Gjesteblogger: Elektrisk stemning hos Stormberg

Stormberg har nå etablert en ladestasjon for el-biler og andre ladbare motorvogner. Du kan nå lade kjøretøyet ditt mens du handler på Fabrikkutsalget vårt i Kristiansand. Gratis! Hvem som helst kan komme og parkere på reserverte plasser og lade sin elektriske motorvogn ved våre lokaler.

Med hjelp fra Transnova og deres støtteordninger til ladestasjoner har vi etablert en ladestasjon ved vårt hovedkontor og fabrikkutsalg i Sørlandsparken. Transnova skal, med bakgrunn i Klimameldingen, administrere tilskuddsordningene fra Enova for redusert CO2-utslipp fra transportsektoren. Dette dreier seg foreløpig om tilskudd til ladepunkter.

Du finner ladestasjonen her: Stormberg Fabrikkutsalg i Barstølveien 44, 4636 Kristiansand.
Ladepunkt_2.JPG

Det er enkelt, miljøvennlig og du slår to fluer i en smekk; du handler mens du fyller ”drivstoff”. Vi håper nye og gamle kunder vil benytte seg av tilbudet og ta turen innom.

Kjør – lad – shop – kjør

Av Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg
Jan-Halvor.jpg

Nå ligger våre konkurrenter og sover

Når jeg skal på reise, blir det noen ganger en ekstra tidlig start på dagen. Da alarmen på mobilen denne morgenen ringte kl. 03.15, var det å stå opp ikke det som umiddelbart fristet mest, men så tenkte jeg: «Nå ligger alle våre konkurrenter og sover». Da ble det straks mye lettere å komme i gang:-)

Her gjør jeg meg noen nattlige betraktninger i veikanten på vei til en spennende dag på Østlandet.

Se også bloggposten: Krise på høylys dag.

Sparebanken Minus

Åpenhet er en forutsetning for etisk handel og et mer etisk næringsliv. Det er grunnleggende i forhold til bedrifters samfunnsansvar; menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon. Det er imidlertid ikke alle i næringslivet som er enig i at åpenhet er viktig. Det er spesielt påfallende at nyvalgt styreleder i Sparebankforeningen og administrerende direktør i Sparebanken Pluss, Stein Hannevik,  er så dundrende uenig i åpenhet og innsyn.

Fra bankens nettside: ”Du bør velge Sparebanken Pluss fordi vi er personlige, nære og solide. Vi er «Banken for Sørlandet», og som kunde er du med på å virkeliggjøre vår visjon om å bygge landsdelen.” Det er mange måter å bygge samfunn på. Demokrati og åpenhet har vært populære byggesteiner for det demokratiet vi nyter godt av her i Norge i dag.shhh.jpg
Shhh… av Gustty. Tilgjengelig under CC by 2.0 lisens 

Logoen til Sparebanken Pluss har figurert på mang en fotballdrakt og stadionskilt. Mange prosjekter har blitt realisert med støtte fra den solide banken. Men med hvilken bakgrunn og motiv? Et søk på ”samfunnsansvar” på deres nettside resulterte i null treff. Det samme gjaldt søk på ”CSR”, ”verdier”, ”misjon” og lignende. 

Det er kanskje ikke så rart at det er tynt med informasjon om dette siden administrerende direktør i Sparebanken Pluss, Stein Hannevik, mener at bankens etisk regelverk ikke er noe som offentligheten har noen ting med. Vi har altså ingenting med hva den personlige, nære og solide banken mener om anti-korrupsjon, smøring, menneskerettigheter, miljø eller annet samfunnsansvar. Siden Hannevik er nyvalgt styreleder i Sparebankforeningen, så er spørsmålet om vi fremover kan forvente mer hemmelighetskremmeri også fra andre sparebanker i Norge?

Bakgrunnen for at Sparebanken Pluss sin mangel på åpenhet har blitt avdekket, er Hannevik sin håndtering og tilbaketrekningen av støtte på 10 mill. til et kommunalt idrettsanlegg som følge av at banken mistet Kristiansand Kommune som kunde. En håndtering som av en professor i jus og fagfolk på anti-korrupsjon, omtaltes som forsøk på smøring og et grovt etisk overtramp. Ikke akkurat en opptreden som er uvilkårlig, forutsigbart, saklig og tillitvekkende. 

Dette er uheldig og understreker hvor mye vi i Norge har å gå på når det gjelder åpenhet. Åpenhet er en grunnleggende del av en virksomhets samfunnsansvar. Dette gjelder også for mektige, solide og veletablerte virksomheter, som kanskje har tradisjon for å være åpne bare om det som passer de å være åpne om, og som inntar en arrogant holdning når noen tillater seg å kritisere de.

Åpenhet skaper forbedringer. Det har Stormberg selv erfart, blant annet i forbindelse med vårt etisk handel arbeid. Det er mange forhold knyttet til Stormbergs virksomhet som ikke er bra nok, men åpenheten vi har praktisert har ført til at vi har kommet lenger i våre forbedringsprosesser enn vi ville kommet dersom vi hadde praktisert hemmelighetskremmeri.

