Rapport som læring

Forhold knyttet til etisk handel, spesielt i utviklingsland, har dessverre ofte kun vært forbeholdt enkelte medarbeidere i den respektive virksomhet. Det stadig økende fokus fra ulike medier tvinger nå heldigvis fram en mer åpen holdning på området.

Få, om noen, er vel uenige i at etisk riktig handel skal være et mål for enhver virksomhet. Dette er med andre ord et felles løft vi må ta for å gjøre verden til et litt bedre sted. For å nå dette må vi lære av hverandre og spille hverandre gode. Åpenhet rundt dette arbeidet gir et viktig rom for læring. Som et steg på veien, ser vi med glede at Initiativ for Etisk Handel (IEH) i sitt årsmøte nylig har bestemt å publisere medlemmenes årsrapporter på sine åpne nettsider.

Stormberg-på-farbrikkbesok.jpg

Stormberg har tatt åpenhet på alvor og har gode erfaringer med den offentliggjøringen vi over en årrekke har gjort både av fabrikklister, Etisk Handel årsrapporter og vårt øvrige arbeid innenfor dette feltet. Rommet for forbedring er likevel absolutt til stede, så vi trenger også å lære av andre. Det vil den nye åpenheten rundt IEH medlemmenes årsrapporter bidra til.

IEH rapport Stormberg AS 2008

Kommentarer

Kommentarer