Stille på tur

Nordmenn går mye på tur, ikke minst fordi et aktivt friluftsliv er viktig for både helse og livskvalitet. En sentralt opplevelsesfaktor ved turen er stillhet. Det er viktig at kommunene tar hensyn til dette ved arealplanlegging og transport.

liten-og-stor.jpg

I en ny undersøkelse som ble presentert denne uken går det frem at hele åtte av ti nordmenn mener friluftsliv er viktig Så mange som 92 prosent går tur eller driver med andre former for friluftsliv en gang i blant. Det er også en økende andel som mener at det å gå på tur er viktig for å komme i bedre fysisk form.

En helt sentral opplevelsesfaktor ved friluftslivet er dette å komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensing, og å oppleve naturens stillhet. For mange av oss blir dette ofte balsam for sjelen i en ellers travel hverdag. Nettopp derfor er det så viktig at norsk kommuner legger til rette slik at det blir mulig for folk flest å kunne gå en tur i en stille og ren natur. For mange av oss handler dette om livskvalitet og det gode liv.

Kommentarer

Kommentarer