Davids kamp mot Goliat

Det er sterke økonomiske krefter som presser på for å få lov til å starte oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Mange milliarder av kroner står på spill.

De økonomiske argumentene må imidlertid vike for det som bør være det aller viktigste argumentet, nemlig hensyn til miljø og klima. Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det å åpne nye og sårbare områder for oljeutvinning, er ikke det vi trenger.

Natur og ungdom har hele tiden vært en uredd og klar stemme mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Men de har små resurser i forhold til de sterke økonomiske interessene som jobber for å få aksept for oljeutvinning i disse områdene.
oljefritt_Lofoten_og_Vesterålen.jpg

Inspirert av Frp sin rikingaksjon, hvor millionærer og milliardærer støtter Frp med penger for å få redusert formue- og utbytteskatten, har derfor Natur og Ungdom startet kampanjen High5 for Lofoten og Vesterålen. Kampanjen kan følges gjennom Facebook, og her ser man at ungdom stiller opp og gir en femtilapp til Natur og Ungdom. Penger som utgjør en forskjell, for ved å støtte Natur og Ungdom får man mye miljø for pengene. Organisasjonen baseres på frivillighet og de har lave kostnader.

Likevel fremstår på mange måter Natur og Ungdom sin kamp mot oljeboring og de sterke økonomiske kreftene som ønsker utbygging i nord, som Davids kamp mot Goliat.

Stormberg ønsker å styrke Natur og Ungdom i den viktige kampen de kjemper for klimaet. Vi har derfor støttet de med kr 50 000,-. Jeg har samtidig sendt mail til 10 profilerte og samfunnsengasjerte næringslivsledere og oppfordret de til å støtte organisasjonen med tilsvarende beløp. Natur og Ungdom og sakene de kjemper for, fortjener å få støtte fra «rike onkel og tante» fra næringslivet.

Jeg har i en tidligere bloggpost kritisert mangelen på samfunnsengasjement fra mange næringslivsfolk.

Klimakrisen er langt viktigere enn lavere formue- og utbytteskatt. Støtte til Natur og Ungdom er en glimrende anledning for næringslivstopper å vise at de virkelig bryr seg om det miljøet vi alle er så avhengige av. De kan vise at Natur og Ungdom-rikinger ikke er som andre rikinger.

Se også bloggposten: Pinglete rikinger

Kommentarer

Kommentarer

29 Comments
 1. Det er næsten umuligt at vinde over de 3 største forretninger i verden, da de mere eller mindre arbejder sammen. Her tænker jeg på olie, våben og narkotika.

 2. Du har noen veldig gode poenger, Ellen.

  Det er ingen tvil om at vi alle vil bli rammet av klimakrisen og den globale oppvarmingen.
  Utfordringene nå er å begrense skadevirksningene av klimakrisen. Vi kan ikke lenger unngå den globale oppvarmingen. Den er i gang.

  Den globale oppvarmingen skyldes hovedsaklig rike, vestlige land, og vårt (over)forbruk. Paradoksalt nok er det fattige land som først vil merke størst effekt av den globale oppvarmingen.

  Øystater, f.eks Tolga i Stillehavet eller Filippinene/Bangladesh i Sør-øst Asia, har fremført bevis for at selv 1,5 grads økning vil føre til at øyer vil forsvinne.

  FN anslår at innen 2010 kan antall klimaflyktninger øke til 50 mill..

  Se også denne bloggposten:
  http://blogg.stormberg.no/post/Behov-for-klimakolleksjon

 3. Det er en utbredt misforståelse at det er bare de fattige som lider på grunn av klimaendringene, de vil få enorme konsekvenser overalt, også i den vestlige verden. Spesielt i forhold til matproduksjon står vi ovenfor store utfordringer. Forøvrig bør folk snakke mindre om skyld og klima, men heller snakke mer om miljø-ødeleggelser generelt (feks miljøgifter og forurensning), de er reelle, og de er absolutt menneskeskapte.

  Den største utfordringen av de alle er imidlertid å gå fra å ha et økonomisk system som er vekstorientert, uten å ta hensyn til at planeten er et lukket system med begrensede ressurser.. Det er ingen teknologi som kan erstatte kompleksiteten i våre økosystemer.

