Lønn eller levelønn?

Minstelønn fastsatt av kinesiske myndigheter er så lav at en vanlig fabrikkarbeider ikke kan leve av den. Likevel er de fleste vestlige selskaper tilfredse hvis fabrikkene de samarbeider med betaler minstelønn til arbeiderne.

Aktualiteten rundt levelønn i lavkostland har aldri vært større enn nå i disse finanskrisetider. Konkurransen øker, konkurser florerer, arbeidsledigheten øker, matvareprisene forblir høye og lønnskostnadene til lite organiserte arbeidere blir lett salderingsposten.

Kina har lovfestede minstelønner som gjelder alle arbeidstakere. Denne er ment å dekke mat, klær, husrom, helse, utdanning og andre nødvendige kostnader. Utfordringen er at dette er et minimum som i de aller fleste tilfeller ikke følger kostnadsnivået ellers i samfunnet og derfor ikke er tilstrekkelig for å leve. Hvem skal da betale mellomlegget?

fabrikk-i-Kina.jpg

Økt bruk av overtid er en mye brukt måte å ”løse” problemet på. Det skyver imidlertid bare problemet utover lovlig arbeidsuke som er fastlagt på 40 timer per uke. Mindre brukte løsninger er motivering av ansatte, økt satsing på HMS og mer gjennomsiktige løsninger som blir kommunisert til ansatte og kunder.

Stormberg ønsker å sette økt fokus på hvordan vi som vestlig innkjøper kan bidra til å løse denne problematikken på de fabrikkene vi samarbeider med. Vi har siden vi startet opp i 1998 hatt som policy at vi skal betale en rettferdig pris som blir reflektert i en rettferdig lønn for den enkelte arbeider.

En spørreundersøkelse blant våre leverandører i februar 2009 viste at alle betalte en gjennomsnittslønn som var godt over minstelønnskravet. Undersøkelsen viste også at variasjonene var store; alt fra mer enn dobbelt av minstelønn til ned mot 15 % over minstelønnskravet. I gjennomsnitt betalte våre fabrikker en lønn som lå 84 % høyere enn minstelønnen fastsatt av de kinesiske myndighetene.

I en tid preget av økonomisk vanskelige tider for sports- og tekstilfabrikker, styrkes vår forhandlingsposisjon som kunde eller potensiell kunde. Følgelig øker også vårt ansvar for å betale en rettferdig pris for vår produksjon, og for å sette fokus på at den økte prisen vi betaler skal resultere i økt lønn for arbeiderne og ikke forsvinne i lommen til fabrikkeieren. Her må hele sports- og tekstilbransjen opptre som ansvarlige aktører i et presset marked og stå sammen, spille med åpne kort og gjøre sitt for å få levelønn utbetalt til arbeideren ved symaskinen lavkostland. Dette er etikk i praksis!

Stormberg innser at å betale en fabrikkarbeider i Kina myndighetenes minstelønn, ikke er en lønn den enkelte kan leve av eller forsørge sin famile med. Vi håper også andre Norske sports- og tekstilselskaper nå setter fokus på levelønn, og ikke gjemmer seg bak at de betaler minstelønn.

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar.jpg

Kommentarer

Kommentarer

One Comment
  1. Så utrolig flinke dere er 🙂
    Jeg vil ikke gå med klær som er produsert under slave forhold! Føler at ved å kjøpe av dere kan jeg ihvertfall være ganske sikker på at jeg slipper det.

    Tusen takk ! 🙂

Comments are closed.