Det er min feil

Ut fra opplysninger vi selv hentet inn fra de kinesiske fabrikkene som produserer for Stormberg, og ut fra de eksterne inspeksjonene som gjennomføres årlig, ble det stadig rapportert om et altfor stort overtidsforbruk på fabrikkene.

I våre etiske retningslinjer ligger den en klar begrensning knyttet til hvor mye overtid fabrikkarbeiderne kan jobbe. Likevel så vi gang på gang at det var for stort forbruk av overtid. Hvorfor fulgte ikke fabrikkeierne de overtidsbegresningene vi var blitt enig om? Fabrikkeierne hadde tross alt forpliktet seg til å respektere Stormbergs etiske retningslinjer.

Riktignok er det en kultur i den kinesiske tekstilindustrien som går ut på at det jobbes mye overtid, men når vi lette etter konkrete årsaker til det høye overtidsforbruket på våre fabrikker, kom vi frem til overtidsforbruket i stor grad var vår egen skyld! Det var hovedsaklig Stormbergs feil at det ble jobbet så mye overtid, selv om vi i våre etiske retningslinjer hadde stilt krav om at overtid skulle begrenses.

Årsakene bestod i at vi plasserte en rekke ordre med for kort leveringsfrist, vi plasserte for mange ordre som skulle leveres fra Kina samme måned, og vi foretok for ofte endringer i design og detaljer like før produksjon skulle starte. Alt dette førte til det ble dårlig flyt i produksjonen, og dermed mer behov for overtid.

det-er-vaar-feil.jpg

Når vi avdekket dette, endret vi vår minimums leveringstid fra 3 til 4 måneder, vi gav mange ordre på et betydelig tidligere tidspunkt slik at fabrikkene kan produsere ordre også når de normalt ville ha ledig kapasitet på fabrikkene. Vi begynte også å bli bevisst på å spre leveringsdatoene, slik at ikke alle skidressene nødvendigvis måtte leveres Norge i oktober måned hvert år, og vi gjør nå sjeldent endringer i design kort tid før produksjon skal starte. Alt dette reduserer behovet for overtid på den enkelte fabrikk.

Jeg har lært at jeg fortsatt har mye å lære.

Steinar J. Olsen, daglig leder og Stormberggründer
Steinar profilbilde 160413

Kommentarer

Kommentarer

7 Comments
 1. Heilt fantastisk. Eg er rett og slett imponert og faktisk litt stolt av å si at eg har noen stormberg produkter, og at det vil bli fleire av de. En slik åpenhet som dere fremviser fengsler meg heilt.

  Takk

 2. Takk for en hyggelig kommentar, Alf Christian:-)

  Det at vi tilpasser oss fabrikkene, og feks i så stor grad som mulig unngår endringer i ordre kort tid før produksjonsstart, fører ikke til øke kostnader for oss eller fabrikkene.

  Det er nok mer snakk om å jobbe mer strukturert og ha respekt for de tidsfristene som er satt.

  Det at vi plasserer ordrene noe tidligere enn før, betyr ikke økte transportkostnader. Varene sendes forsatt med båt fra Kina, så for Stormbergs del har vi måtte starte produktutviklingen noe tidligere slik at vi kan plassere ordrene ca 1 måned tidligere enn vi normalt ville gjort, og dermed har fabrikken mer tid på å gjennomføre produksjonen.

  De fleste endringene vi gjorde for å redusere overtidsforbruket, medførte ikke økte kostnader, Raymond. Det var mer snakk om å justere måten Stormberg jobber på, planlegge bedre og starte produktutviklingen tidligere.

  Deler av etisk handel engasjementet vårt fører imidlertid isolert sett til økte kostnader, bla det at vi har vært opptatt av at de som jobber i fabrikkene skal ha en fair lønn.

  I sist undersøkelse av lønnsnivået, viste deg seg at gjennomsnittslønnen på de drøye tjue fabrikkene vi samarbeider med, lå 85% høyere enn minstelønnsnivåene fastsatt av myndighetene.

  Det innebærer at et Stormberg produkt er noe dyrere inn til Norge enn våre konkurrenters produkter på samme kvalitetsnivå ville vært. Likevel kan vi selge våre produkter til gunstige priser, og vi klarer oss i en tøff konkurransesituasjon. Se mer om levelønnsprinsippet vi er opptatt av:
  http://blogg.stormberg.no/post/Lc3b8nn-eller-levelc3b8nn

  Takk for veldig hyggelige kommentarer, Thomas og AstridVU.
  Tiltakene vi har satt i gang for å redusere overtidsforbruket, har kostet veldig lite. Det har mer vært snakk om å endre måten vi jobber på fra Stormbergs side slik at vi tilpasser oss mer fabrikkenes behov.

  Fabrikkene får de samme ordrene, får bedre flyt i produksjon og arbeiderne kan i større grad jobbe fornuftige arbeidstider. En vinn vinn situasjon:-)

 3. Tøft, ærlig og modig, Steinar! Skal man være opptatt av etisk drift, så kan man ikke velge. Har man gjort en feil, så må man endre, lære og gå videre. Helt nydelig!

  Men, jeg er likevel nysgjerig som noen over her; Har dere regnet på den økonomiske ulempen dere måtte ta pga dette? Jeg synes det høres ut som den ikke nødvendigvis måtte bli særlig stor, da det virker som dere har justert deres virksomhet til å tilpasse dere produksjonen i Kina. F.eks. ved å ikke endre design rett før produksjon – antakelig ved en ekstra sjekk her hjemme før dere bestiller. Koster ikke spesielt mye og antakelig mye mindre enn overtidsbetaling for kineserene.

  Stå på!

 4. Dette er ledelse på meget høyt nivå. En åpenhet som imponerer. Det å innrømme feil er det virkelig ikke mange som klarer, og mange av de som klarer det skal for guds skyld ta problemene internt og de skal skjules for omverdenen.

  Med sin åpenhet virker Stormberg som en fantastisk bedrift, både for ansatte og uten tvil for meg som forbruker også.

 5. Hvordan påvirker de endringene dere har gjort deres lønnsomhet?

  Altså, jeg er ikke ute etter spesifikke tall på noe vis, men det interessante er jo hvor mye dyrere det blir for dere å gjøre disse endringene som altså er med på å begrense overtids-bruken i Kina.

  Et argument mange bedriftsledere som ikke tar slike hensyn kan for eksempel være "Vi har ikke råd til å la vær" – det kunne altså vært interessant å se på noen tall, noen tanker rundt dette.

 6. Wow. Dette er faktisk veldig imponerende Steinar!

  Jeg har stor respekt for samfunnsansvaret til Stormberg. Jeg vil tro at behovet for overtid også hos dere i Norge vil bli redusert på denne måten, men at transportkostnader er høyere.
  Hadde vært interessant å høre om dere totalt sett tjener på å tilpasse dere fabrikken, eller om dette fører til høyere kostnader.

  Uansett tror jeg på at dere gjør dette av etiske hensyn, og at Stormberg i så måte skiller seg positivt fra de andre aktørene.

Comments are closed.