Gjesteblogg: Ta unges valg på alvor

De fleste nordmenn vil mene at yrkesfaglig utdanning er viktig for samfunnet. Grunnleggende viktig. Nordmenn vil i høyeste grad si at folk med yrkesfaglig utdanning fortjener all den respekt de kan få. Ingen vil betvile betydningen av ambulansesjåfører, rørleggere, barne- og ungdomsarbeidere, frisører, helsefagarbeidere, laboranter, apotekerteknikere eller andre yrkesfaglig utdannede. Ingen har problemer med å si at dette er sikre yrker med gode framtidsutsikter, til tross for konkurranse på tvers av landegrensene og modernisering. Yrkene representerer en fin og trygg arbeidsfremtid. Likevel er det noe ved dette bildet som ikke stemmer. Yrkesfagene blir ofte omtalt som utdanninger med ”lav status”. Det henger rett og slett ikke sammen.

Kronikkbilde AiB 1

I dag går søknadsfristen ut for opptak til videregående opplæring

I forbindelse med søknadsfristen til videregående opplæring 1. mars har jeg i mitt møte med både ungdom og foreldre registrert en differanse mellom våre holdninger til de yrkene man får gjennom studiespesialisering, og holdninger til yrkesutdanningene. Jeg tror alt for mange foreldre har en holdning hvor «yrkesfaglig utdanning er flott, men det er ikke noe for mitt barn». Når vi aktivt mener at denne type utdanning ikke er noe for «våre egne» har vi noe som ligner på holdningsproblem. Og det bidrar videre til å senke den statusen yrkesfag burde ha.

Noe av det mest spennende med å arbeide for og med ungdom er at man også lærer mye om resten av samfunnet. Ved å få innsikt i hvordan ungdom opplever at de blir behandlet, ser man resten av samfunnet på en ny måte.

Jeg tør påstå at norske foreldre svært ofte tar feil når de mener yrkesfaglig utdanning ikke passer dere egne barn, og at hovedproblemet er at foreldre ikke besitter nok kunnskap om muligheter yrkesfag gir. Foreldre, foresatte, tanter, onkler, besteforeldre, naboer og andre viktige voksenpersoner gir anbefalinger basert på premisser de ikke vet nok om.

Dårlig rådgivning på skolen, manglende informasjon om muligheten og utfordringer med å rekruttere dyktige lærere til yrkesfagene trekkes ofte frem som årsaker. Gode rådgivere i skole og informasjonen rundt ungdoms valg er selvfølgelig viktig, men jeg tror vi som er voksenpersoner i livene til de som skal ta sitt utdanningsvalg må gå i oss selv. Det er vi som skal gi disse ungdommene råd. Har vi kunnskap og innsikt i hva yrkesfaglig utdanning representerer? Kan vi nok om utdanningssystemet?  Vet vi hva som passer aller best for «våre barn»?

Visste du for eksempel at:

  • Yrkesfaglig utdanning representerer 165 ulike yrkesretninger. Bredden er enorm og mulighetene spennende.
  • Alle, absolutt alle, utdanningene gir mulighet til studiespesialisering i etterkant. Broene til høyere utdanning brennes ikke, og det finnes mange muligheter for påbygning og videreutdanning.
  • Yrkesfaglig utdanning verdsetter kreativitet. Det handler blant annet om å finne smarte måter å koble sammen teori og praksis.
  • Yrkesfaglig utdanning gir unike muligheter til å starte egen virksomhet.

Det er ingen som betviler at studiespesialisering er et flott valg, og det skal ikke snakkes ned. Selv om det er høyere frafall i yrkesutdanning, er det mange som faller fra studiespesialiseringen også. Hvem er disse ungdommene? Hva tenker de om sitt utdanningsvalg? Hvor stor andel av de som faller fra studiespesialisering tenker at de burde valgt annerledes? Hvor mange kunne hatt det bedre og fullført hvis valget var yrkesfaglig?

Undersøkelser viser at foreldrene er de klart viktigste rådgiverne for ungdommene i sine utdanningsvalg. Kan norske foreldre med hånden på hjertet si at de vet nok til å anbefale hvilken av yrkesretningene barnet skal velge?

