Tullete tollregler

Visste du at en vanntett jakke er langt dyrere å fortolle dersom den ikke har synlig membran? De færreste kjenner de kompliserte norske tollreglene som gjør fortolling kostbar og tidkrevende. Forenklede tollregler vil spare forbrukerne og næringslivet for tid og penger.

Dersom en allværsjakke har synlig membran eller belegg på innsiden, er den tollfri. Dersom membranen ikke er synlig, må det betales toll for jakken selv om det følger med dokumentasjon som viser at jakken har membran.

De fleste tollregler knyttet til klær har hatt som mål å beskytte norsk produksjon, men det er mange år siden det var særlig med tekstilproduksjon igjen i landet. I dag fremstår mange av tollreglene som antikvariske og forbrukerfiendtlige, og det er et sterkt behov for opprydding.

Her er noen flere eksempler på tullete tollregler:

toll-fleece (2)

Den ene fleecejakken må det ikke betales toll for, mens den andre har høyeste tollsats for klær. Vet du hvorfor? Fleecejakken til venstre har fôr og slipper da unna toll, mens den andre er uforet og dermed er tollbelagt. Jakkene er produsert i samme ytterstoff.

toll-tskjorte (3)

T-skjorta til venstre har krage og er dermed tollfri, mens t-skjorten til høyre er uten krage og er dermed belagt med 10,7% toll. Dette er et av mange eksempler på norsk tulletoll.

I dag må norske forbrukere betale 135 kr i fortollingsgebyr for forsendelser med verdi på mellom 200 og 1000 kr. Da er det Posten som foretar fortolling etter regelverket og betaler inn skyldige avgifter. For å forenkle denne jobben må det ryddes opp i tollreglene og jobben med fortolling må digitaliseres. Toll på klær bør fjernes helt. Det er mange tiår siden det var behov for toll på klær til Norge for å beskytte norsk tekstilproduksjon. PWC har beregnet at avvikling av norsk tekstiltoll i sum vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge.

Tiden er overmoden for en forenkling av regelverket knyttet til handel på tvers av landegrensene, og det er politikernes ansvar å rydde opp i de utdaterte tollreglene som er i Norge. Fjerning av tollsatser vil gi rimeligere varer for norske forbrukere, uavhengig av om de handler i utenlandske nettbutikker, i norske nettbutikker eller i norske butikker. Samtidig vil fjerning av toll for alle, bidra til det blir like konkurransevilkår for norsk og utenlandsk varehandel. Dette er en bedre løsning enn å fjerne toll og moms kun for noen virksomheter, nærmere bestemt for de utenlandske nettbutikkene som selger i Norge.

Både forbrukere og næringslivet trenger endringer i regelverket som gjelder ved kjøp fra utlandet. Det må bli enklere å fortolle varer inn til Norge, og fortollingsgebyret som forbrukere betaler bør ikke være høyere enn gebyret som betales ved bruk av kredittkort. Når det er ryddet opp i de gamle norske tollreglene, vil en nettbasert, enkel og selvbetjent momsbetaling fra 1. krone bli mulig for norske forbrukere som handler fra utlandet.

Varehandelen er en viktig inngang til arbeidslivet for unge, og en bransje som inkluderer mange mennesker med hull i CVèn. Norge trenger butikkjobber og arbeidsplasser for ufaglærte også i fremtiden. Det er bedre å fjerne tulletoll, enn å fjerne arbeidsplasser!

Se også bloggposten: Enklere utenlandskjøp – like regler

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Enklere utenlandskjøp – like regler

Det er ikke enkelt å forstå regelverket for netthandel fra utlandet i dag. Derfor er det behov for store forenklinger for forbrukerne, slik at sluttsummen på utenlandshandel er enklere å beregne på forhånd. Fjern fortollingsgebyret og betal moms fra første krone.

Flere av de ikke-sosialistiske partiene har programfestet at det ønsker å heve 200-grensa. Vi har stor forståelse for at det behov for endring, men vi tror ikke at moms er det sentrale poenget. Det viktigste er at forbrukerne kan få forutsigbarhet og slippe unødvendige avgifter. Fortollingsgebyret fremstår for mange som urimelig høyt i dag, og ved å forenkle og digitalisere vil både kostnadene og ekspedisjonstiden komme forbrukerne til gode.

