Pinglete rikinger

For snart to uker siden sendte jeg en mail til ti kjente næringslivstopper og oppfordret de til å støtte Natur og Ungdom i det iherdige arbeidet organisasjonen gjør for miljø og klima.

Bakgrunnen for min mail var Natur og Ungdoms utspill om at de trengte «rike onkler og tanter» for å holde Lofoten og Vesterålen fri for oljeboring.

Et oljefritt Lofoten og Vesterålen er en av de viktigste miljøkampene som kjempes i Norge for tiden. Saken er kontroversiell, noe flere av de skarpe kommentarene jeg fikk på bloggposten «Davids kamp mot Goliat» er eksempler på. Det er helt tydelig ut fra enkelte av kommentarene at Stormberg har mistet noen kunder på at jeg har tatt et klart standpunkt i denne saken.

Det tåler vi. Jeg gir ikke min støtte til Natur og Ungdom for å få flere kunder. Jeg gjør det fordi det er riktig. Flere næringslivsfolk burde være opptatt av fremtidens miljø, og ikke bare bunnlinjen.

De ti rike næringslivstoppene som fikk mailen var: Ole Robert Reitan, Olav Thon, Ove Gusevik, Mille-Marie Treschow, Trond Mohn, Terje N Johanssen, Celina Midelfart, Erling Ølstad, Marius Varner og Petter Stordalen.

 rikinger.jpg

Årsaken til at jeg henvendte meg til nettopp disse ti næringslivstoppene, var at jeg vet de har et samfunnsengasjement, og at de dermed trolig ville tørre å ta et standspunkt i en kontroversiell miljøsak som denne.

Skuffelsen er derfor stor, når jeg nå må konstatere ingen av de ti vil støtte Natur og Ungdom i deres miljøarbeid.

Petter Stordalen (se mail) og Mille-Marie Treschow har sagt nei, og de åtte andre har ikke engang svart på mailen som ble sendt den 26. juni.

Responsen fra næringslivstopper syntes å være langt bedre da milliardæraksjonen for Frp startet. Da var ikke lommene tomme. Flere rikfolk stilte med økonomisk støtte og kampsakene var lavere utbytteskatt og fjerning av formuesskatten.

Celina Midelfart fortjener honnør for det klare standpunktet hun har tatt mot barnearbeid og utnyttelse av barn i u-land. Samtidig er det å si nei til barnearbeid et lett standpunkt å  ta. Det er ukontroversielt. Ingen ønsker barnearbeid

Er det virkelig slik at rikfolk er såpass pinglete at de ikke våger å ta standpunkt i en kontroversiell miljøsak som oljeboring i Lofoten og Vesterålen? Eller er det slik at miljøsaker og klimakrisen ikke er viktig nok for norske rikinger? Eller er de gjerrige og kun opptatt av sin egen lommebok?

Si din mening og delta i debatten her.

Kommentarer

Kommentarer