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. 10. klassinger skal velge en ny etappe i livet. Kjære foreldre, foresatte, rådgivere, tanter, onkler, besteforeldre og naboer. Bidra til å gi yrkesfagene det omdømmet de fortjener. Ikke av hensyn til faget, men av hensyn til at valget 10. klassingene tar respekteres og verdsettes.

Norge trenger ungdom som fullfører videregående utdanning. Norge trenger ungdom i yrkesfag, ungdom som trives i sin utdanning – og som har tro på egne drømmer og fremtid. For å komme dit trenger vi voksne som bryr seg. Som setter seg inn i utdanningsmulighetene. Godt valg – for ungdommene!

Gjesteblogger Solfrid Flateby – Kronprinsparets fond

Solfrid Flateby 2014

PS! Solfrid Flateby er leder av Kronprinsparets fond. I mai 2014 inngikk Stormberg et samarbeid med Kronprinsparets Fond (KPPF) med det formål å styrke KPPFs satsing på felleskapet for unge mennesker, slik at alle kan føle tilhørighet og delta i samfunnet. Les mer

Alle må få en sjanse

På fredag hadde Stormberg besøk av Gerd Kristiansen (LO) og Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor). Vi står sammen om viktigheten av å ha et arbeidsliv som inkluderer alle, både i gode og i krevende tider.

Stormberg er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det betyr at vi jobber målrettet for et lavt sykefravær og for at flere av de som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, skal bli inkludert. De siste månedene har vi sett at arbeidsledigheten er på vei opp, og dessverre er det ofte de som allerede har en løs tilknytning til arbeidslivet som får enda større utfordringer i tider som dette.

20150220-_JRE9000

LO-leder Gerd Kristiansand, Stormbergs Steinar J. Olsen og Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor

Stormberg, LO og Handel og Kontor er alle enige om at vi må ha et spesielt fokus på å få denne gruppen ut i jobb, uavhengig av økonomiske oppgangs- eller nedgangstider. Siden starten i 1998 har Stormberg rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trivdes på skolen, og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager. Her kan du treffe noen av mine kollegaer.

20150220-_JRE8902

Gerd Kristiansen og Trine Lise Sundnes fikk omvisning på lageret vårt i Kristiansand

I Stormbergs handlingsplan for inkluderende arbeidsliv er det fastsatt et mål om at 25% av de som jobber i Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Vi har hatt et mangeårig og godt samarbeid med NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler i forhold til rekruttering av medarbeidere, og til nyttår var 23,5% av våre 396 medarbeidere mennesker som tidligere hadde spesielle utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

20150220-_JRE8992

Gerd Kristiansen fortalte ivrig om LOs arbeid for å få flere bedrifter til å ta inkluderende arbeidsliv på alvor.

Stormbergs måte å praktisere inkludering i forhold til rekruttering, har gitt bedriften dyktige og lojale medarbeidere som har bidratt sterkt til at Stormberg har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer. Vi anbefaler sterkt andre bedrifter å gjøre det samme, og vi er spesielt glade for det viktige arbeidet LO og Handel og Kontor gjør for økt inkludering i arbeidslivet. Dette handler om å åpne øynene og gi mennesker den sjansen de fortjener på arbeidsmarkedet. Og det handler om å tørre å tenke annerledes.

Se også bloggposten: Du må ikke la det bli kjent

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Sterk vekst i inntekter – og utgifter

Stormberg selger mer sports- og turtøy enn noen gang tidligere, men kostnadene våre øker mer enn inntektene øker. Derfor har vi startet en omstillingsprosess for å få ned utgiftene.

I fjor hadde vi stor vekst i lønnsutgifter, samtidig som innkjøpsprisene økte med mer enn 20% på grunn av svekkelsen av den norske kronen. Vi må tilpasse oss de nye rammebetingelsene, slik at vi kan vokse videre og styrke vår posisjon i et tøft marked. Stormberg konkurrerer i en bransje hvor nedleggelser og innsparinger er en del av hverdagen.