Autostore

En rekke tjenester innen netthandel og frakt er forenklet, men det er fortsatt mye som kan automatiseres for å redusere kostnader og tid for forbrukerne.

I statsbudsjettet er det gjort en rekke populære og upopulære grep, men ingen andre koster det norske fellesskapet mer enn hevingen av momsgrensa på utenlandshandel. Gi oss forenkling av netthandel fra utlandet, men ikke send arbeidsplasser utenlands.

Norge trenger butikkjobber og arbeidsplasser for ufaglærte også i fremtiden. Varehandelen er en viktig inngang til arbeidslivet for unge, og en bransje som inkluderer mange mennesker med «hull» i CV-en.

I stedet for å putte milliarder av norske skatte- og avgiftskroner i lommene til utenlandske nettbutikker, så burde regjeringen heller fjerne de gamle og unødvendige tollsatsene som fortsatt eksisterer i Norge. Dette vil både bidra til forenkling og mindre byråkrati, og det vil gi lavere priser for alle nordmenn, ikke bare for de som handler i utenlandske nettbutikker.

Regjeringen kan også velge å bruke penger på å fjerne momsen på salg av frukt og grønnsaker i norske butikker. Fjerning av unødvendige tollavgifter og fjerning av moms på sunn mat vil gi lavere priser til forbrukere uten at regjeringen må risikere tusenvis av norske arbeidsplasser.

Vi trenger endringer i regelverket i kjøp fra utlandet, for reglene er antikvariske og kompliserte og det er behov for en opprydding. Det må bli enklere å fortolle varer inn til Norge, og fortollingsgebyret bør ikke være høyere enn gebyret som betales ved bruk av kredittkort. Når det er ryddet opp i de gamle norske tollreglene, vil en nettbasert og selvbetjent momsbetaling være mulig for norske forbrukere.

Gi oss forenkling, men ikke gi utenlandsk næringsliv konkurransefordeler norske bedrifter bare kan drømme om.

Les også:

Steinar – Stormberger
blogg_SJO

 

Vær deg selv

Mange velger å skjule sin seksuelle identitet på arbeidsplassen sin. Det er trist og bør være helt unødvendig i et moderne og liberalt samfunn, men ansvaret deler vi alle. Vi må gå i oss selv og sørge for at vi omtaler andre og hverandre på en hyggelig måte, og unngå bruk av ord som for andre kan virke nedsettende.

I oktober setter kampanjen #MinArbeidsplass fokus på mangfold og inkludering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på arbeidsplassen. Hensikten er å belyse utfordringene lhbt-personer møter i arbeidslivet. Vi vet at mange i denne gruppen, og personer som definerer seg som ikke-heterofile, blir møtt med fordommer, diskriminering og hets på sine egne arbeidsplasser. Det er ikke akseptabelt.

Homofil_Facebook

Det er ingen plikt til å dele sin seksuelle orientering med noen, men det må aldri være slik at noen er redde for å fortelle sannheten eller behøver å skjule det som for andre er helt naturlig å dele.

Stormberg skal være en tolerant og åpen arbeidsplass og tilrettelegge for at ansatte tør å være åpne om seksuell orientering uten frykt for negative konsekvenser. Homofobi og trakassering er ikke akseptabelt. Vi skal sørge for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal være beskyttet mot trakassering, og at de har like gode muligheter som alle andre.

Selv om vi lever i 2014 er det fortsatt et stort behov for å bekjempe fordommer og holdninger i hverdagen som gjør livet vanskeligere for andre. Det som for noen bare er ord og ytringer, kan for andre være ramme alvor. For de som jobber med å akseptere sin egen legning er det å komme ut på jobben et av de vanskeligste stegene. Til syvende og sist har vi alle et ansvar for at kollegene våre trives og kan være åpne om sin legning og identitet.

Les også:
Homofile må inkluderes – også på Sørlandet
Du er god nok, og det er jeg også
«Jeg blir kvalm av dere»

Margrete – Stormberger og HR-leder

margrete

Stormberg øker mest

- Det er ikke ofte en av de største leverandørene kan framvise den største prosentvise veksten på ett år, men Stormberg hadde den største omsetningsveksten i 2013 på 31,4%, skriver Sport, magasinet for sportsbransjen.

