Du bare låner jorden til jeg blir voksen

Overskriften er et barnesitat som vi i år bruker som et av flere trykk på en bambuskolleksjon vi har utviklet. Vi håper dette kan gi et lite bidrag til den oppmerksomheten som klimakrisen fortjener. For klimakrisen fortjener oppmerksomhet, mye oppmerksomhet.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og jeg tror klimatoppmøtet i København blir det viktigste klimamøtet jeg kommer til å oppleve i min tid.

Klimakrisen er likevel for viktig til at den kan overlates bare til politikere. Jeg som privatperson må ta min del av ansvaret, og jeg som ansatt i et selskap må også ta min del av ansvaret.

Tar privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og politikerne de riktige avgjørelse, og går vi fra ord til handling, er det ennå tid til å begrense skadevirkningene av den globale oppvarmingen.

Hvor mye tid har vi på oss? Svaret finner du i den meget gode klimafilmen nedenfor.. 

 

Kommentarer

Kommentarer

15 Comments
 1. det jeg ikke skjønner er hvordan motstandere av "menneskeskapte klimaendringer" bruker den lille usikkerheten blant forskere og skylder på sola og andre prosesser som et argument for å IKKE GJØRE NOE SOM HELST, som om det å forurense plutselig er helt greit, som om eksos, minkende fiskebestander, forsurede hav og det ene søppelberget etter det andre er en helt ok måte for mennesker å leve på.

  sukk.

  jeg forstår det ikke. vil vi ikke, klimaendringer eller ei, aller helst bo en ren og pen planet?

 2. Jeg er optimistisk av natur. Et optimistisk og positivt tankesett ligger det mye energi og krefter i.

  Du har et poeng, Kalle, i at pessimisme kan være farlig, i den forstand at det kan føre til en passiv innstilling til ting, ved at man tenker " Ikke vits at jeg prøver. Det går jo ikke likevel".

  Du skriver godt og har mange veldig gode poenger som jeg er veldig enig med deg i.

  Når alt kommer til alt så må hver og en erkjenne at vi har et ansvar, og en mulighet for å bidra til løsningen. Tenker mange nok slik, så vil selv de store utfordringene verden står overfor, en gang kunne løses.

 3. Jeg synes Hubro er pessimistisk. Kan ikke påstå med sikkerhet at du tar feil. Men er ikke pessimisme i seg selv farlig?

  Kan ikke det føre til resignasjon? At vi gir litt blaffen og bare kjører på som alltid så lenge vi kan?

  Overforbruk av materielle ting er selvfølgelig et problem. Endring av dette er vel en større utfordring enn utvikling av ny teknologi (som jeg liker så godt :-).

  Problemet ligger i at mange nekter å innse problemet før det er forsent. Der har politikere og andre profilerte samfunnsdebattanter et ansvar og en pedagogisk utfordring.

  Men det finnes politiske partier (skal ikke nevne noen konkret…) som sanker mange stemmer på å appellere til motstanden mot endring av det gode livet de er vant til.

  I tillegg finnes det internasjonalt sterke økonomiske krefter som bruker store ressurser på å skape tvil om hvorvidt problemene er reelle eller ikke. Jeg vil her understreke at jeg fullt ut støtter uavhengige forskere som stiller spørsmål ved, vel alt egentlig. Men "kampanjer" som har som åpenbart mål og sikre egne økonomiske interesser på bekostning av miljøet er blant de verste utslagene av den frie kapitalismen (som jeg er tilhenger av, men ikke noe system er perfekt…).

  Mens jeg skriver dette heller jeg vel enda mer over til at det største problemet er viljen i hver og en av oss til å løse dette.

  Men optimisme kombinert med en erkjennelse av at vi har et problem, er det eneste valget vi har.

 4. Oljeutvinning kan være forurensende, ingen bør tro noe annet. Overforbruk av matrielle ting forurenser også på sin måte. Jeg er ingen dommedagsprofet, men at jorda en eller annen gang blir totalt ødelagt av mennesker er jeg 100%sikker på. Det er så mange tegn som sier at jorda ikke tåler utviklingen i all tid fremover.