  La oss håpe flere næringslivsledere går i bresjen for en ny og mer bærekraftig produksjonsmodell, og tør stå på for miljøet!

 4. Takk for at du engasjerer deg i energiproblematikken, Bjørn.

  Klimakrisen er vår tids største utfordring og du peker på mye av kjernen i utfordringen.

  Du har dessverre mye rett i at det er de fattige som kommer til å lide for økte oljepriser. Men alternativet er at store deler av den fattige befolkningen på jorda kommer til å lide enda mer som følge av klimaforandringene. Det er antatt at over 30 millioner mennesker er såkalte klimaflyktninger allerede. Det kan bli opp mot en kvart milliard mennesker innen 2050. Brorparten av disse er blant verdens fattigste.

  Er det da riktig å avblåse kampen mot utvinning av olje i nye og sårbare havområder?

 5. Johansen: noe av det du sier er beint frem dumt; om det er forsøk på humor ved å sette ting på spissen fungerer det ikke. Ingen arbeidsplasser er 100% miljøvennlige. Poenget er at man bør satse på det som er mest mulig miljøvennlig, da enhver aktivitet er meningsløs dersom den sørger for at stedet du bedriver den er ubeboelig om 50 år. Og som et lite apropos: vindmøller dreper SVÆRT få fugler. Bare spør danskene, de har en del mer erfaring med dette enn oss her til lands.

  Men til saken: Dette er definitivt et svært nyansert og veldig vanskelig spørsmål, og noe som nok kan diskuteres i det vide og det brede. For å ta opp noen av argumentene som nevnes her:

  -Det er ingen tvil om at olje er det som driver norsk økonomi. Det er det nok heller ingen som vil argumentere imot; tenk bare på at statsbudsjettet ville gått en del hundre millioner med underskudd dersom det ikke var for oljeinntekter. Dette unnskylder likevel ikke på noen måte det faktum at det er en ekstremt miljøfiendtlig og forurensende industri.

  -Arbeidsplasser er svært viktig, uansett hvor man er. Norge er et land hvor et overveldende flertall lever i tertiærnæringer, altså serviceindustri. Dette er i bunn og grunn ikke holdbart, da dette ikke er verdiskapende arbeid. På ett eller annet punkt vil man gå tom for penger.

  -Miljøvern er viktig, men spesielt innen globalt vern er det basert på antagelser. Det er bare sånn det er, da vi i dag ikke har teknologi eller nok data til å ha håndfaste bevis.

  Men la meg få det på det rene: jeg er 100% imot utbygging av oljeindustri i nord.

  Hvorfor? Hovedsaklig fordi miljøvern, til tross for å være basert på antagelser, rett og slett er for viktig til å stilles til sides, selv for en kort periode. Vi har knapt kunnskap om hvordan vi kan bevare ting; blir noe først ødelagt eller forstyrret har vi verken kunnskap eller metoder til å bringe det tilbake igjen. Skremmes skreien bort fra gyteområdene sine vil vi aldri få den tilbake igjen. Stiger havnivået vil vi aldri kunne senke det igjen. Ett stort oljeutslipp er nok til å utrydde en fuglekoloni for godt. Konsekvensene av skader på miljøet er uendelig mye større enn hva vi kan forestille oss.

  En annen ting: hvorfor skal alle arbeidsplasser i nord-norge absolutt basere seg på naturresursser? Det er få plasser i Norge at dette er regelen, men alle nordlendinger som uttaler seg om denne saken synes å mene at dette er deres eneste håp. Hva med å faktisk ta i bruk fantasien og sette i gang nyskapende, spennende og verdiskapende arbeid? De bedriftene som gjør det best her i landet (utenom oljeindustrien) er de som tør å gå sin egen vei og gjøre noe spesielt. Stormberg er ett eksempel. ProjectionDesign er et annet. Det er mulig dersom man bare tenker litt annerledes – kunnskap, ferdigheter og flinke folk er det ingen mangel på noe sted i Norge.