Vi er stolte over å fortsette veksten, takket være våre trofaste og nye Kunder. I 2013 hadde vi 377 millioner i omsetning og 336 medarbeidere, og den gode utviklingen har fortsatt i 2014. I år har vi passert 400 medarbeidere, vi har etablert 4 nye butikker, åpnet finsk nettbutikk og straks åpner vår tyske nettbutikk. Vi går spennende tider i møte.

sport

Faksimilie oktoberugaven av Sport – Magasinet for sportsbransjen

Stormberg skal drives på en måte som bidrar til at verden blir et litt bedre sted. Derfor støtter vi kampen mot fattigdom, vi arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv, vi er klimanøytrale og vi har et sterkt engasjement når det gjelder etisk handel.

Vi som jobber i Stormberg i dag har et langsiktig mål om at Stormberg skal overleve sin 100-års dag, 18. februar 2098. Det krever at vi hele tiden strekker oss videre, samtidig som vi engasjerer oss i samfunnsutviklingen.

Vi ønsker å takke Kundene våre for at de ønsker å handle hos oss, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Steinar – Stormberger
blogg_SJO

Statsbudsjettet kan rasere sentrumsgatene

Tenk deg et norsk kjøpesenter. Det er to skobutikker på senteret. De konkurrerer side om side. Butikken Norgessko må betale 25% moms til staten på alt salg til kundene, og de må betale toll på varene de kjøper inn. Norgessko betaler også høye lønninger til sine ansatte, og de som jobber i Norgessko får i tillegg full lønn dersom de er syke og borte fra jobb en dag. De ansatte hos Norgessko er organiserte og har ordnede arbeidsforhold.

Den andre skobutikken, Amashoes, slipper å betale moms og toll når de selger sko til de norske kundene, vel og merke så lenge skoene koster mindre enn 500 kroner pr par. Amashoes betaler lav lønn til sine ansatte, og dersom den ansatte er borte fra jobb en dag, så får den ansatte ingen betaling i det hele tatt. Forsøker noen å organisere seg, så mister de jobben hos Amashoes.

utklipp

Faksimilie, VG 15. oktober 2014

Kundene finner mange av de samme skoene i begge butikkene, og for kundene er eneste forskjell at prisen hos Amashoes alltid ligger langt lavere enn hos Norgessko.  Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilken skobutikk kundene vil handle hos, og det er ikke vanskelig å tenke seg hvilken skobutikk som til slutt vil måtte gi tapt og legge ned.

På samme måte som to skobutikker på et kjøpesenter konkurrerer side om side, så konkurrerer også verdens nettbutikker side om side. I den globaliserte netthandelen, så kan norske forbrukere enkelt, via sin smarttelefon eller pc, gjøre kjøp fra en norsk, kinesisk, engelsk eller svensk nettbutikk. Mange opplever det som enklere å handle på nett hjemmefra enn å ta turen til sentrumsbutikken eller det lokale kjøpesenteret.

Heldigvis er det slik at norske forbrukere har stor valgfrihet og kan handle i hvilken nettbutikk eller butikk de vil. Og heldigvis er det slik at norske butikker og nettbutikker opplever økt konkurranse fra internasjonal handel. Det fører til lavere priser for norske kunder og det fører til et mer robust og konkurransedyktig næringsliv. Forutsetningen for at dette skal fungere i praksis er imidlertid at konkurransen skjer på like vilkår.

Regjeringen har foreslått å øke momsgrensen for netthandel fra 200 til 500 kroner. Utenlandske nettbutikker skal slippe å betale moms og toll når de selger varer til nordmenn for under kr 500,-. Finansminister Siv Jensen forsøker å overbevise næringslivet om at statsbudsjettet som nå er lagt frem er et næringsvennlig statsbudsjett. Finansministeren viser til at formuesskatten er redusert med 0,25%, men dette blir som en bagatell å regne når hun samtidig gir norsk handelsnæring en konkurranseulempe på 25% knyttet til momsfritak for utenlandske konkurrenter.