 5. Klima er en ting, men oljeavhengigheten har en annen ørefik å dele ut i tilleg. Den kalles peak oil

  Vi har samlet en dokumentar i 8 deler fra YouTube på:

  http://blog.green-life-innovators.org/2009/06/08/understanding-peak-oil/

  Med det samme vi er inne på miljlø, så oppfordrer jeg alle å få med seg filmen til The Transition Movement de dagene den ligger ute

  Dere finner den på:

  http://breadcrumb.tv/~admin/streaming/intransition.html

  Med vennlig hilsen
  Vidar Kristiansen
  Green Life Innovators
  "Green Tech the Open Source way"

 6. Enig med deg, Bernt, i at det er lite konstruktivt å skulle fremstille politikere som teite. Vi har mange dyktige og modige politikere, og vi får de politikerne vi fortjener (= de vi velger).

  Her ser du forresten hva vi i Stormberg skriver om akkurat dette: https://www.stormberg.no/no/Infosenter/Om-Stormberg/Politikk/

  Ellers er spørsmålene du stiller interessante og nyttige. Kampen for miljøet og dreier seg om blant annet de spørsmålene du stiller. Det dreier seg om praktiske handlinger og om vi er villige til å gjøre endringer.

 7. Sameksistens er umulig

  – Sameksistens med olja i sårbare områder er umulig. Vi er verdens dyktigste fiskere. Dersom myndighetene skal fortsette å gjøre plass til oljevirksomheten, så klarer vi ikke å fortsette fisket. Her er de nødt til å velge. De kan ikke gjøre som Ole Brum, og
  velge begge deler, sier Nils Myklebust.

  (Av Mette-Helene Berger Amundsen mette@andoyposten.no)

  Fiskarlagsleder Nils Myklebust i Sogn- og Fjordane var klar i sin tale på oljekonferansen til Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten og Vesterålen lørdag. – Når det gjelder den avtalen fra Oljedirektoratet som dere er tilbudt å skrive under på, så kan være fristende å ta imot disse pengene når banken står og kakker på døren, men jeg råder dere til ikke ta imot, for dere vet ikke konsekvensen. Dette at pengemakta skal komme og kjøpe oss ut kan skape presedens, sier Myklebust samtidig som han viser til at havressursloven gir fiskerne beskyttelse mot seismikkaktiviteten.
  Han har 40 års erfaring på hvordan sameksistensen mellom olje og fiskeri fungerer i praksis.

  Fisken som forsvant

  – Jeg begynte i vinterfisket på Vikingbanken for 4o år siden. Der var rike seifelter, og jeg tjente mine første kroner, der Statfjord A plattformen står i dag. Her gytte storseien i store mengder, forteller Myklebust.
  – Når oljenæringa gjorde sin inntreden kom seismikken, og da forsvant fisken. Da måtte vi på leting. Vi fant den på ytterkanter, ja vi måtte helt vest for Shetland. Nå er det er 20 år siden seien gytte i Nordsjøen, sier Myklebust som forteller at de måtte lenger og lenger ut på dypere farvann.
  – Fiskeridatabasen viser at den gikk dypere og dypere for hvert år. Vi registrerte fisken med ekkolodd i 82 og 83, og merket at den ble mer og mer var. Fisket var så ømfindtlig for lyd. Tre år etterpå registrerte også seinotflåten at fangskvantumet falt betydelig. Vi tror at dette har klare sammenhenger med oljevirksomheta,
  mener Myklebust.
  – Når vi har gått inn i disse debattene, så har det alltid vært stilt spørsmål om det virkelig er oljevirksomheten som har resultert i dette. Fra starten ba fiskerne om å få tilført forskningsmidler, men vi fikk det aldri. Derfor har ikke forskerne hatt forskningsmessig grunnlag for å trekke konklusjoner tidligere, men de har advart mot oljevirksomhet på Mørebankene, sier Myklebust.
  Han viser også til at i 2006 ble det gjennomført seismikkskyting på Nordkappbanken. I 2007 var det kun småfisk tilbake. I 2008 ble det ikke skutt med seismikk, og fisken vendte tilbake. Er dette tilfeldigheter?

