Skjerp dere!

Politikere over hele verden har vist imponerende handlekraft og brukt billiarder av kroner for å motvirke Finanskrisen. Tiden er overmoden for at de viser samme handlekraft i forhold til vår tids største krise: Klimakrisen. Frem til nå har politikere vært mer opptatt av posisjoner og å unngå upopulære tiltak, enn av å løse Klimakrisen. De må skjerpe seg!

Tirsdag denne uken ble det kjent at 9 av 10 klimaeksperter som skal til klimatoppmøtet i København i desember i år tror temperaturene vil øke mer enn 2 grader. De fleste tror en økning på 4-5 grader er mer sannsynlig. En slik situasjon vil skape store problemer for vann- og mattilførsel, føre til økt havnivå, oversvømmelse for flere hundre millioner boliger og ødelegge for plante- og dyreliv.
Our-planet.jpg

Jeg er engstelig for at politikerne som skal til toppmøtet ikke helt skjønner alvoret i situasjonen og at de igjen vikler seg inn i et spill om posisjoner. Hver og en av oss bør nå derfor kontakte de beslutningstagerne som skal til klimatoppmøtet og kreve med høy røst at de må gjøre alt de kan for at møtet tar de riktige beslutningene. Jeg vurderer selv å dra til København for å fotfølge prosessen og si klart i fra ovenfor de som trår feil.

For meg har denne saken nemlig to sider. For det første vil det ikke være mulig å drive butikk på en død planet. Selv en temperaturøkning på 2 grader vil få negativ effekt for de fabrikkene som produserer turtøy for Stormberg. Det andre, og viktigste, er at jeg vil se mine barn og barnebarn i øynene og si at jeg gjorde mitt for å gi dem en klode som også de kan leve på og av.

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. La oss alle ta turen til København og kreve handling nå!

    Scenariene som legges fram tyder på at den negative utviklingen har eskalert. Vi kan ikke møte morgendagen med svar på gårsdagens problemer. Dersom tiltakene viser seg å være for radikale, er det ikke noe problem å reversere dem. Er tiltakene for milde derimot, så er vi ille ute. Vi har ingenting å tape på å gjøre et krafttak for miljøet!

Comments are closed.