Selv om vi ikke er bekymret for Stormbergs fremtidige eksistens, da vi har en livskraftig nettbutikk og de fleste butikkene i godt besøkte kjøpesentre, er vi utvilsomt bekymret for butikkene i landets sentrumsgater og kjøpesentre som allerede balanserer på en knivsegg for å få hjulene til å gå rundt. Mange av Norges tettsteder og bysentra er preget av tomme butikklokaler, og mange av spesialbutikkene lever av å tilby merkevarer som også utenlandske nettgiganter selger. For disse vil det være dramatisk om de skal konkurrere mot utenlandske nettgiganter som kan selge samme vare uten å måtte betale toll og moms. Hovedorganisasjonen Virke anslår at 10 000 arbeidsplasser i varehandelen kan forsvinne dersom momsgrensen blir økt.

Vi har stor forståelse for at norske forbrukere ønsker endringer i regelverket i kjøp fra utlandet. Reglene er antikvariske og kompliserte, og det er behov for en opprydding. Det må bli enklere å fortolle varer inn til Norge, og fortollingsgebyret bør ikke være høyere enn gebyret som betales ved bruk av kredittkort. Gi oss forenkling, men ikke gi utenlandsk næringsliv konkurransefordeler vi her hjemme bare kan drømme om!

Fritak fra avgifter og toll for utenlandske nettbutikker er i realiteten en subsidiering av de utenlandske selskapene, og regningen er det den norske statskassa som tar. Men den største prisen vil de mange tusen nordmenn som vil miste jobbene måtte betale.

Les også:

Steinar – Stormberger
blogg_SJO

Innlegget sto på trykk i VG 15. oktober 2014

Gjesteblogg: Hørt om Ruvimbo?

Hun er blid, skøyeraktig og fem år. Hun bor i en SOS-barneby i Bindura i Zimbabwe. Ruvimbo er hovedpersonen i SOS-barnebyers Solsikkeaksjon for barnehager, som er støttet av Stormberg.

Ruvimbo kom til barnebyen og SOS-mor Maria da hun var en liten baby. Vi vet ikke så mye om moren hennes, men vi vet at Ruvimbo ikke hadde noen som kunne gi henne et trygt hjem. Det fikk hun hos mamma Maria. Et hjem med omsorg, kjærlighet og ni andre søsken.

sos1

Ruvimbo. Foto: SOS Barnebyer

Å møte Ruvimbo som er ei så trygg og harmonisk jente bekrefter det vi vet: Et trygt hjem skaper trygge barn, det er dette SOS-barnebyer arbeider for. Alle barn skulle vokse opp i en familie og kjenne seg sett og elsket. Men verden er dessverre ikke sånn for alle.

Gjennom årets barnehagemateriell kan barn i Norge bli kjent med Ruvimbo, lære litt om Zimbabwe og se at å være barn i Afrika ikke er så ulikt det å være barn i Norge.
Solsikken er SOS-barnebyers symbol for barn som hjelper barn andre steder i verden. På samme måte som solsikken trenger god jord, vann og varme for å bli en stor og vakker blomst, trenger barn kjærlighet, omsorg og trygghet for å vokse, utvikle seg og blomstre.

Solsikkeaksjonen er en barnehageaksjon som går ut til alle landets barnehager en gang i året. Stormberg støtter årlig denne kampanjen, og SOS-barnebyer har de siste årene hatt en kraftig økning i antall barnehager som deltar på Solsikkeaksjonen. Gjennom å støtte Solsikkeaksjonen gir Stormberg oss mulighet til å gi enda flere barn en god og trygg barndom. Det finnes så mange barn som legger seg alene, som våkner alene, som må ta ansvar for seg selv lenge før de burde, eller som må bruke barndommen på hardt arbeid. Dette ønsker SOS-barnebyer å gjøre noe med.

sos2

Ruvimbo, Maria og lillesøster

Ruvimbo blir beviset på at det nytter å hjelpe. SOS-barnebyer ønsker å invitere alle landets barnehager til å være med på Solsikkeaksjonen og bidra til å gi barn et trygt hjem. SOS-barnebyer takker Stormberg for støtten, den betyr en enorm forskjell i livene til de barna vi møter i våre program. Du kan lese mer om Solsikkeaksjonen på SOS-barnebyers nettsider.