  Sårbar bombing

  – Hvis vår teori er riktig, så har man sluppet denne virksomheten inn i det meste sårbare som vi har I Norge. Som nasjon har ikke Norge anledning til å ta en slik sjanse, mener han og viser til at man aldri hadde tillatt
  bombing på fødeavdelingen på Ullevål sykehus.
  – Vi hadde en aksjon når det var snakk om å åpne den 19. konsesjonsrunden for oljeleting. Dette var sårbare områder på kysten utenfor Møre, sa Myklebust og viste en en plansje med data fra Fiskeridirektoratets
  sporingsbase i området. Plansjen viser et edderkoppspinn av fiskefartøy i fiske og gjennomgangstrafikk, og viser en aktivitet som er så stor som et edderkoppnett.
  – Hvor i all verden skal man ha oljefelt opp i alt dette? Da må enten den ene eller andre vike, sa Myklebust. Han regnet med at dersom man hadde hatt liknende data fra Lofoten og Vesterålen, så hadde man sett det samme. I tillegg er sokkelen særdeles smal i dette området, og problemene vil derfor bli ytterligere forsterket.

  Ingen sameksistens

  – Sameksistens går ikke ihop. Dersom vi skal gjøre den jobben norske myndigheter ønsker at vi skal gjøre, så må de gi oss ro, sier Myklebust.
  – Vi sørger for 27 millioner måltid med fisk pr. dag gjennom hele året. Dersom vi ganger dette med 365 dager i året, blir det et formidabelt resultat, sier Myklebust som regner seismikk som en del av oljevirksomheta.

  Aldri ferdig med seismikk

  – Man tror man er ferdig med seismikk, men så ser man på tillatelsene som er gitt i 2008. Det er dobbeltskyting og teppebombing. Og så har vi definisjonen om det er oppattskyting. Dersom de er 50 meter til side for der de skjøt i fjor, så er det ikke oppatskyting.
  – Effekten er den samme for fisken, sier Myklebust og viser til at det ble skutt seismikk tilsvarene 18 ganger rundt Ekvator i fjor. – Det sier litt om hvor enormt dette egentlig er. Jo, mer omfanget øker, jo mer øker også konfliktnivået.
  -Vi har snart ingen steder å være, sier Myklebust. Han legger til at Fiskarlaget i fjor frarådet 16 søknader, men Oljedirektoratet overkjørte dem.
  – Nå forskes det på skremmeeffekten, og vi dro et lettelsens sukk for at forskning endelig var etablert. Men da resultatene var publisert fikk vi aldri tillatelse til å komme med våre spørsmål og kommentarer.
  – Når det gjelder erstatning for tapt fiske er noen kriterier er stilt. Det må være tilknytning til fiskefeltene, det må dokumenteres fangsttap innenfor 18 nautiske mil. Erfaring har vist at det må være begått lovbrudd for å få
  erstatning, opplyste Myklebust og viste til at slikt er det vanskelig å påvise. Det kan gjerne snakkes om hvor god sameksistens og samarbeid olje og fiskeri har hatt i 40 år. Men det er ingen fiskere med vår erfaringsbakgrunn som kan skrive under å at vi har hatt noen lykkelig sameksistens, sier Myklebust og sier avslutningsvis at det kan være tilfeldigheter som spiller inn, men det er spørsmål om hvor mange tilfeldigheter man kan ha før man kan begynne å drage en konklusjon.

 8. Interessant debatt. Og interessant at den kommer på bloggen til en næringsaktør. Flott! 🙂

  Jeg er enig i utgangspunktet, nemlig at klimautfordringen stiller oss overfor klodens og menneskehetens største og mest omseggripende endring. Vi må gjøre noe.

  Engasjement er bra – og helt nødvendig for å få til endring. For å få opp dampen kan slike filmer være nyttige. Jeg ser det. Men i stedet for å si at politikerne er teite bør vi heller spørre oss:

  Aksepterer vi forbud mot bensindrevne privatbiler?
  Aksepterer vi flykvoter, f.eks max 2 flyreiser per person per år?
  Aksepterer vi å tjene mindre og å bruke mindre?
  Aksepterer vi å senke levestandarden – og i så tilfelle – lar det seg praktisk gjennomføre?
  Aksepterer vi et forbud mot alt annet enn økologiske matprodukter?

  Spørsmålstillingen blir straks vanskeligere å forholde seg til, men det er jo dette som er den reele problemstillingen. Er vi klar for den? Vil velgerne velge politikere som går inn for slike forslag?

 9. Enig i at teknologisk utvikling og utvikling rent generelt er naturlig. Det ligger i oss mennesker å både etterligne andre/lære av andre og videreutvikle videre det vi lærer.

  Teknologi er positivt så lenge den teknologiske utviklingen er bærekraftig. Teknologisk utvikling er også helt nødvendig for å løse utfordringer vi står ovenfor, blant annet klimautfordringen.

