Tid for klimahandling

Tiden er overmoden for handling. Norge må få ned utslippene og vi må skape et samfunn som er bærekraftig. Overgangen til lavutslippssamfunnet stiller høye krav til omstillingsevne, nytenkning og gjennomføringsevne. Men vi har mulighet til å klare det.

Denne uka hadde Klimarådet sitt første møte. Sammen med 24 andre deltagere fra miljøorganisasjoner, forskning, arbeidsliv og næringsliv har Stormberg fått en stemme i rådet. Klimarådet skal gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

klimaraadet

– Klimarådet blir en av flere arenaer framover for å sikre god dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft på møtet.

På agendaen for det første møtet stod rapporten New Climate Economy og hva vi kan lære av den i norsk sammenheng. Det var også diskusjoner rundt betydningen for Norge og ideer for videre oppfølging. Jeg hadde med meg flere konkrete punkter som kan gi store effekter på sikt.

Det andre temaet var en eventuell norsk klimalov. Spørsmålet er for tiden på offentlig høring. Jeg er positivt til klimalov, for det fører til økt ansvaliggjøring av regjering og det politiske flertallet, det bidrar til økt åpenhet om resultater og vi får en årlig rapportering om måloppnåelse.

Klimalov er imidlertid ikke et mål i seg selv, men det kan være et nyttig verktøy. Det viktige er å levere resultater og gjennomføre tiltak som fører til utslippsreduksjoner. Vi har teknologi, kunnskap og kapital til å reduserte norske utslipp. Nå må fagre ord gjøres om til konkret handling.

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Tur- og treningsglede med riktige størrelser

Å føle seg vel er veldig viktig også for oss som bruker store størrelser i klær. Det at vi kan få klær som er komfortable, som er bevegelige og som sitter som de skal – det betyr så enormt mye!

Vi store ønsker også å trene, og vi liker å være ute på tur, og har vi da ikke tur- eller treningsklær som passer godt, begrenser dette lysten til aktivitet. Bukser som sklir ned, som ikke er høye nok, eller store nok – topper som er for korte, som er for tettsittende, mangler armer eller som sklir opp under bevegelse. Energien vår går fort opp på helt andre ting enn aktiviteten en egentlig skulle gjennomføre.20140916-_JRE7172

Klær i riktige størrelser og fasonger gir turglede – og treningsglede!

Egen treningsgruppe for overvektige

Våren 2014 tok jeg initiativ til en egen treningsgruppe for overvektige. Jeg ønsket ikke slankeoperasjon, men jeg ønsket å klare veien mot ett lettere liv selv. Det å stå alene er tøft. Velger man en slankeoperasjon, så har man et støtteapparat før, og etter – ønsker man ikke å legge seg under kniven, står man fort alene.

Jeg vet at mange er i samme situasjon som meg. Jeg vet at mange blir sittende hjemme fordi man ikke har noen å kjempe kampen sammen med. Alene får man blikkene og kommentarene, og det er så lett å si nei til seg selv fordi der er ingen som venter på en og ingen som savner en på treningen.

Resultatet av ideen min om en treningsgruppe har blitt til en herlig gjeng på 25 stk. Tre ganger i uken trener vi sammen på Spring Rona, og her har de opprettet egne timer kun for oss store. At et treningssenter nå ønsker å gjøre noe for oss med en del kilo for mye – det er både unikt, og viktig. En ting er å si at alle er velkomne, en annen ting er å vise det.
Vi vet nå at noen venter på oss, vi vet at noen savner oss om vi uteblir, og vi har en stor heiagjeng som er der i opp – og nedoverbakker.

Det å stå sammen, det å være sterke sammen – det betyr alt!

Vi kan bli bedre!

Stormberg ønsker å være for alle. Turklærne våre som går opptil 5XL har ikke vært gode nok. Flere ganger har vi økt antallet vi tar inn, men etterspørselen er så stor gjennom vår nettbutikk og i våre butikker, at vi for fort går tomme. Det har vi tenkt å gjøre noe med. I 2015 øker vi derfor utvalget vårt i store størrelser, både til dame og herre. Vi tar inn mer, og får en større variasjon. For vi kan bli bedre, og vi skal bli bedre!

