Skipsforliset ved Langesund fører til store ødeleggelser og lidelse for sjøfugl. Det er nå på tide at det gjøres mer for å forhindre og begrense slike tragedier.

oljesøl.jpg

Vi støtter naturvernorganisasjonenes krav om døgnkontinuerlig slepebåtberedskap landet rundt, fornyelse av utstyr, forbud mot tung bunkersolje/tungolje og krav om å legge skipsledene lenger ut fra land. Vi har en av verdens lengste kystlinjer og et tøft klima, og vi må derfor være så godt forberedt som overhodet mulig på slike katastrofer.

Forbedring av oljevernberedskap koster, men de er samtidig langt billigere enn å rydde når ulykken inntreffer. Risiko betyr ikke fare – det betyr at en ulykke vil inntreffe før eller siden. I slike tilfeller er det viktig å ha forsikringen i orden.

Det endelige resultatet av skipsforliset ved Langesund kjenner vi ikke ennå, men en rekke sjøfugl må bøte med livet og det antydes at oppryddingen vil koste flere hundre millioner. Det er dessverre ikke første gang vi opplever denne type katastrofer langs norskekysten.

Skipstrafikken med oljetankere langs norskekysten øker. I Skagerak er det eksempelvis beregnet at antall oljetankere vil øke fra 11 256 båter i 2002 til 14 472 båter i 2015.

I etterkant av oljesølkatastrofer kommer en rekke lokal- og stortingspolitikere på banen og uttaler seg positivt om bedre oljevernberedskap, men lite synes å skje. Nå er det nok snakk – tiden er inne for handling! Oljevernberedskapen langs hele norskekysten må bli bedre.

Nordmenn betaler forsikringspremier for det de har ansvar for. Nå er det på høy tid at de som sitter på samfunnets pengesekk betaler den forsikringspremien de har ansvar for: En skikkelig oljevernberedskap!

Kommentarer

Kommentarer

21 Comments
 1. hello I was quite impressed with the setup you used with this weblog. I use blogs my self so congrats. definatly adding to favorites. 535393

 2. Forslaget fra naturvernorganisasjonene, @tomsays, er å legge skipsledene LENGRE ut fra land, nærmere bestemt 30 nautiske mil og med en avstand som tilsvarer responstiden fra slepebåter som er i beredskap.

  Mer om de konkrete kravene for å bedre oljevernberedskapen:
  http://bit.ly/11drIN

 3. Skipsleder utaskjærs? De store skipene går der i dag. De mindre skipene som anløper de mange tettliggende havnene langs vår vakre kyst, må innaskjærs for å levere varene.

  Denne katastrofen, og de andre som har vært langs norskekysten, har innvolvert skip som ikke er tilknyttet oljevirksomheten. Derfor er det irrelevant å knytte dette opp mot en eventuell oljeutvinning i Lofotentraktene.

 4. Flere interessante og gode kommentaren over.

  Forbud mot tung bunkersolje/tungolje er en viktig del av debatten, og har også vært et viktig krav fra miljøvernorganisasjonene i arbeidet for å bedre oljevernberedskapen.

  Jeg er enig med de som sier at det først og fremst er hensynet til økonomi som gjør at rederiene i så stor grad fortsatt bruker tung bunkersolje som drivstoff. Det finnes alternative og mindre miljøskadelige drifstoff til skip, eksempelvis diesel og andre tyntflytende oljeprodukter.

  Se også hva Bellona har krevd når det gjelder tykk bunkersolje:
  http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2007/Bellona_krever_forbud_mot_tung_bunkersolje

 5. Det blir nok skikkelig fart på arbeidet med oljeberedskap og forbud mot tungolje som bunkers i norsk skjærgård,nå når hytteparadisene til de norske oligarkene får klint til sine strender. Kanskje vil også
  kapitaleierne innse at det ikke bestandig er di billigste løsningene som er de beste.

 6. Bra Petter Jensen
  Aa forby skip som bruker bunkers – mener du at kun seilskip skal kunne annloepe norske havner ?
  Skal du forby biler som bruker bensin ogsaa ?

  Toskete forslag

 7. Det kan knapt være uenighet om at oljevernberedskapen kunne vært bedre utenfor Langesund. Samtidig blir det fullstendig feil å trekke oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen inn i en sak som omhandler et skip som går på grunn i Sør-Norge.
  Oljevirksomheten og skipstrafikken deltar i to helt forskjellige idretter når det kommer til oljevernberedskap.