Denne våren ser vi oss nødt til å legge ned fire butikker i Sverige. Det er ikke tatt avgjørelse om nedleggelse av flere butikker, men det vil både bli åpnet nye butikker i fremtiden – og det vil bli nedleggelser og flyttinger. Dette for at vi skal kunne sikre fortsatt lønnsomhet og vekst, og på den måten trygge virksomheten.

stav2

For å tilpasse oss det nye kostnadsbildet, må vi nedbemanne noe i vår norske virksomhet. Det er utfordrende for hele selskapet, men vi er nødt til å tilpasse oss slik at vi kan møte dagens og morgendagens utfordringer. Vi styrer ikke utviklingen av valutakursene, men vi kan styre de andre kostnadene.

På 17 år er dette vår andre runde med omstilling. I 2009-2010 måtte vi nedbemanne med tre medarbeidere, og i denne runden blir det rundt 12 av 374 medarbeidere som må nedbemannes. Øvrige medarbeidere som er overtallige, vil få tilbud om nye stillinger i andre Stormbergteam enn der de jobber i dag. Slike prosesser er krevende for alle våre medarbeidere, men de er først og fremst krevende for de som er overtallige.

Stormbergs norske butikker solgte i fjor mer enn noen gang. Den norske nettbutikken økte omsetningen med over 20% og den svenske nettbutikken økte i 2014 omsetningen med nesten 60%. Vi tar markedsandeler i et konkurransemessig tøft marked. Den gode mottakelsen fra våre Kunder varmer i denne fasen hvor vi arbeider med å redusere våre kostnader.

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kle deg riktig på skituren

Fjellet liker gjerne å vise oss sine forskjellige og skiftende personligheter, om det er varm og smilende, sur og kald, energisk og vindfrisk eller trist og grå. Uansett hvilken sesong det er, kan disse forskjellige værforholdene melde seg. Er du forberedt på å møte fjellet med humørsvigninger?

Husk også på at riktig bekledning for noen, kan være mindre riktig for andre. Som på så mange andre områder, er vi forskjellige når det kommer til bekledning. Man kan altså ikke kopiere turkameraten sin når man kler seg til skituren. Vi har alle ulik toleranse for kulde, vind og varme, samtidig som vi også gjerne har et forskjellig aktivitetsnivå når vi er på skitur.

skismøre04

Fukttransport og tre lag

Noen enkle regler og prinsipper man kan man allikevel ta stilling til. På skituren er det først og fremst viktig at klærne har en god evne til å transportere fukt bort fra kroppen. Om du er i tvil om plagget du kjøper har denne egenskapen, står det tydelig beskrevet i de forskjellige plaggenes produkttekster når du bestiller klar fra Stormbergs nettbutikk.

Husk å se ut av vinduet på vær, vind og temperatur før du kler på deg, og bruk trelagsprinsippet: Velg ett lag med undertøy, ett eller flere mellomplagg og ett ytterplagg. Flere lag med tøy gir luft mellom plaggene, og siden luft isolerer, vil lagene holde deg god og varm. Fordelene med lag er også at hvis du blir i overkant varm, kan du da enkelt ta av deg et plagg og legge dette i sekken underveis på turen. Her finner du nærmere beskrivelse av de forskjellige lagene.

Undertøy

21145_2

Dagali ulltrøye

Undertøyet er det innerste laget mot kroppen, og bør være tynt og tettsittende. Det viktige med dette laget er at det transporterer fuktighet vekk fra kroppen. Ull- og superundertøy er best egnet. Ull varmer selv om det er fuktig, så selv om en svetter vil det ikke bli kaldt og vått. Ullplagg er ofte laget av finere ullslag og klør derfor ikke. Superundertøy er best egnet ved høy aktivitet slik at fuktigheten transporteres vekk fra kroppen.

Mellomlag

10062860013_6

Issvelldal

Akkurat som undertøyet burde også mellomlaget være fukttransporterende. Med andre ord, ikke bruk bomull (dongeribukse og collegegenser er ofte laget av bomull). Ullklær eller fleece er veldig gode alternativer. Syntetisk fleece transporterer fuktighet, og er myke med god bevegelighet.

Et godt alternativ som mellomlagsplagg kan være Issvelldal til dame og Fløyen til herre.