Jeg gleder meg til 2015, og til en spennende og frisk kolleksjon for oss store, og jeg vet at vi har mye å glede oss til!

Heidi – Stormberger
heidi

 

Trommevirvel og førstehjelp

Engasjementet tar stadig nye høyder. Med en stadig økning og nå over hundre søknader fra land og strand ser det ikke ut som ønsket og viljen til å gjøre noe bra for samfunnet rundt seg har noen ende. At vinnerne denne runden dreier seg fra alt fra trommevirvler til førstehjelp sier noe om bredden, og hva kreativitet og samfunnsengasjement kan resultere i. Vi bøyer oss i førjulsstøvet og gratulerer ærbødigst til de som får stipend denne gangen. Det er derfor vi har Stormbergstipendet.

En av de søknadene som sjarmerte og imponerte var trommekorpset Takt Skar Du Ha i Skotterud. Et trommekorps for damer over 18 år. Ingen forkunnskaper kreves for å bli med. Heller ikke øvrig korpserfaring, god helse eller økonomi for den saks skyld. Kaffe og hygge er derimot et vesentlig element, men ikke mer enn at de evner å skape betydelig med glede og entusiasme for folk rundt seg med både eget trommespill og i de lokale korpsene. Nå trenger de flere trommer for å glede både flere medlemmer og flere medmennesker. De ønsker vi å bidra med.

takt skar du ha

Norsk Folkehjelp Jæren lærer livsviktig kunnskap til folk i nærmiljøet sitt. Kunnskap som bokstavelig talt kan utgjøre forskjellen på liv og død; førstehjelp. De har allerede dyktige instruktører, men skulle gjerne hatt flere dukker for å kunne lære vekk til flere og på en bedre måte. Mer samfunnsnyttig enn dette kan det vanskelig bli. Stormberg stiller herved med 20.000,- for å bidra til dette arbeidet.

Små turer er store turer. Og store turer kan bli større. For Rogaland Aleneforeldreforening handler det om å gjøre små turer til lavvoer til noe bortimot ekspedisjoner. Ved å få på plass utstyr som bålpanner, innertelt og stormkjøkken vil de gjøre dette til en feriedestinasjon for mange. Hvis rikdom er lik valgfrihet gjør dette feriealternativet de litt rikere. Det er i smørøyet av hva Stormbergstipendet dreier seg om. Vi bruker gjerne stipendkroner for å gjøre denne turen større.

Gratulerer til alle vinnerne!

Du kan søke om midler til ditt prosjekt her.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

  

God jul med trygge voksne

Høye stemmer og smale blikk står ikke øverst på ønskelisten til barna. De ønsker seg trygge voksne og forutsigbarhet. Det kan vi ikke gi dem når vi mister kontrollen.

Desember er måneden med høyest alkoholforbruk. Det er lov å kose seg, men det er også viktig av vi tenker på barna rundt oss. Som foreldre og familie skal vi huske på at våre handlinger også påvirker barna – både på kort og lang sikt. Men dette er et vanskelig tema å ta opp, for følelsen av å få en pekefinger mot seg kommer raskt.

barn

Jula er både alkholens og barnas festmåned. Lar de seg alltid kombinere?

Alkoholinntak kan fort føre til at de voksne, barnas viktigste rollemodeller, endrer sine karakterer fra å være snille og oppmerksomme til å bli utilgjengelige, egoistiske, uinteresserte og med en såkalt «rar» oppførsel.

SIRUS-rapporten viser tydelig hvordan drikkevanene til foreldrene påvirker den mentale helsen til barna, relasjonene mellom barna og foreldre – og barnas fremtidige drikkevaner. Vi er både de største rollemodellene i øyeblikket, og vi er også med på å påvirke fremtiden til barna. Er kanskje ett glass til maten nok, i all fall frem til barna er i seng?