Gjesteblogger Lene Moen Vik – SOS Barnebyer
Lene Moen Vik

Regjeringen vil subsidiere utenlandsk varehandel

Det har vært stor diskusjon rundt regjeringens forslag om at utenlandske nettbutikker skal slippe å betale moms og toll når de selger for mindre enn kr 500 i Norge. Mange mener at dette uansett ikke betyr så mye, fordi mesteparten av handelen kommer over dette beløpet. Og bør ikke norske butikker og nettbutikker tåle konkurransen fra utenlandsk varehandel?

Verdens største nettbutikk, Amazon, hadde i juni 2012 et gjennomsnittssalg på $ 47,31 som tilsvarer ca. 305 kroner. Amerikanerne offentliggjør sjeldent slike nøkkeltall, men ingen ting tyder på at gjennomsnittsordren har økt særlig siden dette tidspunktet. Et vesentlig antall kjøp i utenlandske nettbutikker er altså ordre under kr 500.

Butikken_20130207_Lyngdal_RE_4453

Det er butikker som først og fremst vil merke konkurransevridningen.

Det er noen som tror at gjennomsnittsalgene i den norske handelsnæringen er langt større enn dette. Det er den ikke. For vår del er 39% av alle ordre i den norske nettbutikk i 2013 på under 500 kroner inklusive moms og frakt. Inkluderer vi omsetningen med snittsalg under 500 kroner i våre fysiske butikker, så betyr det at antall kjøp under den foreslåtte grensen bare for Stormbergs del utgjør en årsomsetning på mer enn 200 millioner.

Erna Solberg har sagt at 500 kronersgrensen et lite beløp, da denne grensen er inkludert frakt. Gjennomsnittsalgene i ehandelsverdenen viser at en grense på 500 kroner ikke er et lavt beløp. Utfordringen er i tillegg at mye av det som kjøpes fra Sørøst-Asia sendes fraktfritt til Norge. Virksomhetene i fremvoksende økonomier som blant annet Kina, får subsidiert frakt inn til Norge gjennom Verdenspostforeningen. Formålet med ordningen var opprinnelig å gjøre det mulig for lavkostland å sende post til et høykostland som Norge.

En rekke ledende vestlige netthandelselskaper har etablert fri frakt på alle forsendelser. Trenden i den globaliserte ehandelsverdenen er fri frakt. Stormberg har allerede etablert fri frakt på alle forsendelser både til Kunder i Norge, Sverige og Finland.

Vi driver i dag nettbutikk i totalt 21 land. I tillegg til Norge har vi satset spesielt tungt i Sverige og Finland, og senere denne måneden åpner vi nettbutikk spesielt for Tyskland. Alle nettbutikkene drives fra Norge, og alle varer til USA og alle EU land sendes fra vårt lager i Norge. Vi har også ansatt svenske, finske og tyske medarbeidere som jobber sammen med nordmenn i den daglige driften av Stormbergs nettbutikker.

Selv med det norske kostnadsnivået er vi konkurransedyktige på de utenlandske netthandelsmarkedene vi betjener fra Norge. Vår svenske nettbutikk har hittil i år hatt en vekst som er større enn veksten i den norske nettbutikken, og det forteller ikke så lite, for vi har sterk vekst også i Norge. Moms- og tollfritaket som er foreslått kan bety at vi mister betydelig konkurransekraft på det norske markedet. Ikke bare vil våre utenlandske konkurrenter slippe merverdiavgiften på 25%, men de vil også slippe å betale tollen (som vanligvis er 10,7%).

