Naturvern kan være enkelt

Debattene omkring klimakrisen, global oppvarming, menneskeskapte klimaendringer, naturvern osv, kan fort bli så kompliserte at mange velger å distansere seg fra disse viktige problemstillingene.

Jeg anser meg selv for å være mer en middels interessert i miljø- og klimaspørsmål, men likevel er det mye jeg ikke forstår av ordbruken og problemstillingene som reises.

Men jeg forstår at debatten om naturvern er for viktig til at jeg kan tillate å distansere meg, og jeg forstår at naturvern også kan være veldig enkelt… 

Kommentarer

Kommentarer

One Comment

Comments are closed.