Når vi vet at mange barn gruer seg til å se foreldrene bli stadig rødere i kinnene og heve stemmen stadig mer, bør vi kanskje alle gå i oss selv og se om vi kan redusere alkoholkonsumet noe og gjøre jula litt triveligere for de små.

Gi barna det de kanskje ønsker seg mest: en god jul med trygge og forutsigbare voksne.

Petter – Stormberg

pnt_square

Røde tall bør gi grønn vekst

De neste tiårene vil vi stå foran enorme omstillinger. Klimagassutslippene må ned, og jo lengre vi venter, jo større blir kostnadene ved å gjennomføre det grønne skiftet. I tillegg har vi sett dramatiske børsfall og det er varslet usikre økonomiske tider og økning i arbeidsledigheten. Regjeringen bør sette i gang med en grønn motkonjunkturpolitikk. Det er tid for store, grønne investeringer.

Klimaprofessor Jørgen Randers har anslått at de nødvendige kuttene i norske klimautslipp vil koste ca. 10 milliarder kroner årlig frem til 2050. Dette utgjør rundt 2 000 kroner pr nordmann pr år. Dette er fullt ut mulig å gjennomføre, men det krever politiske prioriteringer. Jeg vil ta med meg noen konkrete tiltak inn i Klimarådet som Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har opprettet.

Tine_Sundtoft_og_Steinar_J_Olsen

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var på besøk hos Stormberg i mai 2014

Store investeringer i kollektivtransport. Det norske jernbanesystemet har vært stemoderlig behandlet gjennom flere tiår med skiftende politiske flertall. Det er både behov for opprusting av eksisterende linjenett, samtidig som det er passasjergrunnlag for nye strekninger. Det er også behov for å øke bussfrekvensene rundt de store byregionene, slik at buss kan bli et like selvfølgelig valg som bil. Skal vi omstille oss, så må utslippene fra transportsektoren ned. En storstilt kollektivsatsing er også en effektiv motkonjunkturpolitikk. Satsingen vil skape nye arbeidsplasser i en tid med økonomisk nedgang.

Billigere lavutslippsbiler. Elbiler har hatt en rekke fordeler som har fått mange til å velge dette som bil nummer to i husholdningen. Det er bra. Men norske myndigheter må også legge bedre til rette for at de som har 1 bil kan velge bil med null eller lavt utslipp. Da må prisene på disse bilene ytterligere ned. Års- og bilavgifter på lav- og nullutslippsbiler bør fjernes helt. Bilen er kommet for å bli, og da gjelder å styre folk og virksomheter til å gjøre grønne valg til gavn for et bedre klima og et renere miljø.

Lavere selskapsskatt for grønne virksomheter. Virksomheter som er klimanøytrale, og dermed ikke bidrar til den globale oppvarmingen, bør få redusert selskapsskatt. Det at virksomhetene selv tar ansvar for sine klimagassutslipp, bidrar til at behovet for klimainvesteringene fra det offentlige blir lavere. Derfor bør skattelovgivningen motivere virksomheter til å bli klimanøytrale.

Forbedrede støtteordninger for fornybare energikilder. Virksomheter som ønsker å satse på ny fornybar energi i eksisterende bygg, møter i dag på en rekke hindringer for å komme i mål. Det er forholdsvis enkelt å gjennomføre mindre prosjekter som sparer energi, men det er i Norge et komplisert og utdatert regelverk som for eksempel ikke tar høyde for den enorme utviklingen som har skjedd innenfor solenergi. Norske myndigheter må legge til rette for at solenergi tas i bruk i like stor skala i Norge som i våre naboland.

ENØK betalt via skatteseddelen. Redusert energiforbruk som følge av gjennomførte ENØK-tiltak er en effektiv måte å redusere klimagassutslipp på. Det bør derfor gis skattefradrag for etterisolering og andre ENØK-tiltak i næringsbygg og boliger.