En løsning for Stormberg kan være å flytte ut nettbutikken som skal betjene det norske markedet og etablere et lager utenfor landets grenser. Da kan også Stormberg selge moms- og tollfritt til nordmenn på alle ordre under 500 kroner. Stormberg vil altså kunne komme i den paradoksale situasjonen at vi ved å drive fra Norge, kan være konkurransedyktig i alle EU-land fordi vi i EU-landene har like rammevilkår knyttet til toll og moms som våre konkurrenter. På hjemmemarkedet, hvor vi som norsk virksomhet burde stå sterkest, kan vi miste konkurransekraften ved at vi må betale toll og moms mens våre utenlandske konkurrenter slipper. Resultatet kan altså i verste fall bli at vi må flytte ut fra Norge for å betjente våre norske kunder. Ingen næringsdrivende kan over tid konkurrere med konkurrenter som ikke betaler moms og toll.

Svenskene har, i likhet med de aller fleste land i verden, en moms- og tollgrense på kr 0. De krever naturligvis at det på alt salg til svenske innbyggere skal betales moms og at det skal betales toll på tollpliktige varer. Jeg tror det er utenkelig for svenske, og andre lands, myndigheter å subsidiere utenlandske nettbutikker og handelsvirksomheter. Fritak fra avgifter og toll kun for utenlandske virksomheter er i realiteten en subsidiering av de utenlandske selskapene, og regningen er det den norske statskassa som må ta. Men den største prisen vil de mange tusen nordmenn som vil miste jobbene måtte betale.

Se også bloggposten Fri konkurranse på like vilkår.

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

I grenseland

Å lage reklamemateriell på flere språk er ikke nytt for oss i grafisk avdeling i Stormberg. Vi har blitt vant til å lage plakater og nyhetsbrev på både svensk, finsk og engelsk. Nå har vi til og med tatt steget og prøvd oss på russisk!

I 15 minutters avstand fra Kirkenes sentrum er grenseovergangen mellom Norge og Russland nærmest bare et steinkast fra. Omkring 10% av befolkningen i Sør-Varanger kommune er russisk, og på grunn av de gode shoppingmulighetene i Kirkenes er kundestrømmen av russere til byen enorm.

Veier i kommunen og gIMG_3713atenavn i sentrum er faktisk skiltet både på norsk og på russisk. Vår flinke russiske butikksjef, Nathalia, har daglig besøk av turglade russere, og har derfor hatt et stort ønske om å få russiske plakater til Stormbergbutikken i AMFI Kirkenes.

IMG_3687

Med hjelp av vår språksterke kollega Emmi fra Finland, har vår grafiske designer Martin fra Sverige nå produsert opp flotte russiske plakater til flere av våre hovedkampanjer. Disse skal blant annet pryde våre flotte lokaler sammen med de norske plakatene allerede fra i dag, når det er Helgekupp i alle Stormbergs butikker.

Plakatene starter sitt løp her på hovedkontoret. Martin bruker Adobe InDesign til å ferdigstille plakatene digitalt.

image3

Vi har to storformatprintere her på Servicekontoret, Kjell og Bettina, som er godt vant med å printe butikkmateriell til alle butikkene våre.

Etter at Martin så har fordelt og pakket plakatene går de den lange veien nordover, sammen med varer fra lageret, til Nathalias butikk i AMFI Kirkenes.

Du kan tro Nathalia ble glad da hun kunne åpne pakke fra Sørlandet med russiske plakater. Nå blir det lettere å gjøre Helgekupp, eller ”Уикенд предложение”, også for våre russiske Kunder! God helg og lykke til på jakten etter et godt kupp!

Lars Gunnar – Stormberger

bloggbilde

Fri konkurranse på like vilkår

Vi i Stormberg er glad i konkurranse. Den gir Kunder mulighet til å velge fritt mellom mange ulike klær fra mange ulike produsenter, og vi som selger sports- og turtøy må hele tiden sørge for at vi har fornuftige klær til fornuftige priser. Vi er imidlertid ikke så begeistret for subsidiering av utenlandske konkurrenter på norske skattebetaleres regning.

Regjeringen har foreslått å øke momsgrensa for netthandel fra 200 til 500 kroner. Utenlandske nettbutikker skal slippe å betale moms og toll når de selger varer til nordmenn for under kr 500,-. Det kan virke rimelig å justere grensen siden mange påstår at den har vært uforandret i fire tiår. Det er ikke riktig. Den har vært justert flere ganger, sist i 2001. Selv for tretten år siden var markedet et helt annet, og netthandel på tvers av landegrensene eksisterte nesten ikke. I dag kan vi fritt velge hva vi skal kjøpe fra hele verden. Heldigvis. I Sverige er den tilsvarende grensen 0,- og i Danmark er den 80,-.

