Opp med lønna

Jeg har i en tidligere bloggpost tatt til orde for at norske tekstilbedrifter bør bidra til at lønna heves for de arbeiderne som produseres deres produkter. Flere medier har skrevet om saken og en av Stormbergs konkurrenter, Bergans, støtter oss i saken. Det er flott! Jeg håper flere konkurrenter nå kommer på banen.

fredag-blogg.jpg

Jeg ser samtidig at mediene skriver at HSH ikke ønsker å støtte oss i at norske bedrifter bør betale mer for produksjonen i lavkostland, og dermed bidra til at fabrikkarbeiderne får en levelønn. HSH ønsker at fokuset skal være ILOs kjernekonvensjoner. 

HSH har helt rett i at det er viktig å arbeide for implementering av ILOs kjernekonvensjoner. Det vil gi arbeiderne rett til å kunne organisere seg og til å forhandle kollektivt. På sikt er det den mest bærekraftige løsningen. Men det hindrer ikke at vi på veien dit samtidig forsøker å bidra til et anstendig og levelig lønnsnivå. DET er jeg helt sikker på at HSH også er enig i.

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Takk for kommentaren.
    Vi er helt enig i at det er meget viktig at arbeiderne på fabrikker i land som Kina kan forhandle lønn og forholde seg kollektivt til fabrikkeierne.
    Dette har vi over flere år kommunisert klart til fabrikkene vi samarbeider med, og vi har også vært opptatt av å kontrollere nettopp dette gjennom våre eksterne inspeksjoner.
    På flere av fabrikkene har det de siste årene vært tydelige fremskritt nettopp i forhold til arbeidernes måte å forholde seg til fabrikkeierne på. Jeg viser i denne forbindelse til den eksterne inspeksjonsrapporten vi mottok etter 2008-inspeksjonen på en del av de fabrikkene vi samarbeider med (se bla side 7): http://tiny.cc/3eTIz

  2. Steinar J Olsen og Stormberg gjør etter det vi i HSH kan se en formidabel jobb på mange områder innenfor det å ta samfunnsansvar. Vi kan bare oppfordre dere til å fortsette den gode jobben, og vi oppfordrer andre til å gjøre likeså! Og Stormberg møter selvfølgelig ikke motstand i HSH når de på veien til et mer bærekraftig system bidrar til et anstendig og levelig lønnsnivå for ansatte i deres produksjonsbedrifter. Samtidig er vi tilfreds med at dere ser at den hovedstrategien HSH har lagt seg på er den mest bærekraftige løsningen. Derfor håper vi at Stormberg i tillegg til å fokusere på individuell lønn, også tar opp med ledelsen i produksjonsbedriftene hvordan de kan nærme seg forhandlinger om lønn og andre forhold for de ansatte, med representanter for de ansatte.

Comments are closed.