  På norsk sokkel er operatørselskapene ansvarlige for utslipp fra sin egen virksomhet, også dersom disse utslippene truer kyst- og strandsonen. Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO – les mer på http://www.nofo.no) har ansvar for denne beredskapen. NOFO er i dag et av verdens beste kompetansemiljø innen oljevernberedskap, og arbeider hele tiden med å utvikle bedre oljevernutstyr. For eksempel investerer NOFO 40 millioner kroner årlig på kyst- og strandsoneberedskap i tett samarbeid med 21 Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (IUA). I forhold til Nord-Norge er Oljevernfondet opprettet. Fondet skal stimulere nordnorsk næringsliv til å komme med nye ideer og prosjekter som kan styrke oljevernberedskapen i landsdelen. Siden oppstarten i 2004 har fondet delt ut 10 millioner kroner til ulike tiltak.

  Når vi i tillegg vet at ingen oljeutslipp fra 40 års virksomhet på norsk sokkel har nådd land eller ført til varige skader på miljøet, blir det helt feil å bruke en skipsulykke i fjæresteinene som et argument mot oljevirksomhet utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen. Tvert om vil oljevirksomhet i nord føre til betraktelig bedre beredskap enn hva som er tilfelle i dag.

 8. Bare for ordens skyld.
  Bunkers er en fellesbetegnelse på drivstoff til skip. Det kan være diesel og/eller tungolje.
  I dette tilfellet er det tungolje som er problemet og alle skip bruker den som drivstoff. Vi må begynne å se på hvor i skipet tungoljen plasseres. Det er mulig å lage tanker som er mer beskyttet enn hva tilfellet er på disse gamle holkene.
  Skipet er også et sub-standard skip – hvorfor chartrer Hydro inn slike skip?
  Vi må forebygge slik at tungolje ikke slipper ut. Det er for sent når oljen er på sjøen.

 9. Ministeren mener katastrofen i Langesund ikke kunne vært unngått selv om beredskapen hadde vært bedre.

  – Uansett hvor god beredskapen er, så kan vi aldri gardere oss 100 prosent mot at slike ting skjer, understreker hun.

  Slik Helga Pedersen uttaler seg så viser det jo at når feilslått politikk viser katatstrofer i praksis, så kommer det slike håpløse uttalelser. Selvfølgelig kunne vi ha sikret oss mye bedre om man hadde klart å holde fokus og ikke må bruke mange år på unskyldninger om at saker er til utredning i ulike utvalg.

  Denne saken viser bare at det nytter ikke å prate og sitte og jatte med organisasjoner som man lover og lyver til. Dette handler ikke om å forsøke å hanke inn stemmer for at Perdersen og co skal få fortsette sitt fiaskoprosjekt i regjering.

  Dette handler om det virkelige liv, og før helgen så såg vi hva dårlig forberedelser og mangel på verneutstyr, p.g.s. manglende handling fra denne regjeringen fører til i praksis.

  En ny skamplett for den rødgrønne regjeringen. Og slutt og forsøk å få velgerne til å tro at dere ofrer dere ved å avbryte ferien. Hadde dere jobbet når dere skal og fokusert på resultater mer en møter på møter, så hadde alle hatt en god ferie og oljekatastrofen kunne vært unngått.

 10. Trist med oljesølet i Langesund.Oljeberedskapen kunne nok
  muligens vært noe bedre.Heldigvis ryddr
  naturen som oftest opp selv.Fiskeriministeren Helga Pedersen
  har lovet det ikke skal stå på ressurser
  og få ryddet opp.Dette er kun valgflesk
  fra AP.

  JIIL

 11. Det er bare å innse at så lenge vi ønsker å opprettholde et kjempehøyt forbruk vil transporten på hav og land være høy. Og ettersom vi vil ha maksimalt av alt mulig skrot for pengene, presser vi prisene på varer og tjenester ned.

  De fleste innleggene her er BARE TULL. Alle bør forstå at når ingen vil betale for transport, da senker vi standarden på skip og mannskap. Da æker selvsagt ulykkesfrekvensen. Til tross for sterkt økende kostnader er frakten for mange typer laster på samme nivå som for 5-10 år siden.

  De fleste må være med å bære litt av ansvaret når slike ulykker skjer. Og ulykker vil dessverre også skje i fremtiden, men da er selvsagt beredskapen viktig.

  Husker Exxon Valdez saken i Alaska. De brukte en formue å vaske fugler og dyr, og når de ble sluppet fri kom en jeger og skjøt dem. Avliv de stakkars fuglene raskest mulig.