0301

Endring i spillereglene gjør det vanskeligere for butikkene

Når du handler hos oss i dag går en betydelig del av summen du betaler inn til et felles spleiselag som skal dekke kostnader til oppvekst, omsorg og andre offentlige tjenester. Totalt utgjør inntektene fra merverdigavgift ca. 1/5 av de totale inntektene i statsbudsjettet. Når taket for momsgrensa økes fra 200 til 500 kroner vil det både bli færre kroner inn til fellesskapet, og handelsnæringen i Norge vil ha 25% påslag i prisen som de utenlandske konkurrentene ikke har.

Stormberg skal klare seg og står godt rustet for fremtiden. Vi har alltid vært raske til å omstille oss, og vi har mulighet til å etablere lager utenfor Norges grenser og flytte vår nettbutikk til utlandet slik at også Stormberg kan selge moms- og tollfritt til nordmenn. Dette er naturligvis ikke ønskelig, men vil bli en realitet dersom alternativet er å bli utkonkurrert på hjemmebane av utenlandske konkurrenter slipper å betale den momsen og tollen vi må betale.

Selv om vi ikke er bekymret for Stormbergs fremtidige eksistens, er vi utvilsomt bekymret for butikkene i landets sentrumsgater som allerede balanserer på en knivsegg for å få hjulene til å gå rundt. Mange av landets bysentra er preget av tomme butikklokaler, og mange av spesialbutikkene som finnes lever av å tilby merkevarer som de importerer fra utlandet. For disse vil det være dramatisk om de skal konkurrere mot utenlandske nettgiganter som kan selge samme vare uten å måtte betale toll og moms. Hovedorganisasjonen Virke anslår at 10 000 arbeidsplasser i varehandelen kan forsvinne dersom momsgrensen blir økt.

Vi ønsker oss fri konkurranse, men vi vil gjerne at den skal skje på like vilkår. Taperne i det lange løpet kan fort bli oss som setter pris på en levende bykjerne – og tusenvis av ansatte i varehandelen.

Se også bloggposten: Regjeringen vil subsidiere utenlandsk varehandel

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Strenge krav til kjemikalier

Stormberg jobber kontinuerlig med å gjøre produktene våre mest mulig bærekraftige ved å redusere bruk av kjemikalier til et minimum, slik at vi ikke belaster miljøet unødvendig eller har stoffer som kan skade helsa. Vårt turtøy og treningstøy skal være et sikkert og trygt valg.

I tillegg til klimaendringene så er økt spredning av miljøgifter en av de viktigste miljøutfordringene i dag. Regjeringen har lovet å komme med tiltaksliste for å fase ut miljøgifter dette halvåret, og vi ser fram til en offensiv miljøpolitikk på dette området. Det er viktig at alle som lager klær får de samme, strenge kravene, slik at vi kan få faset ut alle stoffene som gir natur- og helsepåvirkning.

Hovden

Stormbergs plagg skal være miljøvennlige, klimavennlige og ufarlige for helsa

Vi stiller strenge kjemikaliekrav til produsentene og fabrikkene vi bruker i produksjonen av tur- og treningstøyet vårt. Vi samarbeider tett med fagmiljøet på området, slik at vi finner gode alternativ og har en god oversikt til enhver tid. Her kan du lese litt om hva vi gjør når det gjelder kjemikalier i klærne våre, Initiativ for etisk handel og VIRKE har også utarbeidet en liste over kjemikalier som ikke skal benyttes, og denne følger Stormberg.

Bellona har i disse dager en kampanje for et giftfritt samfunn, og denne stiller vi i Stormberg oss bak. Miljøgifter er en trussel mot hele økosystemet, og vi trenger strenge krav for få et samfunn som er bærekraftig på alle måter. Vi ser frem til en god og helhetlig plan fra norske myndigheter. Imens jobber vi med å kontinuerlig forbedre oss og lage miljøvennlige, klimavennlige og helsevennlige plagg.

Petter – Stormberger

pnt_square