Ytterlag

Det er mange typer jakke og bukser på markedet, så hva skal man velge? Igjen så er det individuelt med hensyn på aktivitetsnivå og bruk. Har man to lag med klær under som beskrevet over, holder det fint med en tynnere teknisk jakke over. Friluftsmagasinet Ute skriver at varmeproduksjon hos en person i hard fysisk aktivitet kan faktisk bli så mye som 1000 watt, mens en normal person som sitter rolig produserer rundt 100 watt. Av denne grunn er det viktig å velge klær som er tilpasset ulik varmeproduksjon. Ved høy aktivitet bør klærne transportere ut mye fuktighet, slik at man ikke blir fuktig fra innsiden.

Ved lav aktivitet må klærne beholde den lille varmen man produserer. Plaggene skal være merket med hvor høy vannsøyle plagget har (vanntetthet) og hvor mye fukt plagget kan transportere ut av plagget. Denne kombinasjonen avgjør ofte hvilket plagg som er best egnet for ditt bruk. For eksempel vil en ProreTex 15-10 membran ha både høyere vannsøyle og fukttransporterende evne enn en ProreTex 5-3 membran. Betjeningen i butikkene kan hjelpe deg med dette, og på Stormberg sine sider står det under hvert plagg hvilken membran plagget har.

Ikke glem hode og hender!

Skal du holde på varmen som stiger oppover i kroppen, så den ikke forsvinner ut fra et bart hode, bør du ha lue, uansett vær. På skituren bør lua være fukttransporterende, tettsittende, og gjerne vindtett om du ikke har hette.

Også med votter, bør du tenke lagprinsipp, som beskytter mot vind og vær. Bruk gjerne et lag som varmer innerst og et lag som beskytter mot vind og fukt. Om planen er en litt lengre og mindre aktiv skitur, kan du tenke på at votter varmer bedre enn hansker fordi fingrene og luftlaget varmer hverandre.

Vil du unngå kalde føtter og gnagsår på skitur?

Nederst på kroppen er vi ekstra utsatt for å bli kalde på skiturer. Føttene skal først og fremst holdes tørre for å forhindre nedkjøling.

Her kommer lagprinsippet inn igjen. Lagene med luft i mellom, isolerer og holder deg varm. Sokker av finstrikket ull eller annet materiale som både transporterer fukt og holder på varme. For å unngå unødvendig mye friksjon mellom føtter og skisko, kan det være lurt med doble sokker på lange skiturer. Et par ekstra sokker i sekken tar ikke mye plass – ta med litt ekstra i tilfelle du eller en av dine skikamerater trenger litt ekstra i løpet av turen.

Med disse tipsene med dere, ønsker jeg dere noen flotte og opplevelsesrike skiturer i vinter, og håper at fjellets humør holder seg på topp!

Karen – Stormberger

karen-bilde.

 

5 tips for en kreativ og morsom vinterferie

Vinterferie for mange betyr gjerne noen etterlengtede turer i herlig vintervær, lek ute og kanskje et par late dager med innekos. Uansett hva planene for ferien er, er det vel alltid rom for noen litt gøyale påfunn?

Mitt varmeste vinterferietips er å ta en tur, uten ski og staver vel og merke, innom vår ferske turtipsside som er spekket av kreative og turglade turtips. Her vil du kanskje oppdage at en morsom vinterferie ikke avhenger av noen voldsomme planer eller et rikholdig budsjett. Det skal være enkelt å ha det gøy, er du ikke enig? Vi Stormbergere sier ofte at små turer også er store. Da føyer jeg gjerne til at små påfunn også er store om du greier å engasjere en eller to utenom deg selv.

Turtips_div_butikk

Her er 5 av mine favoritttips, som kanskje kan hjelpe deg på vei eller gi deg litt inspirasjon:

1) Skal vi leke butikk?

- I dag er det salg på boller, sier Mamma. - Det koster bare tre kongler og fem småstein, – løp og kjøp! Hvorfor ikke gjøre hytta om til en aldri så liten kiosk, og la lunsjpausen i vinterferien bli både morsom og lærerik?

- Hvor mye blir dette til sammen da? Det krever litt hodebry når man bestiller både saft og to boller i hyttekiosken. Lek og læring hører er en god kombinasjon, og hvor er vel bedre å starte med hoderegning, enn sammen med storesøsken som gjerne hjelper til med å telle sammen “pengene”, så man får råd til det man skal ha.