Gratis busskort fra arbeidsgiver. I dag er det en selvfølge for mange at arbeidsplassen har parkeringsplasser til de ansatte. Arbeidsgiver kan tilby gratis parkeringsplasser uten at det utløser skatteplikt for den enkelte ansatte. Velger arbeidsgiver derimot å tilby gratis månedskort på buss eller bane må den enkelte medarbeideren skatte av dette. Det bør ikke straffe seg å tilrettelegge for grønne valg. Dette er håpløst umoderne, og denne type skatte- og avgiftsregler som hindrer klimavennlige valg bør regjeringen rydde opp i.

Stormbergs virksomhet og produkter har vært klimanøytrale siden 2008. Vi har gjennom de siste seks årene erfart at vi er konkurransedyktige selv om vi på frivillig basis har foretatt små og store klimainvesteringer som har ført til at vi ikke bidrar til den globale oppvarmingen.

En utvikling i klimavennlig retning er mulig – det dreier seg om vilje og det dreier seg om å gå fra ord til handling. Nå ser jeg frem til å arbeidet i Klimarådet, og jeg håper at vi klarer å enes om konkrete og enkle tiltak som kommer klimaet til gode.

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

En jobb i julegave

Mange unge står utenfor arbeidslivet. De trenger å få mulighet til å fylle tilværelsen med noe meningsfullt. Som virksomhet kan du gi en julegave med stor betydning. Arbeid er bedre enn almisser.

Denne uka har NRK fokus på unge utenfor arbeidslivet. 40 000 unge lever uten inntekt eller stønader. Dette kan by på store utfordringer på sikt, både for den enkelte og for samfunnet. Få ting i livet er viktigere enn nettopp arbeid. Å ha en jobb gir opplevelse av å føle seg til nytte. Det er viktig å være i aktivitet og oppleve at noen av brukt for den arbeidsevnen man har. Arbeid skaper også tilhørighet og bedrer selvfølelsen, i tillegg til å få struktur på dagen og bygge kompetanse.

Steinar J Olsen med en tidligere straffedømt som nå har jobbet i Stormberg i 5 år

I Stormberg har vi i en årrekke rekruttert mennesker som ofte faller utenfor, og på den måten har vi fått tak i mange dyktige, lojale og stabile medarbeidere. I Stormberg er nærmere 25% av alle medarbeidere mennesker som av forskjellige grunner har hatt problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Jeg vil oppfordre andre virksomheter til å tenke nytt og annerledes, og se om ikke det er plass til folk som av forskjellige grunner har hull i CV-en.

Desember er måneden hvor vi er spesielt gavmilde og rause. Mange virksomheter gir bort større beløp til gode formål, og dette er som regel engangsbeløp gitt til noen som har behov og nytte av økonomisk støtte. Men desember kan også være måneden hvor vi ser rundt oss og tenker inkludering i et videre omfang. En jobb til en som har vært utenfor arbeidslivet en stund er virkelig en gave med mening.

Les også:
Arbeid er god medisin
Livslang soning

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Øyeblikket som forandrer

Da jeg var tolv år fikk jeg anledning til å bli med onkelen min til Laos for å besøke hans gode venn som var region ansvarlig der for Kirkens Nødhjelp. Lite viste jeg hva jeg gikk til, men det skulle vise seg å bli en opplevelse som kom til å forme livet mitt på flere måter en jeg kunne drømme om.

Dette vakre landet Laos, som grenser til Kina, Burma, Kambodsja, Thailand og Vietnam og hvor 1/3 av menneskene lever under den internasjonale fattigdomsgrensen, var da på den tiden et relativt «nyåpnet» land som siden borgerkrigen tok slutt i 1975 har ligget under kommunistisk styre. På den tiden fantes det svært begrenset vestlig turisme og jeg fikk allerede da som tolv åring oppleve en autentisk reise tilbake i tid, sammen med lokale mennesker som tross all motgang ga så mye av seg selv, ønsket velkommen med vakre smil og delte gledelig av det lille de hadde.