  Det å trekke frem olje som drivkraft i norsk økonomi sammen med et fremtidsperspektiv er også idiotisk. Det sikreste i denne saken er at a) oljen kommer til å ta slutt, og b) behovet for olje kommer til å synke. Faktum er at dersom nordmenn ikke finner andre måter å tjene penger på enn olje, så kommer hele landet til å stoppe opp så fort brønnene går tomme. I verste fall kan vi utsette denne nedgangstida med noen år, men vi vil havne i det samme uføret. Og hva gjør vi da?

  Et annet faktum er at Norge har veldig lav arbeidsløshet i forhold til alle sammenlignbare land. Det er mulig tallene for dette er høyere i nord-norge, dette vet jeg ikke noe om, men uansett er det ikke det man bør bekymre seg mest for pr. i dag – det er langt mer aktuelle problemstillinger som bør takles først.

  Jeg sier: dropp oljeletinga og gi heller tilskudd til nyskapende næringsliv! Det er langt mer bærekraftig, (forhåpentligvis) langt mer miljøvennlig, og gir et langt mer nyansert og spennende samfunn. Olje kan føre til vekst, ja, men sjansen for stor, uopprettelig skade er for stor i forhold. Du hopper vel ikke ut av vinduet i tredje etasje for å ta en hundrelapp noen har mistet på bakken, gjør du vel?

 6. Jeg stuntskriver som vanlig, dvs, jeg leser ikke innleggene som har kommet.

  Alt har sin pris, også oljen.
  Ved selvsyn har jeg sett Hammerfest, som før var en fattig og traurig kommune, blomstre som følge av Snehvit-utbyggingen.

  Ja, et par-tre fastboende familier måtte flytte, men det ville likevel ikke være liv laga på Melkøya i det lange, oljehungrige løp.

  Det vi ser nå er det vi har savnet lenge, og som ikke fiskeriene aldri har gitt oss: Offshore/landbasert økonomi, boligsalg og ny optimisme, tilflytting, fler skattebetalere. Et sårt tiltrengt løft for et Finnmark som alle innerst inne driter i.

 7. Er det noe jeg synes landets pengesterke menn og kvinner burde støtte så er det kampen mot et oljefritt LoVe.

  Vil dere støtte en virkelig god sak og se fremover i retning av et lavutslippssamfunn hvor alternative energikilder står i høysetet sammen med forskning og utdanning, så er tiden nå.

  Jeg oppfordrer landets rikeste til å tenke langsiktig, ta ansvar og støtte en svært viktig sak.

  Nemlig miljøet, klimaet og vårt og fremtiden for kommende generasjoner.

 8. Det er olje og gass som smører verdensøkonomien. Det er olje og gass som gjør det mulig å distribuere og produsere mat. Befolkningstilveksten øker dramatisk og det vil kreve ytterligere tilgang på olje og gass. I 2008 kunne vi observere at produksjonen av olje på verdensbasis har stagnert og antagelig nådd sitt historiske toppunkt. Det samme kommer til å skje med gass i løpet av noen få år.
  Alternative energikilder som skal erstatte noe av bortfallet av olje og gass gjør beslag på store landområder som derigjennom begrenser matproduksjonen.
  På litt sikt vil energi i flytende form bli veldig kostbart, og de som taper er de som har minst og trenger det mest.
  Vi har, for tiden, heller ingen alternative energikilder som monner og som kan erstatte olje og gass.
  Derfor kan man jo spør seg, er det riktig å la vær å utvikle oljefeltene i påvente av høyere priser, mens mange menneske vil lide av samme årsak?

 9. Tror vesterålingene at det skal bli som Stavanger om det blir oljeutbygging og at siden dere nesten bare har hatt turisme og fiske opp igjennom årene, så er det endelig en sjanse til å få et større næringsgrunnlag at dere er positive?

  Det aner meg at kongekrabben er en større miljøtrussel for fisket enn oljen…

 10. Steinar,

  selvfølgelig har dere en panteordning. Dere gjør det ikke enkelt å være sarkastisk. 🙂

  Synes det er interessant at dere bygger en så konsekvent profil rundt miljøvern og sosial bevissthet, samt hvordan dere/du benytter sosiale medier til å spre budskapet.