Så er det kanskje på tide å bytte rollene og la barna styre sjappa. Det er ikke bare det mamma lager av ekte mat man kan ha i butikken. La barna finne på sine salgsobjekter. Barkekaker, konglegodteri og steinsuppe er kjempepopulære retter hos de voksne. Men dette er ikke billig, så de voksne får grave dypt i lommene etter de fineste steinpengene sine. Les mer om dette her.

2) Lag ei pen snødame

Har du noen gang tenkt på at Snømannen Kalle kanskje fortjener en kjæreste?
Neste gang du leker i snøen kan du lage en snødame i stedet for en snømann. Kjæresten til Kalle fortjener kun det beste. Gi henne for eksempel et fyldig granbar- hår, en pen pinnemunn og store, flotte steinøyne. – Bare fantasien setter grenser!

3) Spre litt glede!

Det er alltid gøy å være kreative og lage ting inne, men ekstra morsomt når det vi lager skal brukes til noe spennende. Kanskje det er bestemor, tante eller naboen vi skal overraske med noe fint i dag?

Dette er en superenkel aktivitet til fridagene. Det man finner i skapene, sammen med en god håndfull fantasi, kan gi utrolig flotte resultater.

Start med å skrive en liste over dem man ønsker å overraske. Kanskje det er er tre personer barna mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet? Hvis disse bor i nærheten, kan barna selv ringe på døra til dem de vil overraske eller levere overraskelsen på døra, kanskje sammen med en god klem?

Les mer om aktiviteten her.

4) Lek en morsom innelek eller to

Innetid foran peisen trenger ikke å være kjedelig. På turtipssiden har vi samlet et knippe morsomme og engasjerende inneleker man kan kose seg med på fridager inne, eller bruke i hyggelige samvær med gode venner. Reglene og vanskelighetsgraden kan tilpasses til aldersgruppen som deltar og hvilken sammenheng man leker i.

Se reglene for lekene: Jeg tenker på en person, Mitt skip er lastet med, 4 i soafen, og flere slagere her.

5) Prøvd laggjemsel?

En spennende og morsom variant av vanlig gjemsel. Dette er leken som engasjerer hele familien på tur. Lær de enkle reglene her.

Har du andre forslag til inne- eller uteaktiviteter? Send det til oss da vel, så får vi det med på turtipssiden vår!

Ønsker dere alle en super vinterferie med flotte opplevelser- både inne og ute!

Karen – Stormberger

karen-bilde.

Ronjas røverkjøp

Vi har mange gode tilbud på varme vintervarer, og Ronja har plukket ut sine forslag til røverkjøp i nettbutikken. Her får du gode tips på hvilke plagg som er ekstra gode tilbud.

Hverdagene er dagene vi har flest av. Da passer det perfekt å ha et bredt utvalg av deilige og komfortable basisplagg som man vet passer til det meste. Her er tre gode valg. Sokna kommer i både singlet og t-skjorte, mens Ribben singlet er et basisplagg som holder seg svært godt og passer til flere typer bruk.

Ronja2

Undertøysfavoritten min er Beito sømløs hipster. Den er god å ha på trening, da de er sømløse, elastiske og nesten ikke merkbare under. Hipsteren har kun et lite utvalg av størrelser igjen, men et annet godt tips er Loholt boxer. Den sitter godt og er også god å ha på.

Føle seg vel og «fresh» på trening

På utetrening og styrketrening er de langarmete genserne i serien Hellerdal et supert valg. Et pluss er de forfriskende fargene som setter en ekstra ”piff” på treningslysten.

Det betyr så mye å føle seg litt «fresh» på trening. Veiv hettejakke er en knallfin treningsgenser som er laget av et ekstra mykt og komfortabelt materiale. Dette er en nydelig treningsgenser som jeg bruker ofte. Det beste med treningstøyet vårt er at de sterke fargene sitter godt i vask etter vask.

Tur eller avslapping –  plaggene som passer til alt

Vil man ha genseren som også er et deilig valg å ha på mandags morgen, er denne genseren en like klar hverdagsfavoritt som den er knallgod å ha på trening.

Om planen for helgen er ettermiddagen er avslapping på sofaen, tur eller begge deler, er denne myke og deilige fleecen god å ha. Den er like behagelig å ha på under aktivitet som den er når man er i ro.