Rik på de vakreste fotografier, minner og nye venner returnerte jeg tilbake til Norge etter tre uker, men med et perspektiv på livet og mennesket som hadde vokst fra meg med flere år. Fasinasjonen for å reise, treffe mennesker på helt andre sosiale plan, få nye venner på andre siden av kloden hvor vennskap ikke engang var basert på at man kunne snakke samme språk, hadde satt dype spor. Det var i en periode vanskelig for meg å ignorere det faktum at jeg var for ung til å kunne dra ut på nye eventyr alene. En gnist var tent og flammen som ble skapt skulle vise seg vanskelig å slukke.

Ettersom jeg ble eldre økte også interessen for fotografiet som medium. Fasinasjonen for National Geographic og fotografer som Steve Mcurry var til tider altoppslukende, og når jeg endelig ble gammel nok til å dra ut i den store verden igjen på eventyr var kameraet med som min naturlige følgesvenn og partner.

Høyslettene i Lesotho

Høyslettene i Lesotho

Etter mange reiser rundt i bl.a. Asia og Afrika sør for Sahara slo det meg at det var på tide å gjøre mitt for å gi noe tilbake til de stedene som på alle mine reiser hadde skjenket meg så mye glede, vennskap og vakre minner bevart som fotografier. Jeg er voksen nå, husker jeg at jeg tenkte. Det finnes ikke lengre noen unnskyldning for ikke å prøve å skape en forskjell for disse fantastiske menneskene som gir meg så mye, men som selv har så lite. Men hva kunne jeg gjøre?

I min prosess for å finne ut av hva mitt bidrag kunne være, var det viktig for meg å definere hva jeg selv mente jeg var god på og hva jeg likte å drive med. Fotografiet ble løsningen. Finner du en ting i livet som gir deg energi, får du også automatisk mer å gi andre. Fotografiet skulle være middelet som hjalp meg å hjelpe. Jeg ville skape noe som var bærekraftig. Noe som var større en meg selv. Et konsept som ikke var avhengig av snille givere for å overleve, men heller baserte seg på markedskrefter. Et produkt som kunne selges, for å hjelpe meg å oppnå mitt mål; å gi tilbake til de samfunn som trengte det.

For fire år siden, som 26 åring sa jeg opp jobben min for å sette ut i live en brennende drøm, idé og konsept som for meg bare ble tydeligere og tydeligere. Jeg valgte å kalle det PictureAid. - Øyeblikk som forandrer. Fotokunst som skaper en forskjell. ‘

Jeg vil med PictureAid bevise at fotografiet kan skape en konkret forskjell i livet til de som er portrettert og samfunnet rundt. Et system hvor man gjennom fotografiet og dets potensial, kan gi noe tilbake til de stedene man besøker og de som faktisk skaper motivet.

Jeg vil bevise at øyeblikk og minner, bevart som vakre fotografier kan være med på å forandre verden og gjøre den til et litt bedre sted. Et bilde av gangen.

Picture Aid 2

I dag stammer PictureAid sine øyeblikk primært fra det lille fjellandet Lesotho, som grenser til Sør Afrika på alle kanter. Et usedvanlig vakkert land, men med meget store utfordringer. Jeg kaller landet for «The kingdom of Children». HIV og AIDS har herjet landet i mange år og satt dype spor. Tilbake står en generasjon av foreldreløse barn. Vi samarbeider med Lesotho Red Cross Society og jobber for å gi disse barna tilgang til utdanning. For hvert bilde PictureAid selger fra Lesotho, gir vi støtte til utdanning i ett år tilbake til et lokalt barn i det området hvor motivet stammer fra.

Over 130 år med utdanning har blitt gitt tilbake til barna av Lesotho. Så langt. Dette er også bare starten. Hva om PictureAid kan redefinere fotografiet og dets betydning? Tenk om alle bilder som blir tatt fikk utløst sitt fulle potensial og faktisk skapte en varig forandring eller støttet en god sak i det området bildet kom fra? Øyeblikk som forandrer. Verden rundt.

Øyeblikket som forandret for meg, var et helt spesielt møte med ei koselig bestemor- lignende dame som het Pontip i høyfjellene av Laos som tolvåring. Hun viste meg at mennesker er mennesker, om vi er født i Laos eller Norge. Hun satte på plass et perspektiv i meg som jeg aldri har forlagt.