  Naturen har heldigvis en tendens til å ordne opp etter oss. Noen hundre tonn er tross alt ikke allverden.

  Slapp av 🙂

 12. Økonomene styrer sikkerheten.
  Dette har ikke noe med olje og gjøre.
  Er oljen først kommet på sjøen er det for sent. Det er dette som må settes fokus på.
  Skip har smøroljer. diseloljer, tungoljer og mange andre kjemiske stoffer ombord. Alle er farlige for naturen.
  Myndighetene må stille krav til alle som ferdes i naturen. Ikke si "jeg har god samvittighet".
  Tror ikke dette blir den siste oljen økonomien slipper ut i naturen
  Terje

 13. Bare sånn for ordens skyld: Grunnen til at bunkersolje blir brukt er egentlig bare økonomisk – når alternativt drivstoff er inntil 3 ganger dyrere har det faktisk litt betydning for lønnsomheten. Så stor betydning at det er vanskelig for rederier som vil gjøre noe å få det til å gå rundt.

  Mao er det ingen praktiske begrensninger annet enn at noen båter må bygges om litt. Ikke verre enn at rederier gjør sånt i dag – bare andre veien. Altså bygger om så båten kan bruke bunkers. Et enkelt triks er å gjøre det så ulønnsomt å bruke bunkers at rederiene frivillig bytter. Eksempelvis sørge for at forsikringskrav ved utslipp slik som i Langesund blir så enorme at premien for slike båter blir ulønnsomt høy.

  Dette var det jo masse prat om etter Fedje ulykken for noen år siden også. Dessverre lite som har skjedd siden da. Uvidet oljeberedskap er ikke nok. Det er bare en god løsning, og det er å forby dette drivstoffet. Det har alt skjedd rundt Svalbard, det er i ferd med å skli igjennom rundt Antarktis – det bør også kunne gjennomføres for resten av verden. Som sagt – dette er utelukkende et økonomisk spørsmål. Og selvsagt et miljøspørsmål.

 14. Hei!
  Har norske myndigheter krav til skip som ankrer opp i vente på kaiplass? Gps med ankervakt vasler når båten driver. Er det folk på vakt i maskinen og på broen kan maskinene startes øyebilkkelig? Dette kalles sjømannskap.
  Økonomistyringen har kanskje fjernet dette viktige sikkerets systemet på moderne skip. Dette har ikke noe med naturens klima endring og gjøre, men klima endring av øknomisk karakter. Håper norske myndigheter våkener nå.
  Lykke til med oppsamlingen.

  Maskinist

 15. Enig med deg, Petter, at norske myndigheter burde forby skip i norske farvann som bruker bunkersolje. Det ville vært et modig tiltak som kunne sette fart på rederiers vurdering av alternative drivstoffløsninger.

  Til Uvesentlig. Jeg reaterte også når VG Nett skrev om "brudeparet som var rammet av" oljesølkatastrofen. Dette burde vært en ikke-sak i denne sammenhengen. Det er miljøet og fuglelivet man kan si er rammet av denne katastrofen, og ikke brudeparet som må justere litt på sine selskapsplaner.

 16. Nå er vel strengt tatt ingen kostnader forbundet med beredskap i samme kategori som forsikringspremie. Det er et skadereduserende tiltak, men o.k.

  Det som gir meg grunnt til bekymring er å lese hva pressen bryr seg om. De lager en stor artikkel om et brudepar som skulle ha konsert nede ved vannet. Dette er ingen kritikk av brudeparet, eller at de synes det er synd at de ikke kan ha konserten sin der de hadde tenkt, men med en presse som finner dette interresant å skrive om – tviler jeg på at myndighetene får det presset de trenger for å styrke beredskapen.

 17. Støtter deg fullt ut i dine betraktninger. La oss håpe at de som styrer også gjør det. Hele forliset er en enorm tagedie som kunne og burde vært unngått!

 18. Det mest betenkelige er at det i godt over 2 år har vært mye prat om å forby bunkers – uten at skvatt har skjedd. Ref også cruiseskipet i Geiranger tidligere i sommer. Og skipene bruker bunkers kun av økonomiske årsaker (spes store skip). Bunkers er uhåndterlig om det slipper ut i sjøen og det forurenser også vesentlig mye mer når det brukes som drivstoff (vi har vel sett smogen etter cruisetrafikken i Geiranger). Dette kan løses veldig enkelt. Første skritt er bare at norske myndigheter forbyr skip som bruker bunkers i norske farvann.

  Men dette er vel norsk politikk i nøtteskall – mye prat.

  Skandale.

Comments are closed.