Dobbelmoral og etiske skattepenger

Norske myndigheter kan ikke med troverdighet ha forventninger til at norsk næringsliv skal ta samfunnsansvar, når de selv bare vil vurdere å stille etiske krav til sine egne leverandører. Dette smaker dobbeltmoral. Nå kan du bidra til å endre dette.

For få måneder siden la regjeringen fram Norges første stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar. Meldingen beskriver hvilke konkrete forventninger myndighetene har til norsk næringsliv og ambisjonene er heldigvis store. Regjeringen legger til grunn at norske selskaper skal være blant de fremste i å utøve samfunnsansvar og at de stiller etiske krav til sine leverandører.

Da blir det et stort paradoks for meg at norske myndigheter selv ikke stiller opp på samme måte. Hvert år kjøper nemlig det offentlige inn varer og tjenester for over 250 mrd kroner. De har betydelig markedsmakt og kan bidra aktivt og positivt til et bedre liv for de som arbeider lengst nede i verdikjeden. Regjeringen vil likevel bare vurdere å pålegge statlige innkjøpere å stille sosiale og etiske krav til sine leverandører. Selv om de har fått laget en juridisk utredning som sier at dette er mulig, og selv om de har bidratt til å lage en praktisk veileder om hvordan dette kan gjennomføres. Dette skjønner jeg ikke!

Offentlig sektor burde gå foran med et godt eksempel og sitte i førersetet på dette området.

Kampanjen til Changemaker er derfor verdt din støtte!

changemaker.jpg

Kommentarer

Kommentarer

One Comment

Comments are closed.