Picture Aid 4

Mpho

Øyeblikket som forandret for Mpho, ei 15 år gammel foreldreløs jente fra Lesotho, med ambisjoner om å bli lege, ble foreviget idet naboene hennes, gjetergutter, to brødre som mens solen går ned, stolt skuer utover sitt vakre land etter en lang dag i felten. Et vakkert øyeblikk som i dag pryder veggene til allhuset for Wayback, mental helse og LPP i Kristiansand. Gitt i innflytningsgave fra Stormberg.

Picture Aid 3

Mpho er et skritt nærmere sin ambisjon om og en dag å bli lege. Slik at hun kan hjelpe andre barn i sin egen situasjon. HIV positiv og foreldreløs. Men Mpho er også mye mer. Hun er best i klassen. Konstant smilende og med en energi som enkelt kan deles på ti.

Kristian Skaugen Harby – Picture Aid

Driftstilpasninger i Stormberg

Stormberg er i sterk vekst. Det siste året har vi åpnet åtte nye butikker, vi har åpnet ny finsk nettbutikk som har fått meget god mottakelse – og vi lanserer straks en nettbutikk rettet mot det tyske markedet. Men som alle andre kjeder må også vi tilpasse oss markedet, og det betyr nå at vi legger ned butikkene i Norrköping og Karlstad i løpet av vinteren 2015.

Våre medarbeidere ved disse to butikkene får tilbud om jobb i vår norske virksomhet og jobbveiledning dersom de velger å søke nye jobber i Sverige. Selv om disse butikkene ikke har vist seg å være økonomisk bærekraftige, har vi stadig behov for dyktige medarbeidere i andre deler av virksomheten vår.

Stormberg konkurrerer i en bransje hvor nedleggelser og innsparinger er en del av hverdagen. For at Stormberg skal stå best mulig rustet i den tøffe konkurransen i sportsbransjen er det viktig at vi tilpasser oss markedet. Butikker som over lang tid taper penger vil etter hvert bli flyttet eller lagt ned. Vi jobber aktivt for å unngå at butikker er ulønnsomme, men det er dessverre ikke alltid mulig få butikker til å bli bærekraftige økonomisk.

Det er ikke tatt avgjørelse om nedleggelse av flere butikker, men det vil både bli åpnet nye butikker i fremtiden – og det vil bli nedleggelser og flyttinger. Dette for at vi skal kunne sikre fortsatt lønnsomhet og vekst, og på den måten trygge virksomheten.

Vi jobber hardt for fortsatt vekst i en konkurranseutsatt bransje, og vi står godt rustet for å møte den økte konkurransen vi tror kommer i fremtiden.

Leif – Stormberger

Leif

Gjesteblogg: Bilen skal fram

I framtida tror jeg vi skal gå mer på tur. Jeg tror vi skal sette mer pris på de turområdene vi har, og ta bedre vare på dem. Jeg tror vi skal sykle mer og kjøre mindre bil. Å tilrettelegge samfunnet for at friske mennesker skal bevege seg minst mulig viste seg å være et gigantisk feilgrep. Svært mange bilturer er korte. De aller fleste av oss har godt av å bevege oss mer.

Unødvendig bilkjøring gir unødvendige energiforbruk og unødvendig utslipp av klimagasser. Mer bevegelighet i hverdagen er bra for helsa, og i tillegg er det bra for klimaet. Ja takk, begge deler.

Stortinget i Norge har inngått et klimaforlik, hvor politikerne slo fast at trafikkveksten i de store byene våre skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Dette er en god start. De norske byene vokser. Flere mennesker betyr flere reiser – og ALLE de nye reisene skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Ikke en ny bil på veien. Dette er fullt mulig å gjennomføre. Kristiansand kommune hvor jeg bor har ved hjelp av en beskjeden rushtidsavgift redusert biltrafikken gjennom sentrum med totalt 1,1 % siste år.

