Livslang soning

Har vi holdninger som i praksis innebærer livslang soning for mennesker som har sittet i fengsel, eller er det slik at straffen er sonet når fengselsoppholdet er over?

Jeg fortalte i gårsdagens blogginnlegg om det velmenende rådet jeg en gang fikk fra en erfaren arbeidsgiver:

«Steinar», sa han. «Jeg skal gi deg et godt råd. Personlig så synes jeg det er bra at dere ansetter kriminelle, men du må sørge for at dette ikke blir kjent utad. Hvis det blir kjent at det jobber mange kriminelle i Stormberg, så vil det være veldig uheldig for deres troverdighet blant kundene, dere vil også kunne få problemer med leverandører og miste tillit hos finansinstitusjonene dere samarbeider med.»

Den erfarne arbeidsgiveren tok åpenbart feil når han mente vi ikke måtte informere utad om vår rekrutteringspolicy. Men han tok også feil når han definerte de av våre medarbeidere som har sluppet ut fra fengsler, som kriminelle. Ja, de er tidligere kriminelle og straffedømte, men de er pr definisjon ikke lenger kriminelle når de har sonet sin straff og sluppet ut fra fengselet.

soning.jpgJohnny 99 by ro_buk. Tilgjengelig under C.C 2.0 lisens

Her er vi nok ved kjernen av det som gjør det så vanskelig for straffedømte å komme tilbake til samfunnet. Mange føler at de etter endt soning er merket av samfunnet og nettverket, og at de i praksis aldri blir ferdig med soningen. En gang kriminell, alltid kriminell.

Den som har gjort en straffbar handling har ansvar for handlingen, og må ta sin straff. Når straffen er sonet, er det imidlertid vårt ansvar, samfunnets ansvar, å gi vedkommende en ny sjanse. Det må gis en mulighet til å gjøre opp for seg og gå videre i livet. 

Når jeg har intervju med potensielle medarbeidere som har sittet i fengsel, eller som er i siste del av soningen sin, så sier jeg: «Det viktige er ikke hva du har brukt livet ditt til frem til nå, men hva du vil bruke resten av livet til.» Når jeg som arbeidsgiver våger å tenke slik, så får den enkelte den sjansen han eller hun fortjener.

Kommentarer

Kommentarer

12 Comments
 1. Fantastisk det dere gjør i Stormberg, dette visste jeg ikke! I forbindelse med et sosialt entreprenørskapsprosjekt jeg skriver, lurte jeg på om det hadde vært mulig å kontakte deg på en mailadresse for å høre mer om det dere driver med? 🙂 Mvh Ida Jaarvik Hetland

 2. Dårlig råd du fikk av denne arbeidsgiveren, må jeg si. Det er mange som ikke skjønner at man må ha tillitt til de ansatte for å oppnå lojalitet til bedriften. Særlig i nå i disse tider når den såkalte arbeidslinja er så populær, og man vil sykelønnsordningen til livs.

  Dessuten virker vel arbeidsgivere som Stormberg positivt inn på kriminalitetsstatiskikken!

 3. Jeg er ikke i tvil om at jobb bidrar til å øke selvtilliten og verdigheten hos en tidligere kriminell. Det at man får noe konstruktivt å bruke tiden sin på, samt tjene nok penger på det, forhindrer så absolutt at man går tilbake til gammel livsstil.
  Arbeid og kjærlighet er veien til lykke ifølge Freud. Høres ikke så dumt det.
  Stå på, det er fantastisk at dere har troa på mennesker og viser det. Jeg kommer til å handle kun Stormberg sine produkter fremover. 🙂

  Og tusen takk for en inspirerende og engasjerende blogg! Du, som er arbeidsgiver, viser at det går an å tenke annerledes og det synes jeg er fantastisk! En slik arbeidsgiver vil jeg mer enn gjerne jobbe for!

 4. takk for et flott og konstruktivt innlegg. Har et vennepar som har opplevde dette på kroppen. Han jobbet for et firma og sjefen valgte å holde det hemmelig at han var kriminelle og tidligere narkoman. Når dette ble oppdaget måtte han dessverre si han opp pga at han mistet så mange kunder pga dette. Nå jobber han i et firma som valgte å være åpen om det og har ikke noe negativt. Det er viktig at man lærer av sine feil, samt ikke dømmer folk før man har eventuelt gått i dem sko. Alle fortjener en ny sjanse
  Heidi

 5. Takk for en nyansert og god kommentar. Jeg har stor forståelse for at mange ofre og fornærmede ikke anser seg som ferdig med saken selv om soningen er over. Likevel tror jeg det er viktig at samfunnet (det offentlige, arbeidsgivere, nettverk) gir den tidligere kriminelle en mulighet til å komme videre i livet, og leve et liv uten rus og/eller kriminalitet.
  Ikke bare for den tidligere innsatte sin del, men også for at det ikke skal bli flere ofre ved at den kriminelle løpebanen videreføres.

 6. Jeg syns man skal ha litt forståelse for at noen faktisk ER skeptiske til å omgå tidligere kriminelle. Vi må huske på at det er et regjeringsskapt regelverk som sier at krimenelle er "friske etter endt soning". Spør voldtektsofre, etterlatte som har mistet et barn, om de anser en fengsels-straff som en slags "friskmelding" av den/de som gjorde dem til ofre…
  Jeg syntes selvfølgelig det er fint at de får en sjanse til å komme seg ut i jobb, og at de får mulighet til å starte ett nytt og bedre liv etter soning. – Men ikke forvent at ofre og etterlatte skal godta uten videre at "straffen er sonet…" fordi de har sitter et år eller ti i fengsel.
  Men det er ett flott tiltak fra dere, og lykke til videre!!

 7. Alle arbeidsgivere burde være mer opptatt av framtida enn fortida til en potensiell arbeidstaker…
  Fortsett med det flotte engasjementet! Endringer kan skje når noen våger å si imot de etablerte oppfatningene. Takk for din stemme. Den er langt viktigere enn vi forstår.

 8. Det er en fantastisk holdning dere har (til rekruttering spesielt, og menneskeheten generelt :))

Comments are closed.