Ønsker man et plagg som passer til alt – hvorfor ikke velge et plagg som også er utrolig behagelig å ha på? Her er en luftig og deilig t-skjorte i et utrolig behagelig bambusmateriale.

Berrefjell strikkehals gjør meg bare godt. Den holder meg varm og er dessuten veldig fin å ha på, både ute og inne.

Skal du ha en perfekt bukse å ha i snowboardbagen, er Bretind selebukse et klart valg. Med justerbare seler trenger du ikke å uroe deg over deg over at den ikke holder seg på plass.

Storfavoritten

Havglimt stretchbukse er favoritten av alle favoritter. Det er en utrolig deilig bukse å ha på, og den passer til det meste og sitter fint på.

PS! Hele salget finner du her.

Ronja – Stormberger

ronja_web

Ferske boller og frisk luft til fastelavn

En etterlengtet og varmende vintersol, og dager som stadig blir litt lengre. Fastelavn er en ypperlig anledning til å sette pris på disse små hintene om våren som ligger foran oss. I Norge elsker vi denne tiden, og bruker gjerne anledningen til å friske opp hjemme med fargerike bjørkeris og invitere gode venner eller familie på hjemmelaga fastelavnsboller.

Ikke glem at naturen har mye god stemning å by på i disse dager. Hvorfor ikke ta med både fastelavnsbollene og familien ut? Ikke glem at små turer også er store!

"15.Celebrate" av AnneCN. Tilgj. under C.C. License 2,0

«15.Celebrate» av AnneCN. Tilgjengelig under C.C. License 2,0

Om været ikke holder til helgen, skal det i hvert fall ikke stå på fastelavnsbollene. Her er vår beste oppskrift til 20 boller:

Boller
100 g romtemperert smør
Ca. 575 g hvetemel
90 g sukker
½ ts bakepulver
¼ ts salt
1 pk tørrgjær for søte deiger
3 ½ dl melk, 37 grader
1 egg til pensling
Ev. rosiner

Krem
3 dl kremfløte
3 ss sukker
Syltetøy
Fremgangsmåte:

1. Smuldre sammen smør og mesteparten av hvetemelet, dette kan gjøres for hånd eller i en kjøkkenmaskin. La litt av melet være igjen for tilpassing av deigen etterpå.
2. Ha i sukker, bakepulver, salt og tørrgjær. Tilsett melken i en stråle mens mikseren går på middels hastighet. Elt deigen til den blir blank og glatt.
3. Legg et kjøkkenklede over bakebollen og la deigen heve på et lunt og varmt sted til den har blitt dobbel så stor (ca. 45 min.) I mellomtiden legger du bakepapir på et stekebrett.
4. Når deigen har hevet ferdig kan du rulle ut bollene. Dryss litt hvetemel på bakebordet og hvelv deigen over. Dryss rosiner over deigen hvis du ønsker rosinboller.
5. Rull deigen ut til en pølse og del opp i ca.20 store biter. Rull ut hver deigklump til en bolle og sett den over på stekebrettet.
6. Når du har rullet ut alle bollene, legg et kjøkkenkledet over og la dem etterheve i ca. 30 min.
7. Sett stekeovnen på 225 grader.
8. Visp sammen egget og pensle bollene før du steker dem.
9. Stekes på nest nederste rille i stekeovn i 12-14 min. til de får en fin og gyllen farge på oversiden.
10. Sjekk om bollene er gjennomstekt ved å dunke med en finger under bollene. Hører du en hol lyd er bollene ferdig.
11. Legg bollene over på en bakerist til avkjøling.

Vel bekomme! Se flere glade turoppskrifter her.

Karen – Stormberger

karen-bilde.

Fokus fra Finland

Den finske bloggeren kalastajan vaimo har blogget om våre treningsklær. Vi har siden sommeren 2014 hatt en egen finskspråklig nettbutikk, og det er gøy å se våre klær presentert for et nytt publikum på en annerledes måte.

Ta gjerne en titt på bloggen hennes, og få inspirasjon til både bekledning og trening. Har du lyst til å dele dine treningsbilder med oss, så legg ut bilder på Instagram eller Twitter og bruk hashtaggen #medstormberg.