Foto: Lars Verket

Foto: Lars Verket

Men samtidig med at stadig flere forstår sammenhengen mellom god klimapolitikk og god folkehelse, sitter det noen mennesker og tegner nye motorveier. For eksempel planlegger Statens Vegvesen å bygge en ny motorvei rundt storbyen Kristiansand. En køfri firefelts motorvei med fartsgrense 100 kilometer i timen. Traseforslagene er en blanding av tunnel-løsninger og vei i dagen. Alle alternativene truer noen av de kjente og kjære turområdene i Kristiansand. Ta gjerne en titt på kartet som Naturvernforbundet har lagt ut på våre hjemmesider.

Det er opplagt at en ny firefeltsvei vil føre til økt bilkjøring. Flere veier gir mer trafikk – og ikke bare på den nye motorveien. Det er jo ingen som BARE kjører på motorveien. Så dermed gir nye motorveier mer trafikk også i boligområder og bygater. Og det var vel ikke meninga?

Nå er det på tide å si stopp. Disse problemene kan ikke løses ved å legge nye motorveier litt lenger nord for byen, eller bygge noen meter ekstra med tunnel. Hele motorveiprosjektet rundt Kristiansand må derfor skrinlegges. Alternativet er færre biler på den veien vi allerede har, ved hjelp av busser, sykler, rushtidsavgift, bomring, godstog og godsferjer.

Naturvernforbundet jobber sammen med berørte velforeninger og aksjonsgrupper for å skrinlegge hele motorveiprosjektet. Vi kan få mye miljøvennlig moro for 6 milliarder, som motorveien antakelig vil koste. Som bonus slipper vi å ødelegge turområder og boligområder. Hvis du synes dette høres ut som en vinn-vinn-løsning så er det lurt å si tydelig fra. Sterke krefter jobber nemlig for ny og turødeleggende motorvei.

Gjesteblogger Marte Rostvåg Ulltveit-Moe – Naturvernforbundet
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Mine julegavetips

Årets favorittmåned er rett rundt hjørnet. Nå har jeg telt dagene til det er innafor å spille julemusikk igjen. Jeg er for lengst i gang med julegavene, og det blir nok litt tøy fra Stormberg under treet til familien i år også.

Aller først: Ikke stress! Pust ut og husk at det er mange gode gaver å finne. I butikkene våre bugner det av julegavetips, og spør oss gjerne på Facebook om du trenger gode tips. Vi hjelper deg gjerne, og nedenfor finner du noen av mine tips på hva du kan finne på til blant annet foreldre, barn og gode venner.

aq_-851

Spreke farger er fint til trening – uansett alder

Treningsglad mor

Vi har noen av de mest fargerike treningsklærne i landet, og glade farger gir god treningslyst. En favoritt hos meg er Studio-kolleksjonen, og har mer enn en av denne tightsen. Disse du enkelt kombinere med Hellerdal t-skjorter og du får et supert treningssett til knallpris.

Søster
Solglimt fleece – vår desiderte fleecefavoritt hos damene. Elegant, stilsikker og behagelig.

Aktiv far
Et slager hos min far i fjor var vårt sømløse superundertøy Bjor. Han liker å holde seg aktiv, både gjennom turer og trening, og fant fort sin nye favoritt. Bjor kommer i tre forskjellige farger, og de består av trøye, tights og boxere. Det beste av alt er de bare koster 99,- per del.

Besteforeldre
Min mormor har for lengste flyttet inn i sin Vigør fleecegenser, og jeg føler derfor at det er et sikkert julegavetips til både foreldre og besteforeldre.
Det er ikke uten grunn av Vigør er Norges mest solgte fleece!

De minste
Har du barn, fadderbarn, nieser eller nevøer så fikk vi nettopp påfyll på lageret av ullfavoritten Fjellgeit. Dette tolags ullundertøyet er et supert alternativ for alle som får kløe eller irritasjon av ull. Anbefales!

Og et tips til slutt! Har du sett luehalsene vi selger til kun 19,-? Et supert tilskudd om du har et par gaver du trenger å krydre litt.

God julehandel!

Malin – Stormberger

IMG_4468