  Håper dere vinner noen kunder på dette og ikke bare skremmer bort dem som er uenig. Er selv blant dem som har blitt forført av ekspedisjonsimaget til North Face, Berghaus og de andre, selv om jeg er andpusten etter å ha gått trappen til 6. etasje.

 11. Det er posetivt at folk engasjerer seg men det er ikke noe engasjemang når dette startet sør i Norge. Derfor kan det jo være en relavant spørsmål til deg om hva skal vi leve av her opp og skal ikke de ressurser som er her bli utnyttet til folkets beste. Fisk er også en ressurs som tilhører folket og ikke bare de som høster av det.
  Kanskje natur og ungdom og du komme med konstruktive forslag til hva vi som ennu bor her og vil bo her ha som yrke.
  Nei seismikken er ikke noe farlig la oss undersøke slik at vi får klarlagt hva der er. sett heller inn ressurser mot kull og mot amrikanernes stor utslipp.

 12. Takk for en reflektert kommentar, Eirik.

  Interessant forslag du har her: "Men hva med å henge opp plakater i butikkene? "Trenger du virkerlig ny jakke i år eller kan du vente til neste år?"

  Stormberg har, som eneste sports- og tekstilmerkevare i Norge (og trolig også i resten av verden ettersom jeg har forstått), innført en panteordning for alle våre produkter. Panteordningen innførte vi i 2007.

  Vi informerer om panteordningen både på plakater i butikken våre, og ved merking av våre produkter.

  Gjennom panteordningen så oppfordrer vi folk til å bruke plaggene lenger enn mange gjør, og ikke kaste plaggene etter kort tids bruk.
  Altså, gjerne vente med å kjøpe den nye jakken dersom de har en jakke som er brukbar.

  Vi sier også at når de likevel ønsker å kvitte seg med plagget, så skal de ikke kaste plagget da heller, men pante det hos oss. På denne måten oppnår vi gjenbruk av produktene.

  Se forøvrig info om panteordningen her:
  https://www.stormberg.no/no/Infosenter/Samfunnsansvar/Panteordning/

  Dette er et sitat hentet fra den informasjonen om panteordningen som ligger på stormberg.no :

  "- Vi ønsker ikke å oppfordre til økt forbruk. Vi håper at folk har glede av turtøyet i
  mange år før de bytter det ut. Når de likevel bestemmer seg for at det er på tide med
  noe nytt, bør de pante tøyet i stedet for å kaste det. Da oppnår vi gjenbruk, og
  plaggene får et lenger livsløp. Med dette håper vi å kunne bidra til å snu bruk-og-kast
  mentaliteten i samfunnet vårt til en bruk-og-gjenbruk mentalitet, sier Steinar J. Olsen."

  Jeg er forøvrig enig i det du avslutter din kommentar med, nemlig at "Miljøengasjementet imponerer enda mer når det koster."

  Jeg har tenkt å skrive en bloggpost i morgen nettopp med utgangspunkt i dette sitatet fra deg.

 13. Steinar

  Bare for å ha nevnt det.

  Ta en titt på reaksjonene fra folk lokalt på http://www.vol.no (vesterålen online) der de har en artikkel som nevner ditt engasjement, og hvor man kan si sin mening lenger nede på samme side.

  Kan ikke se at du får svært mye støtte i Vesterålen. Heller det motsatte.

 14. Steinar
  Du sier at miljøet er viktigere enn hensynet til arbeidsplasser. Her beveger du deg i et minefelt, etter det jeg kan forstå. Hvis det er slik at det kun er arbeidsplasser som er 100% miljøvennlig som er akseptabelt, så vil en hel del av den virksomhet som foregår i forbindelse med fornybar energi måtte skrinlegges. Det er mange steder i Nord-Norge hvor det i disse dager raser en opphetet debatt om opprettelse vindmølleparker. Disse vindparkene kan ikke sies å være særlig miljøvennlig, verken for fugler eller folk.

  Når det gjelder din overraskelse over de meninger jeg tillater meg å ytre, så hadde jeg heller ikke ventet annet fra deg. Du med dine ressurser kan tillate deg å ha en slik holdning til arbeidsplasser, men det er mye mer alvorlig for de som ikke får arbeid.