 10. Det er mulig jeg hefter meg for mye ved et utsagn. Men hun jenta snakker om "machines", som om de er roten til problemene. Greia er vel at jeg tolker dette som teknologifiendtlighet.

  Enten jeg tar feil eller ikke i akkurat dette tilfellet, så er det et faktum at mange nettopp skylder på vår avanserte teknologi for de problemene vi har når det gjelder miljøproblemer.

  Teknologisk utikling er naturlig. Egentlig er det ingenting som er unaturlig, pr definisjon er alt som finnes i den fysiske verden naturlig. Intelligens er et produkt av evolusjon og
  de fysiske lovene som styrer universet. Derfor vil det det før eller senere oppstå vesener som oss på en planet hvor livet har rom til å utvikle seg.

  Intelligens vil deretter gjøre oss i stand til å utnytte de ressursene vår planet kan tilby.

  Men, det viser seg, i vårt tilfelle i hvertfall, at vi rett og slett undervurderte de konsekvensene
  vår utvikling hadde for planeten vår. Men det er den samme intelligensen som gjør at vi innser dette. Spørsmålet er da om vi da har den politiske viljen til å endre dette.

  Om svaret er ja, så er teknologi løsningen. Og gå tilbake til tidligere måter å leve på er meningsløst. Det trosser selve meningen med hele menneskehetens eksistens. Teknologien
  har skapt problemene, teknologien løser dem. Og stoppe utviklingen er å kapitulere, før eller senere vil uansett jorda bli uegnet for opprettholdelse av liv (uavhengig av hva vi gjør eller ikke gjør). Teknologisk utvikling er det eneste håpet vi har for å spre det vi er
  (enten det er genetisk materiale, ideer eller idealer) til mer enn vår planet.

  Om noen spør, nei dette er ikke teoretiske greier jeg tenker på når jeg legger meg om kvelden av og til. Dette er høyst reelle problemstillinger som jeg tenker mye på hver dag.

 11. Dette sitatet, Bernt, må være det beste sitatet jeg har lest i dag: "Politikerne er folket. Folket er politikerne. Klima- og miljøpolitikken blir akkurat slik folket vil."
  Helt enig med deg.

  Det er derfor vi, den enkelte, må ta ansvar, også for utfordringer som er så store som Klimakrisen.

  Det å ta sin del av ansvaret, innebærer blant annet å si ifra om at klimautfordringene er viktige, at det må handles og ikke bare snakkes. Det å ta sin del av ansvaret innebærer også å velge modige politikere som tør ta upopulære avgjørelser og tenkte langsiktig.

  Vi får de politikerne vi fortjener, vi får den politikken vi fortjener.

  Vi har mange dyktige politikere, men vi har også mange politikere som tenker kortsiktig og som styrer ut fra de tror er folkemeningen der og da.

  Se hva Stormberg tenker omkring politikk og politikere: https://www.stormberg.no/no/Infosenter/Om-Stormberg/Politikk/

 12. Takk skal du ha:-) Hyggelig å høre, Trine.
  Jeg har lest mye på din blogg også. Underholdende, frittalende og mye til ettertanke:-)

 13. Så flott og nytenkende av dere å blogge!! Følger deg på twitter og…stå på, hilsen familien Flo som har MASSE Stormberg i skapet! Hehe

 14. Flott film, men noe skurrer! Filmen formidler et nokså forkvaklet syn på demokrati.

  Framtillinga av beslutningstagere som gribbete menn i dress er tøvete og et alvorlig bomskudd i forsøket på å skape en antagonist.

  De fleste beslutningstagerne er politikere som er valgt av folket. De fleste er dessuten vanlige menn og kvinner, og fornuften er vel rimelig gjennomsnittlig dosert ut.

  At politikere og partier kan ha forskjellige meninger er en ting – men å fremstille politkere som onde og teite er det bare Frp som profitterer på. (Ikke la de dumme politikerne bestemme – individet skal bestemme mer selv = privatisering og egoisme)

  Da jeg vokste opp, ble narkotikaproblemet framstilt som menn i trenchcoat og hatt som snek seg rundt i skolegården og satte heroinsprøyter på intetanende barn – for å få de avhengige. Like barnslig og fordummende er denne framstillingen av klimautfordringen.

  Politikerne er folket. Folket er politikerne. Klima- og miljøpolitikken blir akkurat slik folket vil.

Comments are closed.