Rydd

Stormberg innførte LEAN som prosjektverktøy i 2006. Et av grunnprinsippene knyttet til LEAN er at arbeidsplassen og produksjonslokalene skal være ryddige.

I Stormberg etablerte vi for et års tid siden en ordensmannordning som innebærer at alle medarbeidere har 1 uke hvor man er ordensmann og har et spesielt ansvar for orden og ryddighet i våre lokaler. Denne uken var det min tur til å være ordensmann.

Tiden var inne for å ta en skikkelig oppryddig og få kastet og resirkulert alt det vi ikke har bruk for lenger, slik at vi finner det vi trenger og får en ryddigere, triveligere og mer effektiv arbeidsplass. 

Her kan du se hvordan det gikk for seg når ryddeoffensiven på Stormbergs hovedkontor og lager var i gang.

Gjesteblogger: Tilleggsfunksjoner på nettbutikker, bra eller ikke bra?

Å handle på nett, skal det være enkelt og strippet for alle tilleggsaktivitetene som idag florerer, eller er dette en god måte å la kommunikasjonen flyte på?

De fleste nettbutikker idag er ikke bare butikker, de har funksjoner på kryss og tvers hvor de oppfordrer oss til å melde oss på nyhetsbrev, anbefale produkter, skrive en produktanmeldelse, gi sider en kommentar om den er god eller ikke, lage ønskelister, laste ned skjermsparer etc. Er dette funksjoner vi ønsker? Er dette funksjoner vi trenger? Hvem er funksjonene for, forbrukeren eller bedriften som selger?

Noen har krampeaktig lagt inn mange funksjoner nokså samlet, med en tanke om at «mye er bra». Ikke nødvendigvis riktig. Handelen skal stå i sentrum, men dersom funksjonen kan hjelpe meg å gjøre en handel, da gjør den nytten sin. For eksempel leser jeg stadig kommentarer på hoteller før jeg bestiller, og synes det er nyttig.

I Stormberg sin nettbutikk la vi i forrige uke ut et funksjon hvor man kan kaste fjellkast på produktene våre, samt skrive inn kommentarer. En nyttig funksjon for både oss og forbrukere mener vi. Noen mener det er dumdristig; hva hvis folk skriver bare negativt om produktene da? Sletter dere de da, så kun de gode kommentarene ligger igjen?

Stormberg-produktkommentarer-bloggpost.jpg

Dumdristig? Nei, åpenhet kaller vi det. Sletter vi de negative kommentarene? Nei, det gjør vi heller ikke. Vi tror at en åpen diskusjon på våre produkter gir oss verdifulle innspill, og at vi lærer noe av det. Når man selger over 1,5 millioner plagg i året, så er det naturlig at noen av disse vil ha enkelte produksjonsfeil, og vi vil gjerne høre om det. Hva mener dere om dette? Ser dere nytten av dette?

lineskaane.jpg

Line Skaane, markedssjef. Twitter: @lineskaane

Sykt om fravær

Jeg synes det er en utfordring med arbeidstagere som ikke yter 100 prosent, når de faktisk er i stand til det. Ennå større problem har jeg likevel med arbeidstagere som teller antall egenmeldingsdager de har igjen, som om ordningen skulle fungere som ekstra feriedager.

Jeg mener derfor det skal reageres kontant og effektivt mot de som utnytter de velferdsordningene som sliterne i dette landet møysommelig har bygget opp gjennom årtier.

Spørsmålet er likevel om det er unnasluntring og dalende arbeidsmoral som er hovedproblemet i norsk arbeidsliv i dag. Det kan man nemlig få inntrykk av gjennom media og politiske debatter.

Det er en utfordring at sykefraværet i 2. kvartal i år var på hele 7,1 prosent. Hovedutfordringen ligger likevel ikke i kortidsfraværet, det egenmeldte på en til tre dager. Den prosentandelen har nesten ikke rørt seg siden sykelønnsordningen ble innført i 1978. Det legemeldte fraværet økte imidlertid med hele 6 prosent fra 2. kvartal 2008 til samme periode i 2009. Det er en mye større utfordring. 

Det er et sykdomstegn at det i det norske samfunnet er over 600 000 nordmenn i arbeidsaktiv alder som lever på ytelser fra folketrygden, enten fordi de er arbeidsledige eller har en medisinsk merkelapp.

Å tro at endringer i sykelønnsordningen, ikke minst innføring av karensdager, vil hjelpe på dette blir likevel feil. Ikke bare det, det blir også urimelig urettferdig. For det vil være de svakest stilte som vil bli rammet hardest.