  Jeg er enig at det er mange robuste, kreative, selvhjulpne og hardarbeidende nordlendinger, men problemet er å beholde flest mulig av dem i landsdelen. Jeg prøver ikke og ”stakkarsliggjøre” landsdelen, men det er et faktum at beholder vi ikke mer av ungdommen her så vil aldersubalansen gjøre at det er flere som mottar alderspensjon/uførepensjon og arbeidsledighetstrygd enn det er lønnsmottakere i landsdelen.

  Når det gjelder hva du tror eller ikke tror når det gjelder de beskrivelsene jeg kommer med, så er det like lite interessant som mye av det som kommer fra andre synsere i dette spørsmålet. Jeg bor tross alt i Vesterålen og har en meget stor kontaktflate, og min påstand er at hadde det vært folkeavstemning i Vesterålen angående oljeaktiviteten, så hadde det blitt flertall for både seismikk og leting.

  Jeg mener videre at man må kunne forlange litt seriøsitet i diskusjonen angående eventuell forurensing i våre havområder av forskjellige aktiviteter. Det er nå meget strenge krav mot oljenæringen på norsk sokkel, og man bør begynne å stille like strenge krav til havfiskenæringen.

  Hvis du husker så for et par år siden lå riggen ”Eirik Raude” i Barentshavet og foretok en prøveboring, De var så uheldig å forurense havet med 1kubikkmeter med hydraulikkolje. Det ble et svare leven fra både Bellona og myndighetene, det var nære på at riggen måtte forlate området. Nå vet både jeg og de fleste andre som har litt erfaring med fiskeriene at 1 kubikkmeter hydraulikkolje er en bagatell. En tråler ”mister” ofte mange kubikkmeter med hydraulikkolje og andre skadelige stoffer på jevn basis ute på feltene året gjennom. Hvor mange havfisketrålere som er i drift til enhver tid i Norskehavet er jeg ikke sikker på, men det er ganske mange.

  Til slutt så må jeg si meg enig med Stoltz at du heller burde bruke dine ressurser på å få Statoil til å stoppe tjæresandprosjektet sitt.

 15. Synes det blir feil når man benytter klimakrisen som et argument mot oljeutvinning utenfor Vesterålen. Denne oljen er ikke værre enn annen olje og hvorfor er det Vesterålens næringsliv som skal ofres på dette alteret? Da får man være konsekvent og si at Norge ikke skal bygge ut nye felt. Vil man det, tror jeg ikke man har forstått Norges næringsstruktur. Da synes jeg, Steinar, at du heller burde starte en kampanje mot Statoils engasjement innen oljesand.

  Det sentrale her er at en viktig fiskestamme gyter i det aktuelle området. Nå løses dette kanskje siden den globale oppvarmingen fører til skreien gyter stadig lenger nord. 🙂 Jeg har ikke kunnskap nok til å kunne si at det er trygt å drive oljeboring her og og det er klart at skreien må være viktig i en konsekvensanalyse. Men jeg tror mange av dem som ønsker varig fredning heller ikke besitter denne kunnskapen og dette er blitt en symbolsak som "søringer" flagger sin naturvennlige holdning med. At fiskere ønsker å være på den sikre siden og derfor ønsker fredning kan jeg forstå, men det er storsamfunnets oppgave å foreta en avveining mellom ulike næringsinteresser. Som utflyttet vesteråling og sivilingeniør har jeg gjerne sett en bredere næringsutvikling i området og en eventuell oljeutbygning er den beste muligheten for å skape dette.

  Ikke glem at det finnes standpunkt mellom "Ja til utbygging" og "Evig vern". Skaffe seg kunnskap om eventuelle forekomster og konsekvenser ved utbygging basert på tilgjengelig teknologi når og hvis dette er aktuelt. Når det gjelder motstanden mot seismikk-skytningen har Johansen sagt det som trengs å sies.

  Tenkte jeg skulle slenge på en skarp kommentar om CO2-konsekvensen av Stormbergs klær. Men det har jo dere beskrevet ganske bra på hjemmesiden deres, så det utgikk. Men hva med å henge opp plakater i butikkene? "Trenger du virkerlig ny jakke i år eller kan du vente til neste år?" Miljøengasjementet imponerer enda mer når det koster.