627-kalastajan_vaimo

 

Johan – Stormberger

Johan portrett

En vinner

Fram til nå har vi delt ut 60 Stormberg-stipend. Vi har fått lov til å vasse i søknader på gode, samfunnsnyttige tiltak og delt ut bidrag til de vi syntes fortjente det aller mest. Det er humor, alvor, glede og ettertanke som preger jurymøtene når søknadene gjennomgås og avgjørelser tas. Det koster både tid og penger, men når en ser hva det betyr så er avkastningen stor. Her er en vinner som viser noe av det.

Det var ærlig, modig, inkluderende og bærekraftig helt fra starten av. Søknaden lyste engasjement og pågangsmot. Flåten og Knarvik Vel i Øygarden Kommune ville virkelig gjøre noe for lokalsamfunnet og gir flere mennesker turglede ved å gjøre den lokale perlen Steinsvatnet og stien rundt mer tilgjengelig og kjent. For å få dette til trengtes både hender og noen kroner. Stormberg stilte med noen stipendkroner og Øygarden stilte med mange villige hender.

Dugnader (1)

Dugnadsplakat

Hele våren og sommeren 2014 stilte energiske velmedlemmer opp for å lage klopper på stiene, sette opp skilter, koke kaffe og være psykisk støtte. Videre har turgåere rundt Steinsvatnet kunne ta med seg litt materialer på turen sin for så å droppe det av på merket sted. Effektivt, og litt ekstra trim for de som tok seg en tur. Øygardens nyankomne flyktninger ble også inkludert i dugnaden til stor nytte.

Høsten 2014 kunne «Steinsvatnet Rundt 2014» arrangeres. Med 150 deltakere og venteliste for å delta var det en udelt suksess som seiler opp som tradisjon. Tettere naboskap, nye bekjentskaper, økt turglede for flere og fokus på natur og nærmiljø er noen av effektene de har fått av å fikse opp en tursti rundt et vann. Vi i Stormberg er stolte av å kunne være med å bidra til dette. Det er derfor Stormbergstipendet er til.

Vi håper det blir mange små og store turer rundt Steinsvatnet i årene som kommer! God tur!

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Stormberg på Snapchat

Endelig er Stormberg på Snapchat – en unik og morsom sosial arena for deling av bilder og videoer over en lav terskel. Her skal vi leke oss med små konkurranser og utfordringer, deling av morsomme turtips og muligheter til å vinne giveaways. Her skal det handle om turglede, lek, treningsinspirasjon og humor.

Hvorfor Snapchat?

I Stormberg har vi hele tiden vært opptatt av å være en synlig og engasjert bedrift i sosiale medier. Til nå har vi vært aktive på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Flickr, YouTube, Instagram, Pinterest og her på bloggen. Tilbakemeldingene fra Kunder og følgere har til nå vært utelukkende positive.  Mange utrykker at de setter pris på at Stormberg er tilstede på arenaer der folk flest oppholder seg mest når de er på nett. Dette syntes vi er utrolig bra, og jobber med å bli enda bedre på. Tanken bak lansering av Snapchat, bygger på et ønske om å ha en mer personlig, uformell og «gøyal» arena å møte våre litt yngre Kunder på.

10952383_10152554890571175_70493100_n

Hvordan bli aktiv følger av @Stormberg.com på Snapchat:

1)      Legg til @Stormberg.com som ny venn på din Snapchat- konto. Vi godkjenner deg som venn, og du er i gang.

2)      Følg med på oppdateringer fra @Stormberg.com nyhetsveggen din. Her legger vi ut «stories» bilder og videoer hver uke. Her kan du engasjere deg, ta screenshots og på ulike måter delta i utfordringer og konkurranser.

3)      Send oss bilder og videoer! Hundrevis av bilder sendes til @Stormberg.com på Snapchat i løpet av en uke. Vi ser alle, svarer på så mange vi kan, og om vi liker bildet ditt ekstra godt, spør vi deg kanskje om å dele bildet videre i andre sosiale medier.

Vi gleder oss til «Everyday adventures» i nye og morsomme varianter – på en ny og spennende arena. Er du med på morroa?

Karen – Stormberger

karen-bilde.