Det er interessant å merke seg at ifølge statistikken så klarer IA-bedrifter seg bedre enn andre når det gjelder sykefravær. Stormberg er en dedikert IA-bedrift.  Gjennomsnittlig sykefravær i Stormberg har vært 5,2 prosent siste 5 år. Det er et totalfravær som inkluderer korttidsfravær, langtidsfravær, fravær som følge av syke barn m.m. Tatt i betraktning at det i Stormberg jobber mange mennesker som tidligere har falt ut av arbeidslivet, eller som har hatt problemer med i det hele tatt komme i jobb, så må sykefraværet anses som lavt.

Jeg tror vårt lave sykefravær skyldes at vi klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Vi har nemlig bygget opp en kultur som innebærer at vi på den ene siden stiller klare krav, og på den andre siden er fleksible, legger til rette og viser omsorg. Begge deler krever en aktiv ledelse og som evner å kommunisere og spille på lag med sine medarbeidere.

Fra første gang jeg møter mine nye medarbeidere er jeg tydelig på at Stormberg lever i en sterk konkurranseutsatt posisjon. Det innebærer at vi ikke kan leve på vår tidligere suksess, men må hele tiden være på hugget. Det krever at alle leverer 100 prosent når de er på jobb såfremt de er i stand til det.

Så er situasjonen noen ganger slik at mine medarbeidere ikke har mulighet til å levere 100 prosent. Da må vi som ledere raskt og aktivt gå inn og drøfte med den enkelte medarbeider hva vi kan få til sammen. For noen kan det være behov for å legge til rette for nye arbeidsoppgaver eller velge en alternativ arbeidsform, for eksempel hjemmekontor. For andre kan det være snakk om redusert arbeidstid en periode. Og kanskje viktigst av alt: alle medarbeidere skal ses, og de skal vite at de er viktige for Stormberg, hver og en.

Det er i dette perspektivet jeg tror noe av løsningen på sykefraværet ligger.

***

Denne bloggposten har jeg tidligere publisert på sosialdemokratiet.no som gjesteskribent.

Røyker rullings

Stormberg har gjort det. Faktisk har nærmere fire hundre tusen gjort det. Vi har signert FNs underskriftskampanje inn mot klimatoppmøtet i København; Seal the Deal. Det er viktig at det brede lag av samfunnet viser sin støtte og oppfordring til det som kan bli en av historiens aller viktigste og mest omfattende avtaler.

Selv om du og jeg kan og bør gjøre vårt for å støtte en solid avtale og ta vår del av ansvaret i den, så er det nå en gang slik at det er våre nasjonale ledere som har ansvaret for å sette signaturen og sette den ut i live. Ansvaret og konsekvensene forbundet med å signere, eventuelt ikke signere, er formidable. Det er tid for signering av Seal the Real Deal.

 real_deal.jpg

Norge får i mange internasjonale fora skryt og anerkjennelse for sitt arbeid for klima og miljø. Det kan nok være mer eller mindre fortjent i en del sammenhenger, og det sier kanskje mer om de som ser opp til Norge enn det Norge egentlig gjør på miljøområdet.  

Den norske regjeringens oppvarming til klimatoppmøtet ved å innføre avgift på biodiesel, kan på mange måter sammenlignes med idrettutøvere som røyker rullings før konkurranse. Det blir veldig feil.

Vi er allerede på ganske tynn is og enkelte er veldig avhengig av at COP-15 munner ut i en avtale som resulterer i en verdensomspennende dugnad verden neppe har sett maken til.

Vi blir ofte omtalt som dessertgenerasjonen. Det betyr ikke at skåla skal være slikket når neste generasjon tar over. Selv om håpet om en avtale innen bommen går ned i København 18. desember svinner dag for dag, så har såpass mange sentrale aktører uttalt at dette er the Real Deal, at håpet om at det er noe igjen til våre etterkommere fortsatt lever.    

Bervannet

En liten perle av et turområde i Kristiansands bymark. Vel verdt et besøk alle årstider. Her kan du se Bervannet i november måned. En av de månedene på året dette turområdet er minst besøkt.

Se også bloggposten: Knakende viktig

Mitt budskap til verden

Thomas Moen har utfordret bloggere til å lage en bloggpost med et bilde av hånden hvor vi skriver et budskap vi vil dele med verden.

Dette er mitt budskap til verden:

Steinar-hand.jpg

Klimatoppmøtet i København i desember, er trolig det viktigste toppmøtet jeg kommer til å oppleve i min tid. Tiden er overmoden for at verdens ledere viser handlekraft i forhold til den globale oppvarmingen.

Her kan du stemme på verden og for klimaet. Vote earth!

Alt for laget

Her er jeg på vei inn til årets første bedriftsfotballkamp. Som alltid håper jeg på seier, men først og fremst så håper jeg på at vi unngår skader slik at alle kommer på jobb dagen etterpå..:-)

Veolia vant en velfortjent 6-2 seier, men jeg er stolt av Stormberg laget likevel. Som alltid topp innsats fra alle, og så unngikk vi alvorlige skader!