 16. Hensynet til arbeidsplasser er viktig, uansett hvor potensielle eller nåværende arbeidsplasser geografisk måtte befinne seg.

  Men, hensynet til arbeidsplasser vil etter min mening aldri kunne bli viktigere enn hensynet til miljøet.

  Vi er alle avhengige av at skadevirkningene av den globale oppvarmingen begrenses, og da må hensynet til miljø kommer foran økonomiske interesser.

  Jeg er ellers overrasket over de holdningene som Vesterålen og Johansen formidler gjennom kommentarene ovenfor. Ikke bare er det egoistiske holdninger i den forstand at de ikke synes å bry seg om klimakrisen og miljøet så lenge det skapes arbeidsplasser og økonomien styrkes, men holdningen bidrar også til å stakkarsliggjøre en hel landsdel.

  Det er ikke slik at nordlendinger vil havne på trygd eller sosialen dersom det ikke blir oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Eller at landsdelen uten oljeboring ikke blir utviklet og ender opp som et "landskapsmuseum".

  Jeg tror det er mange nordlendinger som vil ha seg frabedt beskrivelsene fra Johnsen og Vesterålen.

  Mitt inntrykk er at de aller fleste nordlendinger både er robuste, kreative, selvhjulpne og hardarbeidende.

  Det er på ingen måte slik at nei til oljeboring er slutten for landsdelen.
  Selvfølgelig er det ikke slik. Det er mange andre næringer og utviklingsmuligheter det kan satses på for å skape en bærekraftig vekst, både i Nordnorge og i resten av landet.

 17. Kjempebra av Stormberg dette her! Jeg er selv fra den nordlige delen av landet, og jeg vil ikke skape vekst i landsdelen på bekosting av hele verdens klima. Klimaendringene går tross alt ut over de fattigste i verden, og at det finnes så mange egoistiske idioter (som f.eks. noen de som kommenterer her) som faktisk vil ofre millioner av liv i den tredje verden for at Nord-Norge skal få noen skarve arbeidsplasser bekymrer meg. Jeg vil iallefall ikke ha en jobb, uansett hvor bra den her, når jeg vet at det går på bekostning av mennesker som har det mye dårligere enn meg i utgangspunktet.

  SKJERPINGS FOLKENS!
  Hensynet til verden kommer litt før enn hensynet til Nord-Norges pengebeholdning.

 18. Slår krimakrisen til så tror jeg ikke man bør bekymre seg så mye om mat på bordet, trygd eller arbeidsplasser.

  Da vil det tidsnok handle om å ha hodet over vannet. Er det ingen av dere som "skriker" høyest som ser dette?

 19. Eivind Trældal

  Hvis du representerer kunnskapsnivået til de såkalte miljøværnerene, så er det værre enn jeg forestilte meg.

  Tallet på fiskere og fiskeriarbeidere på land har gått kraftig ned de siste 20-30 årene, og dette kan man vanskelig tilskrive oljeaktiviteten her i NordNorge.

  Nei, grunnen til det er at de økte kvotene er blitt konsentrert på ferre fiskere slik at de skal kunne ha en meget god inntekt. Det er dessuten mange år siden det ble slutt på vidreforedling av fisken bortsett fra salting og henging, det er ikke lenger lønnsomt i Norge.

  Når det gjelder fiskerene og seismikken, så er det et skuespill fra fiskerene sin side for å få mer midler ut av samfunnet. Jeg har levd i mange år og kjenner veldig godt til hvordan fisket fordeler seg over året. På sommerene har det nesten ikke vært båter på havet, untatt litt blåkveitefiske og seifiske inne i fjordene, de fleste fiskerene har tatt fri på sommeren for ferie, og for å klargjøre bruk og båt for høstfisket.

  Det som foregår på feltene utenfor Lofoten og Vesterålen nå er kun demonstrasjoner fra fiskerene og kan ikke tas seriøst.

 20. Tja, turtøyprodusenten Stormberg har nok beklageligvis ikke noe annet alternativ å komme med enn MOT oljeboring. Les omtale av selskapet på WIKI

 21. Johansen: det er ganske kvalmende at noen skal gjøre seg til overdommere over hvorvidt vi skal gjøre tiltak for å verne klimaet og miljøet bare fordi de bor i nærheten av petroleumsressurser. Det globale klimaet angår oss alle, og kan ikke automatisk ofres for arbedsplasser lokalt. Arbeidsplasser i nord er viktig, men ikke så viktig at vi kan kaste alle miljø- og ressurshensyn ut vinduet for å skaffe dem til veie. Dessuten er det mange arbeidsplasser som går tapt med oljeutvinninga, bare se på hvordan fiskerne har blitt behandla under seismikkskytinga.

 22. Ja det er enkelt å sitte på toppen av sin store haug av penger å skue utover, og nyte utsikte. Andre må kjempe for å få såpass arbeid at man har mat på bordet. Ja til arbeidsplasser nordover i landet også!!! Hadde vel Stormberg vært noe uten olje????

 23. Kjære Johansen.
  Det slår deg ikke at klimakrisen i verste fall vil gi dødstøtet til hele verden? Det er litt «kvalmende» at egoister som deg klager på tap av arbeidsplasser når noen frykter tap av en levelig planet. Og ingen ønsker å gi dødsstøtet til en hel landsdel, det er faktisk lov til å ha to tanker i hodet samtidig. Som for eksempel: Hvordan imøtegå klimakrisen og samtidig sørge for at folk har jobber å gå til i en grønnere hverdag?

 24. Hvorfor kommer dere millionærer og politikere sørpå alltid susende med kritikk og argumenter imot utvikling og arbeidsplasser her nordpå? Tåler dere ikke at vi får en sjangs til å utvikle oss? La oss nu ha det vi har i fred, og hut dåkker te å hold munnen lukka. Tænk nu litt på ka det "overutvikla" samfunnet dåkkers produserer av forurensing. Vi e bærre et spøtt i havet på forurensning. Hut dåkker te å kjøp ei klimakvote, vess det får dåkker te å føl dåkk bedre!!!

  Bli forbanna a bedrevitere me pængskit, som trur de har nåkka de sku ha sagt!!!

 25. Steinar,

  Det er ganske kvalmende å oppleve at noen bare på grunn av at de har tjent noen millioner skal kunne sette seg selv som overdommer over hva vi skal leve av i her i nord.

  Vi opplever daglig at undommen forsvinner fra NordNorge fordi vi ikke kan tilby jobber og miljøer hvor de kan utvikle seg karrieremessig.

  Alle kan nemlig ikke leve av fiske og turisme, og jordbruket er nesten helt nedbygd her oppe.

  Man mener tydeligvis at vi som bor her oppe enten skal leve av trygd eller noe annet som ikke forstyrrer "glansbildet", slik at rikfolk sørfra skal kunne dra til NordNorge for å nyte denne flotte naturen.

  Hvis dette får fortsette, og kreftene som er imot all utvikling i NordNorge lykkes med å lage et "landskapemuseum" av en hel landsdel, så vil det til slutt kun være sosialbudsjettene som vil ha framgang og vekst i de nordnorske kommunene.

  Nei, våkn opp både du Steinar og andre "wannabe filantroper", det dere engasjerer dere i nå er "dødsstøtet" til en hel landsdel!

 26. Innimellom ønsker jeg meg all makt. Makt til å slå ned på kortsiktig grådighet. Enhver idiot vet at oljen ikke kan bære energibehovet inn i neste hundreår. Resten av oss kan være fordømt sikre på at proteinmangel skal bli/er en kjempeutfordring. Raser bankene i nord og derved desimere den siste bærekraftige torskestammen i verden. Våkn opp! Vi trenger noen som tenker lenger enn oljefondet.

 27. Kjempebra at du bidrar til NUs kampanje! Forbrukere bør merke seg hvilke selskaper som tenker langsiktig og helhetlig, og hvilke som tenker på skattelette og kortsiktig profitt (som dem som vil hjelpe FrP). I dag skal jeg kjøpe et Stormberg-produkt! Bra innsats på miljødebatt på Hove, forresten.

Comments are closed.